Virtual Reality

mei 24, 2023

Bekijk productontwikkeling eens door een VR bril

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

Virtual Reality staat vooral bekend om hun toepassing in de gaming industrie, waar gamers ondergedompeld worden in een nieuwe, virtuele wereld. De potentie van Virtual Reality (VR) is bij productontwikkelaars echter niet onopgemerkt gebleven. Tijdens het Dutch Technology Festival kunnen bezoekers bij Philips zelf ervaren hoe VR gebruikt kan worden in productontwikkeling door zelf een patiënt virtueel voor te bereiden op een MRI scan.

Versnellen van het ontwikkelingsproces

Het traditionele productontwikkelingsproces kan kostbaar en tijdrovend zijn: een product wordt fysiek ontworpen, prototypes worden geproduceerd en moeten -vaak met meerdere iteraties- getest worden voordat het product in productie kan worden genomen. Door het product in een virtuele wereld te ontwerpen kan de ontwikkelaar het product op een interactieve manier toepassen en verbeteren. Dit maakt het mogelijk om eventuele aanpassingen in het ontwerp vroegtijdig te identificeren, en meerdere virtuele prototypes in een relatief korte periode te testen. Hiermee kan het ontwikkelingsproces aanzienlijk verkort worden.

Virtual Reality kan de manier waarop producten in de toekomst worden ontwikkeld volledig transformeren.

Samenwerken in de virtuele wereld

“Virtual Reality kan de manier waarop producten in de toekomst worden ontwikkeld volledig transformeren,” aldus Joost de Boer, Engineer Patient Centric Subsystems bij Philips. “Niet alleen kunnen we sneller testen en ontwikkelen, het kan de productontwikkeling ook verrijken doordat we oneindig veel situaties kunnen simuleren.” Binnen Philips is Joost onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen en ontwikkelen van hardware voor MRI-systemen voor ziekenhuizen. Zijn werkplek is op de Philips Campus in Best, maar zijn collega’s werken over de hele wereld. Virtual Reality maakt het ook mogelijk om de virtuele prototypes digitaal te delen en te testen met collega’s in andere delen van de wereld. “Dit bespaart naast veel vlieguren, ook veel vlieg-uitstoot,” vervolgt Joost met een referentie naar het verduurzamen van het ontwikkelproces middels VR. “Maar ook trainingen en interactie met klanten kunnen in de toekomst virtueel plaatsvinden.”

Dutch Technology Festival

Een patiënt voorbereiden voor een MRI scan

Tijdens het Dutch Technology Festival op 8 en 9 juni worden jongeren en studenten in het Klokgebouw uitgenodigd om met eigen ogen te ervaren hoe VR gebruikt kan worden in productontwikkeling. Op vrijdagmiddag 9 juni is het Klokgebouw toegankelijk voor tech-liefhebbers van alle leeftijden. Door een patiënt voor te bereiden op een MRI scan, leert de bezoeker wat erbij komt kijken om een goede MRI-scan te maken en hoe belangrijk het ontwerp van het product is. Naast deze demo kan de bezoeker ook virtueel rondlopen over de Campus Best om te zien waar de producten van Philips worden gemaakt en ervaren hoe Kunstmatige Intelligentie toegepast kan worden om MRI-scans nog beter te maken. Op zaterdag 10 juni opent het Philips Museum hun deuren, waar bezoekers kunnen zien hoe Philips zich door de jaren heeft ontwikkeld naar het gezondheidstechnologie bedrijf dat het vandaag de dag is.

Virtual Reality

View product development through VR glasses

Virtual Reality is best known for its application in the gaming industry, where gamers are immersed in a new, virtual world. However, the potential of Virtual Reality (VR) has not gone unnoticed among product developers. At this year’s Dutch Technology Festival, visitors at the Klokgebouw can experience how VR can be used in product development by preparing a patient for an MRI scan in a virtual exam room.

Accelerating product development

Traditional product development can be costly and time-consuming: a product is physically developed, prototypes are produced and tested, often with multiple iterations, before the product can be produced in production. Designing the product in the virtual reality allows the product developer to use and improve the product in an interactive way. This way, product adjustments can be identified in an early stage, and multiple virtual prototypes can be tested in a relatively short period. This has the potential to significantly shorten the development process.

Virtual Reality can completely transform the product development of the future.

Collaborating in the virtual world

"Virtual Reality can completely transform the way products are developed in the future," said Joost de Boer, Engineer Patient Centric Subsystems at Philips. "Not only can we test and develop faster, it can also enrich product development as we can simulate endless situations." Within Philips, Joost is part of the team responsible for designing and developing hardware for MRI systems in hospitals. His workplace is at the Philips Campus in Best, but his colleagues work all over the world. Virtual Reality also makes it possible to digitally share and test the virtual prototypes with colleagues in other parts of the world. "This not only saves travel time, but travel emissions as well," Joost continues while making a reference to making the development process with VR more sustainable. "Training and interaction with customers can also take place virtually in the future."

Dutch Technology Festival

Preparing a patient for an MRI scan

During the Dutch Technology Festival on June 8 and 9, children and students are invited to the Klokgebouw to experience firsthand how VR can be used in product development. On Friday afternoon, June 9, the Klokgebouw is open to tech enthusiasts of all ages. By preparing a patient for an MRI scan in a virtual exam room, visitors can learn more about the importance of product design in making a good MRI scan. In addition to this demo, visitors can virtually walk around the Best Campus to see where Philips products are made and experience how Artificial Intelligence can be applied to make MRI scans even better. On Saturday June 10, the Philips Museum will open its doors for visitors to see how Philips has developed over the years into the health technology company it is today.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.