Innovation and you

Een toekomstplan voor gezond oud worden

Van de wereldbevolking van 7 miljard mensen zijn op dit moment bijna 900 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. Dat aantal zal in 2050 zijn gestegen naar 2,4 miljard. Deze verandering zal persoonlijke gevolgen hebben voor ouder wordende gezonde mensen, waar samenlevingen, gemeenschappen en families nog niet op zijn voorbereid. Om ze te laten genieten van een langer leven moeten we onze wereld anders bekijken en definiëren wat 'gezond ouder worden' betekent. We moeten bovendien vertrouwen op innovaties en nieuwe technologie voor zinvolle gezondheidszorgoplossingen die bijdragen aan een gezonder leven.

Zo moeten we ons afvragen of sociale, culturele en economische normen nog wel aansluiten bij het langere leven van oudere mensen.
Bij Philips denken we dat het tempo waarin de verandering zich voltrekt hoger ligt dan het tempo waarin personen, gezinnen, gemeenschappen en de samenleving zich aanpassen aan een wereld waarin ouder zijn de norm is. Van belang is dat we leren om de vergrijzende samenleving zowel individueel als collectief beter te beheren. Deze strategische focus kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het leven van ouderen.

We moeten ouder worden niet meer alleen maar zien als een periode van onvermijdelijke aftakeling, maar ook als een tijd die veel ruimte biedt voor innovaties en mogelijkheden."

 

Philips Aging Well Position Paper, 2014

Volgens ons zijn er vier aspecten die bijdragen aan gezond ouder worden. Deze hebben vooral te maken met persoonlijk voordeel en innovatieve technologie: vergrijzing van de samenleving, persoonlijk ervaren van ouder worden, vaardigheden en publieke/private beleidsregels. Aan de hand daarvan denken we na over oplossingen voor problemen die samenhangen met de vergrijzing. Denk daarbij aan technologie, persoonlijke vaardigheden en menselijke veerkracht. Samen met de verantwoordelijken voor deze oplossingen (beleidsmakers, werkgevers en innovators) kunnen we positieve veranderingen tot stand brengen, die leiden naar een nieuwe samenleving waarin de gezondheid en het welzijn van een vergrijzende bevolking centraal staat.

10%

van de mensen is op dit moment ouder dan 60 jaar. In 2050 zal dit percentage wereldwijd zijn gestegen naar 20%, een ongekende demografische verandering.

 

Citaat: Global Age Watch Index 

We moeten nadenken over hoe mensen gezond oud kunnen worden, maar ook hoe openbaar beleid, sociale instellingen en particuliere ondernemingen goed en productief kunnen reageren op de drastische groei van het segment van de wereldbevolking dat ouder is dan 60 jaar. We moeten ouder worden niet meer alleen maar zien als een periode van onvermijdelijke aftakeling, maar ook als een tijd die veel ruimte biedt voor innovaties en mogelijkheden. Overheden moeten via economische en beleidsmatige stimuli bijdragen aan een samenleving waarin ouderen actief en productief blijven, betrokken zijn bij de gemeenschap en hun onafhankelijkheid zo lang mogelijk behouden.
De beste manier om het persoonlijk ervaren van ouder worden en de mogelijkheden ervan te optimaliseren, is het beperken van beïnvloedbare risicofactoren en het profiteren van preventie- en behandelingsmethoden voor de meest voorkomende ziekten bij ouderen (hoge bloeddruk, beroerte, diabetes, astma, kanker, dementie, enzovoort). Daarom is het belangrijk dat overheden, NGO's en de particuliere sector innovatieve manieren ontwikkelen om ongelijkheid in gezondheid aan te pakken, fysieke activiteiten en gezonde voeding onder ouderen te stimuleren, burgers en patiënten te voorzien van de informatie die ze nodig hebben om zelf beslissingen omtrent hun gezondheid te nemen in samenwerking met zorgaanbieders en andere zorgverleners, en om het verlenen en uitvoeren van preventieve medische diensten en kostenbesparende behandelingen te bevorderen. Openbaar beleid moet erop zijn gericht om betrokkenheid bij de beroepsbevolking en de gemeenschap te stimuleren, voor ouderen geschikte omgevingen te creëren en technologieën te promoten die een grotere zelfredzaamheid en patiëntgerichte zorg mogelijk maken.
Overheden, werkgevers, gemeenschappen en individuen zelf creëren de omstandigheden die ervoor zorgen dat ouderen wereldwijd kunnen floreren en de vrijheid en mogelijkheden hebben om het leven te leiden dat voor hen waarde heeft. Samen kunnen we een nieuwe kijk op ouderdom ontwikkelen, creatieve manieren vinden om de ervaring en kennis van ouderen te gebruiken en bouwen aan samenlevingen waarin iedereen, ongeacht de leeftijd, zijn of haar vaardigheden het beste kan inzetten. Zo kunnen we gezondheidsbevorderende hulpmiddelen voor ouderen gebruiken om de samenleving te hervormen, ziekenhuizen stimuleren om de kosten terug te dringen en baanbrekende innovaties gebruiken om de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Er zijn op dit moment wereldwijd ongeveer 900 miljoen mensen van 60 jaar en ouder.

Waar. Dit aantal zal naar verwachting stijgen naar 2,4 miljard in 2050. Bron: OECD Forum 2014

Bekijk al onze oplossingen voor de gezondheidszorg