Innovation and you

Gezondheidszorginnovatie in hogere versnelling

Veel Philips Healthcare-producten zijn technologische oplossingen die een snelle en definitieve diagnose mogelijk maken. Niet alleen omdat dit levens kan redden, maar ook omdat het ziekenhuiskosten bespaart, artsen de tijd geeft om meer patiënten te zien en zorgt voor efficiëntie in de gezondheidszorg waardoor de levenskwaliteit van patiënten verbetert.

Naarmate de bevolking wereldwijd meer vergrijst, wordt dit streven naar efficiency nog belangrijker. Deels vanwege de toename van chronische aandoeningen, maar ook omdat nieuwe bedrijfsmodellen vragen om holistische innovatiestrategieën die zijn gericht op de patiënt en op de kosten. 
De niet te stuiten verstedelijking veroorzaakt gezondheidsproblemen. Mensen kiezen steeds meer voor een zittende levensstijl en ongezonde gewoonten, die vaak leiden tot niet-overdraagbare ziekten als diabetes. Omdat er onvoldoende zorgverleners beschikbaar zijn om het toenemende aantal zieken te behandelen, is het van essentieel belang dat er snel gezondheidstechnologieën op de markt komen. In dit digitale tijdperk hoeft productontwikkeling geen lineair proces meer te zijn.

Doeltreffende samenwerking is cruciaal voor de kortste route naar de beste zorg."

 

Leveraging key intersections to accelerate healthcare innovation, WSJ, 2013.

Baanbrekende innovaties en gezondheidstechnologieën voor patiënten kunnen sneller op de markt worden gebracht, waardoor de kosten van zorgverlening lager worden. Philips gelooft dat er vier snijpunten zijn waar disciplines en competenties elkaar overlappen en innovaties tot stand brengen. Op die manier worden ziekenhuizen efficiënter en kunnen ze de bespaarde kosten investeren in hun kerntaken.
Op de eerste plaats is er het snijpunt waar geneeskunde, wetenschap en engineering gezamenlijk zinvolle innovaties ontwikkelen die werkelijk verschil maken. Dergelijke samenwerkingen met snelle prototyping zorgen ervoor dat er snel resultaat kan worden geboekt.
Vervolgens is er het snijpunt waar verschillende specialisten samenwerken om te voldoen aan een specifieke medische behoefte. Zo deed Philips de afgelopen honderd jaar veel kennis op over beeldvorming. Momenteel werkt Philips met toonaangevende medische instellingen, organisaties voor gezondheidsbeheer en farmaceutische bedrijven aan een manier om het risico op een beroerte of hartaanval te voorspellen op basis van risicofactoren, imaging markers en biomarkers in het bloed. Dan zijn er nog de snijpunten in de samenwerking tussen de openbare en private sector, die cruciaal is voor de versnelde invoering van zorginnovaties die op maat zijn gesneden voor lokale omstandigheden, infrastructuren en bedrijfsmodellen. Bij de ontwikkeling van gezondheidszorg voor vrouwen in afgelegen Indiase dorpen was het uitrusten van een bus met apparatuur voor mammografie en andere diagnostische middelen het makkelijkste onderdeel. Veel lastiger was de ontwikkeling van een duurzaam systeem voor de training van lokale zorgverleners en het naar ziekenhuizen overbrengen van beelden en gegevens voor real time analyse. Hiertoe werkt Philips samen met niet-gouvernementele organisaties, lokale zorginstellingen van de overheid en goed uitgeruste ziekenhuizen.
Voor snelle prototyping ten slotte moet eerst een hypothese worden gevormd over het bereiken van betere medische resultaten of meer economische waarde. Vervolgens moet de hypothese aan de hand van experimenten worden bevestigd of ontkracht, met de bereidheid om de aanpak steeds weer te herzien. Uiteraard moet ook tijdens dit proces worden voldaan aan de vereisten voor medisch onderzoek en moet het niveau van de patiëntenzorg op peil blijven.
Philips neemt samen met toonaangevende zorgaanbieders deel aan een initiatief voor snelle prototyping om de kosten van de zorg terug te dringen, zonder dat dit ten koste gaat van het resultaat. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van alom toegankelijke systemen voor telehealth en monitoring, en ondersteund door hulpprogramma's voor zelfbeheer en zorgcoördinatie. Dit vermindert de noodzaak van het heen en weer reizen tussen het ziekenhuis en thuis.
Doeltreffende samenwerking is van cruciaal belang voor de kortste route naar de beste zorg. Door de aandacht te richten op belangrijke snijpunten kunnen we innoveren in een tempo dat past bij de mondiale uitdagingen van deze tijd en tegelijkertijd de kosten terugdringen.

Wanneer zullen er naar verwachting voor het eerst meer ouderen zijn dan kinderen?

2047. Tegen 2050 zullen er naar verwachting 392 miljoen mensen 80 jaar of ouder zijn; dat is ruim drie keer zoveel als nu. Bron: United Nations World Population Aging 2013

Bekijk al onze oplossingen voor de gezondheidszorg