Innovation and you

Toegankelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden

Philips gelooft in zinvolle innovatie voor het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, ongeacht het BBP, de bevolkingsdichtheid en de bestaande infrastructuur van een land. Om écht verschil te kunnen maken en de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, is bovendien een goed begrip nodig van de complexe relatie tussen de verschillende belanghebbenden en hun specifieke behoeften.

Door samen te werken met overheden, wereldwijde leiders op het gebied van gezondheid, private organisaties en NGO's verbetert Philips overal ter wereld de patiëntenzorg, levert het echte meerwaarde en geeft het meer mensen toegang tot zorg.
Philips ondersteunt het VN-initiatief Every Woman Every Child, dat voor 2025 de levens van 100 miljoen vrouwen en kinderen wil hebben verbeterd. De doelen van dit VN-initiatief sluiten aan bij de visie van Philips om de wereld om ons heen door middel van innovatie gezonder en duurzamer te maken. Ons uiteindelijke doel is om in 2025 de levens van drie miljard mensen te hebben verbeterd.

Het combineren van innovatieve zorgoplossingen in samenwerking met lokale partners is de beste manier om de levens van mensen te verbeteren."

 

Bron: Philips Connected Healthcare position paper, 2014.

Het combineren van innovatieve zorgoplossingen in samenwerking met lokale partners is de beste manier om de levens van mensen te verbeteren. Zo kunnen innovaties optimaal worden toegepast in gebieden waar een revolutie in de gezondheidszorg nodig is. Bovendien kunnen toegankelijke en geïntegreerde gezondheidssystemen voor preventie en behandeling levens redden, veerkrachtige samenlevingen tot stand brengen en de basis vormen voor een ambitieuze ontwikkelingsagenda.
Gezondheidszorg in opkomende economieën moet drie belangrijke uitdagingen het hoofd bieden om een duurzaam gezondheidssysteem te kunnen creëren en te onderhouden. Op de eerste plaats zijn er de hoge kosten van het ontwikkelen van een gezondheidssysteem.

40 %

van alle sterfgevallen in de World Health Organization-regio Afrika in 2010 waren te wijten aan niet-overdraagbare ziekten. Ongeveer de helft van deze sterfgevallen betrof mensen jonger dan 70 jaar.

 

Citaat: Philips Fabric of Africa-rapport, 2013

Ten tweede gaat het om het leveren van basisgezondheidsdiensten en het terugdringen van chronische en niet-overdraagbare ziekten die vaak voortkomen uit een ongezonde levensstijl. Ten derde genereren armoede, geweld en een slechte basisgezondheid een grote vraag naar gezondheidszorg, terwijl zwakke infrastructuren en leveringssystemen het leveren van die zorg vaak beperken.
Belangrijke innovaties, zoals gemakkelijk te gebruiken handheld apparaten voor telehealth, kunnen deel uitmaken van de oplossing. Dergelijke geavanceerde technologie kan de toegang tot gezondheidszorg vergemakkelijken, vooral over grote afstand in plattelandsgemeenschappen. Het kan ook een oplossing zijn voor het tekort aan zorgverleners waar ontwikkelende economieën vaak mee te kampen hebben. Zo ontwikkelde Imaging the World in samenwerking met Philips een programma voor toegang tot prenatale echoscopie op het platteland van Uganda. In het kader van dit programma werden vroedvrouwen opgeleid in echoscopie. Hierdoor nam het aantal deelnemers aan prenataal onderzoek toe, hetgeen ook voorlichting over veilig bevallen en postnatale zorg mogelijk maakte.
Een soortgelijke samenwerking vond plaats in Kenia, waar Philips samenwerkte met de Zuid-Afrikaanse non-profitorganisatie PET (PowerFree Education Technology) aan het verder ontwikkelen, testen en leveren van een opwindbare foetale Doppler Ultrasound-hartslagmeter. Dit is een unieke en niet van elektriciteit afhankelijke medische innovatie voor de aanpak van te voorkomen zuigelingensterfte in Afrika.
Meer recent ontwikkelde Philips het Community Life Center (CLC). Dit is een community-hub met technologische diensten als zonne-energie, LED-verlichting voor binnen en buiten, apparatuur voor de gezondheidszorg, laboratoriumuitrusting, koelapparatuur, IT-oplossingen en watervoorziening en -zuivering. In het eerste CLC in Kenia worden nu twee baby's per dag geboren. Zorgverleners op deze locatie werden getraind via medische coaching en opleiding.
Veel landen kampen met een gebrek aan getrainde en vaardige zorgprofessionals voor het bedienen en onderhouden van apparatuur. Daarom is Philips strategische samenwerkingsverbanden aangegaan voor professionele en technische opleidingen in de gezondheidszorg. Zo werkt Philips in India samen met de NGO RAD-AID aan een screeningprogramma voor de vroege detectie van borstkanker, baarmoederhalskanker en osteoporose. Hiervoor wordt een speciale mobiele bus gebruikt met beeldvormingstechnologie en medische zorgdiensten. Deze samenwerking is gericht op de complexe zorgbehoeften van Indiase vrouwen die zich ver van zorgfaciliteiten bevinden. Philips gaat ook wereldwijd relaties aan die zinvolle oplossingen opleveren, zoals een driejarig initiatief met het World Economic Forum in het kader van het Leapfrogging in Emerging Economies-project. Dit zorgt ervoor dat gezondheidszorgsystemen in opkomende economieën financieel duurzaam zijn en hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg bieden.
Het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg vereist een begrip van de relaties van mensen, technologie, plaatsen, comorbiditeiten, instellingen, diensten, situaties en kosten, en wat er de oorzaken en gevolgen van zijn. Toegang tot gezondheidszorg is een complex probleem dat vraagt om een multilaterale aanpak van hen die de middelen, de status, de missie en de persoonlijke drive hebben om het verschil te maken. Philips en zijn partners gooien lokale en regionale kennis, persoonlijke ervaring en passie in de strijd en zetten innovaties in voor de verbetering van de patiëntenzorg. Zo leveren ze echte meerwaarde en geven ze meer mensen in ontwikkelingslanden toegang tot zorg.

De helft van de wereldbevolking leeft op het platteland. Welk percentage artsen werkt op het platteland?

25%. Daarnaast werkt minder dan 38% van de verpleegkundigen in plattelandsgebieden. Bron: World Health Organization

Bekijk al onze oplossingen voor de gezondheidszorg