Nieuwscentrum

apr 11, 2023

Philips opent deuren voor 100 geïnteresseerde meiden tijdens Girls’ Day 2023

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

Sparkly heeft nieuwe vrienden gemaakt op Girls Day. Zijn nieuwe vrienden mochten ervaren hoe het is om in de techniek te werken. De meiden konden dit ervaren tijdens twee workshops; een waar ze werkten aan een app die kinderen helpt minder bang te zijn voor MRI-scans en een andere waar ze een tool ontwikkelden die mensen met een handicap helpt.

video Daan Schuurmans

100 tienermeisjes op de High Tech Campus

Tijdens Girls Day openen veel techbedrijven in Nederland hun deuren om jongeren te inspireren voor technologie. De deelnemende organisaties bieden meiden een breed en realistisch beeld van beroepen in de technische sector, en laat ze kennis maken met vrouwelijke rolmodellen.

 

Op donderdag 30 maart liepen zo'n 100 middelbare scholieren door de deuren van het conferentiecentrum op de High Tech Campus in Eindhoven om samen met Philips op ontdekkingstocht te gaan naar technisch werken. Nadat de meisjes kennis hadden gemaakt met elkaar en polaroidfoto's hadden gemaakt met Sparkly, namen ze plaats in de zaal en luisterden ze naar Karin Middelburg, hoofd HR in Nederland en West-Europa, en Sanae van der Vleuten-Chraibi, senior onderzoek specialist, die spraken over meisjes in de technologie.

HTC girls day group photo

Twee krachtige Philips-vrouwen

'We hebben meer slimme meisjes nodig en we willen ze graag enthousiast maken om in de techniek te gaan werken', zegt Karin Middelburg, hoofd HR in Nederland en West-Europa. 'We hebben behoefte aan de diversiteit, dus iedereen met alle achtergronden. We hebben het allemaal nodig, dus we proberen het zo goed mogelijk allemaal te balanceren.'

 

Sanae van der Vleuten-Chraibi ging ook in op waarom zij als vrouw graag in de techniek werkt: 'Wat ik zo leuk vind aan techniek is dat je naast creatief en innovatief bezig zijn, ook echt iets kan bijdragen aan de maatschappij.’ Sanae werkt momenteel als senior onderzoek specialist bij Philips. 'Het combineren van software, hardware ontwikkeling en innovatie, maar dan voor een toepassing die heel relevant is voor de gezondheidszorg is wat mij het meest aantrekt.'

Girls day planning and preparing

Je favoriete beroemdheid in een app

Nadat de twee vrouwen van Philips hadden uitgelegd waar deze dag om draaide, nam de groep deel aan twee workshops; werken aan een app die kinderen voorbereidt op een MRI-scan en het ontwikkelen van een tool voor mensen met een beperking. Eén groep studenten had een geweldig idee voor de app: 'We kwamen met het idee dat je favoriete beroemdheid je uitlegt wat er gebeurt tijdens een MRI-scan', zegt Maud. Een andere student, Silke, legde uit wat ze hadden bedacht om iemand met een beperking te helpen. 'We ontwikkelden een bekerhouder voor een rolstoel, zodat de vloeistof in de bekerhouder niet overal morst.'

Geef het een kans!

De meiden hadden een geweldige dag, én ze mochten ontdekken of werken in de techniek bij hen past. 'Ik vond het interessant om te luisteren naar mensen die hier zelf werken', zegt Dewi. 'Als je denkt dat je het niet leuk vindt, geef het dan gewoon een kans, want misschien vind je het toch leuk.'

English version


Give it a chance, because you might like working in technology after all.

 

Sparkly made some new friends on Girls Day. His new friends got to experience what is it’s like working in technology. The girls got to experience this during two workshops; one where they worked on an app that helps children be less afraid of MRI scans and another one where they developed a tool that helps people with disabilities.

video Daan Schuurmans

100 teenage girls at the High Tech Campus

During Girls Day, many tech companies in the Netherlands open their doors to inspire youth for technology. The participating organizations offer girls a broad and realistic image of professions in tech companies, while getting to know female role models.

 

On Thursday March 30, around 100 high school students walked through the doors of the conference centre at Eindhoven’s High Tech Campus and joined Philips in exploring technology. After the girls got to know each other and took some polaroid pictures with Sparkly, they took a seat and listened to Karin Middelburg, head of HR in the Netherlands and West-Europe, and Sanae van der Vleuten-Chraibi, senior research specialist, who spoke on girls in technology.

HTC girls day group photo

Two powerful Philips women

We need more smart girls, and we would like to enthuse them to work in technology,’ says Karin Middelburg, head of HR in the Netherlands and West-Europe. ‘We need diversity, which is everyone from all kinds of backgrounds. We need it all, so we try to balance it all as best we can.

 

Sanae van der Vleuten-Chraibi also elaborated on why she as a woman likes working in technology: ‘What I like about working in technology is that besides being creative and innovative you also get to contribute to society.’ Sanae currently works as a senior research specialist at Philips. ‘What attracts me the most about working in healthcare technology is that you get to combine software, hardware and innovate for an application that is relevant to healthcare.’

Girls day planning and preparing

Your favorite celebrity in an app

After the two Philips women explained what this day was all about, the group participated in two workshops; working on an app  that prepares children for an MRI scan and developing a tool for patients with a disability. One group of students had a great idea for the app: ‘We came up with the idea that your favorite celebrity explains to you what happens during an MRI scan,’ says Maud. Another student, Silke, explained what they came up with to aid somebody with a disability. ‘We developed a cup holder for a wheelchair, so that the liquid inside the cup holder does not spill everywhere.

Give it a chance!

The girls had a great day and got to explore if working in technology suits them. ‘I found it interesting to listen to people who work here themselves,’ Dewi says, ‘If think you you don't like it, just give it a chance because you might like it after all.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2023/20230411-philips-opent-deuren-voor-honderd-geinteresseerde-meiden-tijdens-girls-day.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.