okt 13, 2019

For English see below

Speciaal ontworpen hardloopshirt maakt dichtstbijzijnde AED zichtbaar tijdens Marathon Eindhoven

Drie hardlopers dragen tijdens de Marathon Eindhoven van zondag 13 oktober een speciaal voor Philips ontworpen hardloopshirt dat de afstand tot de dichtstbijzijnde AED zichtbaar maakt.

 

Het gezondheidstechnologiebedrijf vraagt hiermee aandacht voor het belang van zogenaamde 6-minutenzones. Dat is een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste overlevingskans.

 

Philips stelt zich als doel om Nederland hartveiliger te maken en trapt de landelijke bewustwordingscampagne af tijdens de Marathon Eindhoven.

Bewustwordings campagne Eindhoven Marathon

Geef een hart voor een hart

Voor Tim van Pelt, Thijs van Keulen en Dennis de Knijff is het niet de eerste keer dat ze deelnemen aan de halve marathon maar dankzij het interactieve LED-shirt is de wedstrijd wel extra speciaal.

 

“Om fit te blijven sport ik veel. Ik heb eerder meegedaan aan hardloopwedstrijden, maar het is vandaag wel extra bijzonder om in dit LED-shirt te rennen voor zo’n belangrijk doel als hartveiligheid. Niemand is immuun voor een hartstilstand”, vertelt Tim. “Per jaar krijgen 17.000 mensen in ons land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Voor hen willen we dat er sneller hulp kan worden geboden.”

Nederland Hartveiliger - Marathon Eindhoven (v.l.n.r. Tim, Thijs, Dennis)

“Eindhoven is het hart van Philips daarom starten we de campagne hier. Met dit shirt maken we duidelijk dat veel plekken in de stad nog hartveiliger moeten worden", aldus Nanda Huizing, Head of Brand, Communications en Digital bij Philips Benelux.

 

In de landelijke bewustwordingscampagne roept Philips mensen op om het initiatief om Nederland hartveiliger te maken te steunen door digitaal een hart voor een hart te geven via www.Philips.nl/Hartveiliger.

Nog 5.000 AED’s nodig

De Hartstichting becijferde afgelopen week dat voor een landelijk dekkend netwerk op dit moment nog 5.000 AED’s nodig zijn. Philips en de Hartstichting werken sinds januari 2018 samen om het leven van hart- en vaatpatiënten en (hoog)risicogroepen in Nederland te verbeteren.

 

Volgens de Hartstichting is bij een hartstilstand de overlevingskans het grootst als je direct 112 belt en binnen 6 minuten begint met reanimeren en een AED inzet. De gemiddelde responstijd van een ambulance is 8 tot 10 minuten. 

 

Philips is wereldwijd marktleider op het gebied van AED's. Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Iedereen mag een AED bedienen.

Nederland Hartveiliger - Marathon Eindhoven (v.l.n.r. Tim, Thijs, Dennis)

Speciaal ontworpen interactief LED-shirt

Het speciaal voor Philips ontworpen interactieve hardloopshirt is voorzien van 850 individuele LED-lampjes en een GPS-module. De GPS-module geeft aan waar de renner zich in de stad bevindt en berekent vervolgens hoever het is tot de dichtstbijzijnde AED. 

 

Het shirt kleurt groen op het moment dat de loper in een 6-minuten zone is. Het shirt kleurt rood als de loper zich buiten een 6-minuten zone bevindt.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruikt van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 74.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2017 een omzet van 17,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum.

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Specially designed running shirt makes your nearest AED visible during Marathon Eindhoven

During the Eindhoven Marathon on Sunday 13 October, three runners were wearing a specially designed running shirt for Philips that shows the distance to the nearest AED.

 

The health technology company is drawing attention to the importance of so-called 6-minute zones. This is a zone in which cardiac arrest victims can be resuscitated within the crucial 6 minutes. CPR and the use of an AED within 6 minutes offers the greatest chance of survival.

 

Philips has set itself the goal of making the Netherlands heart safer an kicked off the national awareness campaign during the Marathon Eindhoven.

Bewustwordings campagne Eindhoven Marathon

Give a heart for a heart

For Tim van Pelt, Thijs van Keulen and Dennis de Knijff it's not the first time they participated in the half marathon, but thanks to the interactive LED-shirt this competition is extra special.

 

"To keep fit, I do a lot of sports. I've competed in races before, but today it's extra special to run in this LED shirt for such an important goal as heart safety. No one is immune to cardiac arrest", says Tim, "Every year, 17,000 people in our country have a cardiac arrest outside the hospital. For them, we want help to be provided more quickly."

Nederland Hartveiliger - Marathon Eindhoven (v.l.n.r. Tim, Thijs, Dennis)

"Eindhoven is the heart of Philips, which is why we are starting the campaign here. With this shirt we make it clear that many places in the city need to become even more heart-safe", says Nanda Huizing, Head of Brand, Communications and Digital at Philips Benelux. 

 

In the national awareness campaign, Philips calls on people to support the initiative to make the Netherlands more heart-safe by giving a heart for a heart digitally via www.Philips.nl/Hartveiliger.

Still 5,000 AEDs needed

Last week, the Heart Foundation calculated that 5,000 AEDs are currently still needed for a nationwide network. Philips and the Heart Foundation have been working together since January 2018 to improve the lives of cardiovascular patients and high-risk groups in the Netherlands.

 

According to the Heart Foundation, in the event of a cardiac arrest, the chance of survival is greatest if you call 112 immediately and start resuscitating within 6 minutes and use an AED. The average response time of an ambulance is 8 to 10 minutes. 

 

Philips is the global market leader in the field of AEDs. An AED (Automatic External Defibrillator) is a portable device that can restore the heart rhythm in the event of a cardiac arrest. This is done by giving an electric shock. Anyone can operate an AED.

Nederland Hartveiliger - Marathon Eindhoven (v.l.n.r. Tim, Thijs, Dennis)

Specially designed interactive LED shirt

Designed specifically for Philips, the interactive running shirt features 850 individual LED lights and a GPS module. The GPS module shows where the rider is in the city and then calculates how far it is to the nearest AED. 

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Nederland Hartveiliger - Eindhoven Marathon

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.