Innovation and you

Verbeterde efficiëntie in de slimme stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden en stedelijke gebieden, en naar verwachting zal dit aantal in 2050 zijn gestegen tot 70%. De omvang van de verstedelijking vormt een aanzienlijke uitdaging vanuit sociaal, economisch en ecologisch oogpunt voor iedereen die in de stad woont en werkt.

Philips vindt dat wonen en werken in een stad geen last moet zijn, maar een mogelijkheid tot groei.
Philips kan steden voorzien van innovatieve, betrokken, persoonlijk relevante en op maat gesneden bedrijfsmodellen met oplossingen en diensten op gebieden als verlichting, gezondheidszorg en lifestyle.

Er zijn aanwijzingen dat overheden en burgers bereid zijn om een stapje verder te gaan en participerende voorstanders en aanjagers van verandering te worden."

 

Philips Connected Cities position paper 2014

Hiervoor moeten belanghebbenden uit zowel de publieke als de private sector samenwerken aan doeltreffende, energiezuinige en vooral slimme oplossingen die kunnen helpen om kosten terug te dringen en maatschappelijk voordeel te optimaliseren.
Met zijn 'connected lighting'-diensten en slimme verlichtingsoplossingen draagt Philips eraan bij dat de stad een slimmere, meer geïntegreerde en vooral fijnere plek wordt voor iedereen die er woont.
Steden maken een snelle groei door en breiden uit. Er zijn op dit moment 24 'megasteden' met meer dan 10 miljoen inwoners.
 

75 %

van de economische productie wereldwijd vindt plaats in steden. Steden zijn bovendien verantwoordelijk voor 67% van het totale mondiale energieverbruik en voor meer dan 70% van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Citaat: Philips Connected Cities position paper 2014

Dagelijks verhuizen naar schatting bijna 180.000 mensen naar de stad. Dat betekent dat er in 2025 zo'n 35 megasteden zullen zijn en dat 60% van de wereldwijde groei zal plaatsvinden in slechts 600 steden, hoofdzakelijk in opkomende landen.
Zowel opkomende als ontwikkelde steden maken een snelle groei door, maar de problemen waarmee ze te maken krijgen verschillen. In een poging om de groei te controleren en hun concurrentiepositie te verstevigen, zien opkomende steden zich geconfronteerd met uitdagingen als het scheppen van werkgelegenheid, beter beheer van bronnen en het verbeteren van de leefomstandigheden. Ontwikkelde steden doen ondertussen hun best om hun concurrentiepositie te behouden, en de bedrijfsomgeving en de kwaliteit van leven van de inwoners te verbeteren. Zij hebben te maken hebben met uitdagingen die variëren van een overbelaste transportinfrastructuur tot vergrijzing van de bevolking.
Hoewel ze dus verschillende uitdagingen het hoofd moeten bieden, geldt voor zowel opkomende als ontwikkelde steden dat factoren als veiligheid, toegang tot gezondheidszorg, stadsverlichting en saamhorigheidsgevoel bij stadsontwikkelaars hoog in het vaandel moeten staan, omdat dit kenmerken zijn die bijdragen aan gezondheid en welzijn van de inwoners.
De visie van de innovators van Philips heeft betrekking op Connected Cities, slimme steden. Ze geloven dat deze gerealiseerd kunnen worden met een combinatie van de juiste technologie, het juiste bedrijfsmodel, de juiste samenwerkingsverbanden, de juiste samenwerkingsmodellen tussen de publieke en private sector, de juiste regelgeving en - het allerbelangrijkste - een optimale relatie met de eindgebruiker: de inwoners.
Er nog veel moet gebeuren om te komen tot een verstrekkende mondiale overeenkomst voor de leefbaarheid van onze steden, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerpinnovatie, duurzaamheid en hightech efficiency. Toch vindt op een aantal niveaus al duidelijk vooruitgang plaats. Er zijn aanwijzingen dat overheden en burgers bereid zijn om participerende voorstanders en aanjagers van verandering te worden. Het lijkt wel zeker dat het één of meer generaties kan duren voordat de onzorgvuldige stadsplanning is hersteld. Om plannen te maken voor de toekomst, is het echter niet per se nodig om futuristisch te zijn.
De agenda voor Smarter Cities mag niet exclusief worden ingevuld door bepaalde partijen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit commercieel oogpunt. Dit brengt echter wel veel discussie met zich mee. Tegelijk met de implementatie van zijn diverse oplossingen blijft Philips zoeken naar de optimale vorm, frequentie en mate van participatie voor het ultieme voordeel van de burger. Deze baanbrekende technologische strategie kan zinvolle oplossingen opleveren om de wereld revolutionair te veranderen.

De stedelijke bevolking maakt nu 54% uit van de wereldbevolking; in 1960 was dit nog 34%.

Goed. Naar verwachting zal de wereldwijde stedelijke bevolking tussen 2015 en 2020 met circa 1,84% per jaar groeien, en tussen 2020 en 2025 met 1,63% per jaar. Bron: World Health Organization: Global Health Observatory data

Bekijk al onze verlichtingsoplossingen