sep 15, 2020

Philips versterkt zijn leiderschap als purpose-gedreven onderneming met een verbeterde en volledig geïntegreerde aanpak om op een verantwoorde en duurzame manier zaken te doen

  • Met de succesvolle afronding van het programma ‘Healthy people, Sustainable planet’ 2016-2020 gaat het bedrijf nog een stap verder en stelt zichzelf ambitieuze ESG-doelen (Environmental, Social and Governance) voor 2025
  • Environmental (Milieu): inzet op 100% EcoDesign, grotere energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energiebronnen en circulaire-economieoplossingen – gericht op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5oC, conform het Akkoord van Parijs
  • Social (Maatschappelijk): inzet op verbetering van het leven van 2 miljard mensen per jaar in 2025 [1], door middel van innovatie, waaronder 300 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen 
  • Governance: Philips zal zorgen voor transparantie als het gaat om zijn belastingbijdrage voor alle landen waar het bedrijf actief is

Amsterdam, The Netherlands - Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), een wereldleider op het gebied van gezondheidstechnologie, heeft vandaag zijn toezeggingen als purpose-gedreven onderneming verder versterkt met de aankondiging van een verbeterde en volledig geïntegreerde aanpak om op een verantwoorde en duurzame manier zaken te doen. Op dit moment wordt het programma 'Healthy people, Sustainable planet' 2016 - 2020 afgerond. Het is de bedoeling dat Philips tegen het einde van het jaar alle ambitieuze doelstellingen van het programma heeft bereikt, waaronder het genereren van 70% van de omzet uit groene producten en diensten met 15% uit circulaire economie-oplossingen, het CO2-neutraal worden van zijn activiteiten, het recyclen van 90% van zijn bedrijfsafval en zonder afval naar de afvalstortplaats [2]. Voortbouwend op deze sterke staat van dienst omvat het nieuwe raamwerk van Philips een uitgebreide reeks belangrijke toezeggingen op het gebied van Environmental (Milieu), Social (Maatschappij) en Governance (ESG) die als leidraad dienen voor de uitvoering van de strategie van de onderneming. Het omvat ambitieuze doelstellingen en gedetailleerde actieplannen.

 

"Toen we zijn gestart met onze transformatie wilden we ervoor zorgen dat Philips relevant bleef - dat we onze enorme innovatiekracht konden inzetten om een verschil te maken in het leven van mensen", aldus Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips. "Als toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie is het ons doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovatie, die tegen 2025 een positief effect zal hebben op 2 miljard levens per jaar. We streven naar een verantwoorde en duurzame groei van Philips en daarom stellen we onszelf voortdurend uitdagende milieu- en maatschappelijke doelen en voldoen we aan de hoogste normen van governance. Verantwoordelijk handelen ten opzichte van de planeet en de samenleving maakt deel uit van ons DNA. Ik ben ervan overtuigd dat dit voor ons de beste manier is om superieure, lange termijn waarde te creëren voor de vele belanghebbenden van Philips.”

We streven naar een verantwoorde en duurzame groei van Philips en daarom stellen we onszelf voortdurend uitdagende milieu- en maatschappelijke doelen en voldoen we aan de hoogste normen van governance.

Frans van Houten

CEO van Royal Philips

Milieu: 100% van de nieuwe productintroducties in overeenstemming met de EcoDesign-vereisten van Philips in 2025

Met inachtneming van de milieulimieten van de planeet zet Philips zich in voor wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, waarbij het zijn CO2-voetafdruk in de gehele waardeketen vermindert in overeenstemming met een 1,5oC-scenario voor de opwarming van de aarde - zoals aanbevolen door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Door middel van investeringen in groene innovatie zal 100% van de producten en diensten van Philips worden ontworpen in overeenstemming met de eisen van Philips' EcoDesign, gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie, met name tijdens de gebruiksfase van de klant. De 'Eco-Hero'-producten - baanbrekende producten en oplossingen met duidelijke voordelen op het gebied van duurzaamheid - zullen 25% van de omzet vertegenwoordigen.

 

Tegen 2025 zal het bedrijf 75% van zijn totale energieverbruik (inclusief brandstof) uit hernieuwbare bronnen halen (tegenover 36% in 2015). Het bedrijf zal ook zijn inkomsten uit de circulaire economie verhogen van 15% tot 25% van de omzet, zijn inruilprogramma uitbreiden naar al zijn professionele medische apparatuur, circulaire praktijken op zijn sites inbedden en geen afval naar de afvalstortplaats sturen. Philips zal ook met zijn leveranciers samenwerken om de ecologische voetafdruk van zijn hele toeleveringsketen te verkleinen, in overeenstemming met het 1,5oC-scenario voor de opwarming van de aarde. De onvermijdelijke CO2-uitstoot in de eigen activiteiten van Philips zal worden gecompenseerd door te investeren in gezondheidsbevorderende milieuprojecten, zoals veilig drinkwater, schone energie, biodiversiteit en bebossing.

Maatschappelijk: Verbetering van gezondheid & welzijn en inclusiviteit en diversiteit op de werkplek

Philips wil de gezondheid en het welzijn verbeteren van 2 miljard mensen per jaar tegen 2025 [1] door middel van innovatie en samenwerking met private en publieke organisaties, waaronder de Philips Foundation. Het gebrek aan toegang tot betaalbare, hoogwaardige zorg is een van de meest urgente problemen van deze tijd. COVID-19 heeft de situatie alleen maar verergerd en de gezondheidssystemen over de hele wereld overweldigd. Als onderdeel van zijn inzet op 2 miljard verbeterde levens per jaar wil Philips de toegang tot zorg voor 300 miljoen mensen in onderbedeelde gemeenschappen uitbreiden.

 

Door samen te werken met zijn leveranciers via zijn Supplier Sustainability Performance Program, dat gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om de duurzaamheidsprestaties en -verbeteringen te meten en te voorspellen, streeft Philips er ook naar het leven van 1 miljoen werknemers in zijn toeleveringsketen te verbeteren tegen 2025. 

 

"Philips wil de beste plek zijn om te werken voor mensen die onze passie delen", aldus Frans van Houten. "Daarom bevorderen we continu leren en persoonlijke ontwikkeling, evenals een inclusieve cultuur waarin mensen worden gewaardeerd en geaccepteerd voor hun uniekheid, en waarin iedereen het beste van zichzelf kan geven. We zullen vooruitgang boeken bij het opbouwen van een werknemersbasis met een rijke diversiteit aan mensen en perspectieven, omdat dit een belangrijke drijfveer is voor innovatie en prestaties".

 

Bij Philips worden werknemers in staat gesteld hun eigen carrière te sturen door middel van onderwijs, mentorschap en netwerkprogramma's. Medewerkers hebben toegang tot digitale hulpmiddelen voor zelfontplooiing, zodat ze kunnen groeien en hun carrière kunnen voortzetten. Voor Inclusion & Diversity heeft Philips een nieuw doel gesteld van 30% genderdiversiteit in senior leiderschapsfuncties tegen het einde van 2025, in vergelijking met de doelstelling voor 2020 van 25% die het voor het einde van dit jaar verwacht te halen. Een bedrijfsbrede training over bewustwording van onbewuste vooroordelen maakt deel uit van het programma om een inclusieve omgeving op te bouwen en te bevorderen. 

 

Philips heeft ook een reeks programma's opgezet om de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers te ondersteunen, waaronder een wereldwijd hulpprogramma voor werknemers met dringende behoeften. Toen COVID-19 opkwam, bood Philips ondersteuning op dit gebied zonder langere termijn behoeften uit het oog te verliezen, zoals een gezonde balans tussen werk en privéleven, stressmanagement, veerkracht en het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen.  

Governance: Transparantie over belastingbijdragen

Philips heeft een sterke reputatie op het gebied van transparantie in zijn plannen, acties en rapportage. Zo zijn de doelstellingen voor de vermindering van de CO2 -uitstoot goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi) en wordt de prestatiemeting 'Lives Improved' extern geaudit. Philips gaat ook transparant om met aandeelhouders, klanten, zakenpartners, overheden en toezichthouders en levert hoogwaardige producten en diensten die voldoen aan alle toepasselijke wetten en normen. 

 

Naast de gebruikelijke toelichtingen van de onderneming over de belastingbijdragen die in het jaarverslag 2020 zullen worden verstrekt, zal Philips een aanvullend financieel verslag over 2020 publiceren, waarin de belastingbijdragen voor alle landen waarin Philips actief is zullen worden opgenomen. Dit is in overeenstemming met het streven naar transparantie van Philips en met het standpunt van de onderneming dat deze belastingbijdrage sociale waarde bijdragen aan de lokale gemeenschappen.

[1] In verband met de geplande desinvestering door Philips van zijn Domestic Appliances-activiteiten zal de onderneming de bijdrage van de Domestic Appliances-portefeuille niet langer opnemen in haar 'Lives Improved'-rapportage. Als gevolg hiervan verbindt Philips zich ertoe het leven van 2 miljard mensen per jaar te verbeteren tegen 2025 en het leven van 2,5 miljard mensen tegen 2030.

[2] Op dit moment genereert Philips 66% van zijn omzet uit groene producten en diensten, terwijl 13% afkomstig is van circulaire economie-oplossingen. Meer dan 95% van de wereldwijde activiteiten wordt momenteel aangedreven door hernieuwbare elektriciteit. Bovendien wordt 85% van al het bedrijfsafval gerecycled en heeft 67% van de industriële vestigingen van Philips geen afval gestort. Recentelijk heeft Philips Noord-Amerika de status 'zero waste to landfill' bereikt voor zijn productievestigingen. Voor meer informatie: www.results.philips.com.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Met wereldwijd circa 81.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2019 een omzet van 19,5 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Joost Maltha

Joost Maltha

Philips Global Press Office

Tel: +31 6 10 55 8116

You are about to visit a Philips global content page

Continue
Steve Klink

Steve Klink

Philips Global Press Office

Tel: +31 6 10888824

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.