dec 06, 2018

Philips' nieuwe CO2-emissiedoelstellingen voor 2020-2040, goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative 

  • Nieuwe langetermijndoelstellingen voor broeikasgasreductie zijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs 
  • Philips is het eerste gezondheidstechnologiebedrijf ter wereld waarvan de CO2-emissiedoelstellingen zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative
  • Philips onderstreept commitment om tegen 2020 CO2-neutraal te worden in haar activiteiten

Philips heeft haar nieuwe doelstellingen voor de reductie van broeikasgasemissies voor de periode 2020-2040 bekendgemaakt. Als eerste bedrijf in de gezondheidstechnologiesector heeft Philips zijn nieuwe CO2-emissiedoelstellingen laten beoordelen en goedkeuren door het Science Based Targets-initiative (SBTi). Deze samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact (UNGC), het World Resources Institute (WRI) en het World Wide Fund for Nature (WWF) is gericht op het stimuleren van ambitieuze klimaatdoelstellingen van bedrijven. De goedkeuring bevestigt dat de langetermijndoelstellingen van Philips in overeenstemming zijn met het niveau van CO2-reductie dat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2°C te houden ten opzichte van de pre-industriële temperaturen.  Deze richtlijnen zijn beschreven in het vijfde evaluatierapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) [1], en uiteengezet in het Akkoord van Parijs over klimaatverandering.

 

De nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde, CO2-emissiedoelstellingen van Philips voor 2020-2040 zijn een uitbreiding op de bestaande ambitie van het bedrijf om in 2020 CO2-neutraal te zijn in de eigen bedrijfsvoering. De nieuwe doelstellingen gaan verder dan de eigen activiteiten van Philips en beslaan een breder deel van de waardeketen van het bedrijf. Met de nieuwe doelstellingen zal Philips de totale CO2-uitstoot van zijn industriële en niet-industriële vestigingen tegen 2025 met 75%, en tegen 2040 met 90% verminderen ten opzichte van de uitstoot in 2015. Ook zal Philips zich ertoe verbinden om de indirecte uitstoot van broeikasgassen in de gehele waardeketen tegen 2025 met 4% en tegen 2040 met 11% te verminderen ten opzichte van 2017. 

 

"Bedrijven die wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen hebben vastgesteld, tonen de wereld echt leiderschap om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken", aldus Lila Karbassi, Chief, Programs, United Nations Global Compact, een van de SBTi-partners. "Op wetenschap gebaseerde doelstellingen komen nu naar voren als 'nieuwe norm' voor de manier waarop bedrijven hun strategieën voor de toekomst ontwikkelen. Ze bieden bedrijven een duidelijk omschreven pad voor toekomstige groei in de overgang naar een netto-nultoekomst. Dat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook zakelijk gezien is dit zinvol."  

Als onderdeel van onze inspanningen om duurzame innovaties op het gebied van gezondheidstechnologie te leveren, zonder dat dit ten koste gaat van de planeet, zet Philips zich volledig in voor de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Frans van Houten

CEO van Royal Philips

"Als onderdeel van onze inspanningen om duurzame innovaties op het gebied van gezondheidstechnologie te leveren, zonder dat dit ten koste gaat van de planeet, zet Philips zich volledig in voor de doelstellingen van het Akkoord van Parijs", aldus Frans van Houten, CEO van Royal Philips. "We zien vermindering van onze CO2-uitstoot als een belangrijke voorwaarde voor duurzame groei en het zal ons in staat stellen onze klanten groene producten en oplossingen aan te bieden, welke al 60% van de omzet van Philips vertegenwoordigen [2]".

Om het gecombineerde doel van duurzaamheid en groei te bereiken, heeft Philips een strategie gekozen om economische groei los te koppelen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit wordt bereikt door initiatieven als de aankoop van duurzame elektriciteit, materiaalreductie, recycling/hergebruik van apparatuur, minder gebruik van luchttransport voor personeel/vracht, en EcoDesign. Dit alles heeft de CO2-uitstoot van het bedrijf de afgelopen vijf jaar aanzienlijk verminderd.

 

Meer informatie over 'Healthy people, sustainable planet' 

 

[1] IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.

[2] Green Revenues are revenues generated through products and solutions that offer a significant environmental improvement in one or more Green Focal Areas: Energy efficiency, Packaging, Hazardous substances, Weight, Circularity and Lifetime reliability. For healthcare equipment, remote serviceability is another Green Focal Area. The lifecycle approach is used to determine a product’s overall environmental improvement. It calculates the environmental impact of a product over its total life cycle (raw materials, manufacturing, product use and disposal). 

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruikt van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT-toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 77.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2017 een omzet van 17,8 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.nl/nieuwscentrum

Klik hier voor meer informatieKlik hier voor minder informatie

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Media assets

Deel op social media

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.