Innovation and you

Waarom beter slapen tot een betere samenleving leidt

De beste innovaties helpen mensen om een gezonder, meer bevredigend leven te leiden en komen voort uit een diepgewortelde behoefte om het dagelijks leven te verbeteren. En soms ook het leven 's nachts.

Onderzoekers denken dat een nachtrust van zeven tot negen uur optimaal is, terwijl onderzoek heeft aangetoond dat een derde van alle volwassenen maar zes uur per nacht slaapt (hetgeen kan leiden tot slaaptekort).
Naast voeding en beweging is voldoende slaap essentieel om goed te functioneren en voor het welzijn op de lange termijn. Slaaptekort is niet alleen gevaarlijk, maar heeft ook een negatieve invloed op werk, stemming en beoordelingsvermogen. Het is een enorme (en vaak onderschatte) kostenpost voor de hele samenleving.
In deze digitale wereld is een deel van het probleem dat we 'always on' zijn, met TV's, telefoons en computers. Dit kan leiden tot slaaptekort.

Onderzoekers denken dat een nachtrust van zeven tot negen uur optimaal is, terwijl is aangetoond dat een derde van alle volwassenen maar zes uur per nacht slaapt."

 

Sleep Health: A shared responsibility, CNBC Innovation Cities 2014

De grens tussen werk en privé is steeds vager geworden en dat heeft geleid tot meer spanning en slapeloze nachten. Dit probleem kan worden opgelost als individuen, belanghebbenden en zakenpartners samenwerken aan baanbrekende innovaties die een grote invloed hebben op de levenskwaliteit van mensen en daarmee ook op zakelijke groei.
Het biedt bovendien aanzienlijke mogelijkheden om te besparen op medische kosten, aangezien slaaptekort kan leiden tot nog grotere gezondheidsproblemen. De eerste belangrijke stap is het herkennen van het probleem.

100.000

auto-ongelukken per jaar in de VS worden veroorzaakt door slaperige chauffeurs. Deze ongelukken hebben 40.000 gewonden en 1550 doden tot gevolg.

 

Citaat: Drowsy driving and automobile crashes, NCSDR/NHTSA expert panel on driver fatigue and sleepiness

In samenwerking met de Universiteit van Twente, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Nederlandse patiëntenvereniging ApneuVereniging voltooide Philips onlangs een tweejarige grootschalige studie naar obstructieve slaapapneu, een aandoening waarbij de adem van een persoon tijdens de slaap stokt of heel oppervlakkig wordt. Vastgesteld werd dat 6% van de ondervraagden leed aan slaapapneu. Nog opvallender was dat 78% van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.
"Slaaptekort is gevaarlijker dan je denkt", aldus dr. Michiel Eijsvogel, longarts van Medisch Spectrum Twente. "Door de verstoring van het slaappatroon rusten mensen ‘s nachts minder uit, raken ze vermoeid, zijn ze overdag slaperig, functioneren ze steeds slechter op hun werk en zijn ze snel geïrriteerd. Deze klachten wijten ze vaak aan stress of drukte." Dankzij de innovatieve screeningsmethode die voor het onderzoek werd ontwikkeld, kan slaapapneu nu in een vroeg stadium worden vastgesteld en zijn er simpele en effectieve behandelingen mogelijk.
Bovendien moeten bedrijven die winstgevende groei nastreven een zorgzame omgeving mogelijk maken die een gezonde slaap ondersteunt. Organisaties die de vermoeidheid van hun medewerkers willen aanpakken, kunnen bedrijfsartsen raadplegen. Maar er zijn ook tal van goedkope duurzame oplossingen te bedenken, zoals extra pauzes voor het personeel, flexibele werkuren en het ontwikkelen van programma's om medewerkers thuis te brengen als ze slaperig uit hun ploegendienst komen.
De verlichting op de werkplek kan ook een rol spelen. Uit een onderzoek in het Memorial Hospital in South Bend, Indiana bleek dat verpleegsters en medewerkers in ploegendienst door een helderder licht in hun pauzeruimte beter presteerden en een hoger moreel hadden. Bedrijven die om hun werknemers geven, zouden moeten erkennen dat productiviteit die ten koste gaat van slaap op de lange duur niet is vol te houden.
Ten slotte is de maatschappij verantwoordelijk voor het bevorderen van veiligheid en succes. Om te beginnen is daarbij scholing en regulering via wetgeving van belang. De wet reguleert in veel landen al de slaap-werktijden voor piloten, vrachtwagenchauffeurs en medewerkers in ploegendiensten. Dit is echter voor veel meer risicosectoren mogelijk, zoals de medische sector. Zo kan ook voor deze medewerkers slaaptekort worden voorkomen.
Wellicht het allerbelangrijkste: overheid en belanghebbenden moeten meer geld investeren in een betere kennis van slaap-werkproblemen. Hoe meer we weten over slaap, hoe meer we kunnen doen om de samenleving, bedrijfsreputaties en groeimogelijkheden te verbeteren en mensen gezonder te laten leven.

Volgens een Australisch onderzoek kost slapeloosheid 0,8% van het bruto nationaal product.

Juist. De totale kosten van slaapstoornissen bedroegen 4524 miljoen Australische dollar, oftewel 0,8% van het Australisch BBP. Bron: US National Library of Medicine National Institues of Health

Bekijk al onze oplossingen voor de gezondheidszorg