Ymke en Kika

mrt 01, 2023

Op zoek naar vrouwelijke rolmodellen in de techniek en in de sport

Gemiddelde leestijd: 1-2 minuten

Hoe is het om als vrouw te werken in de technieksector en in de sport? In een interview met PSV Business Magazine vertellen Ymke de Jong en Kika van Es over hun carrière tot nu toe, aan diversiteit op de werkvloer en over het belang van vrouwelijke rolmodellen. Ymke werkt als data&AI partnerships lead bij Philips, Kika is voetballer bij PSV.

De hoofdboodschap van het artikel is duidelijk: voor meer diversiteit zijn er meer vrouwelijke rolmodellen nodig in de technieksector en in de sport. Beide sectoren zijn van oorsprong een mannenwereld, maar er wordt hard gewerkt om de balans te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het ‘Fe+male Tech Heroes’ van de High Tech Campus in Eindhoven. Met behulp van vrouwelijke rolmodellen, zoals Kika en Ymke, worden jonge meisjes gestimuleerd een technische richting te kiezen.

In het artikel vertellen beide dames wat zij vroeger wilden worden en waar ze uiteindelijk terecht zijn gekomen. Dat blijkt ver uit elkaar te liggen. Ymke dacht in haar jeugd niet na over een functie in de techniek, maar werkt inmiddels al jaren bij Philips aan manieren om de medische wetenschap met data te verbeteren. De keuze door techniek is uiteindelijk gestimuleerd door haar scheikunde docente die aangaf dat de technische universiteit een interessante optie zou zijn. Zo zie je maar dat een rolmodel en een vrouwelijke coach kan helpen.

Kika van Es en Ymke de Jong

Beide dames hebben een beroep dat ze als kind zelf niet voor mogelijk hielden. Ze zijn daardoor een rolmodel geworden voor de volgende generatie, al beseft Ymke nauwelijks dat mensen zo naar haar kijken. Ze is wel heel bewust van de missie om meer diversiteit te realiseren. Ymke: “Momenteel is de gezondheidszorg in een moeilijke positie, we hebben diversiteit in teams nodig om samen een oplossing te vinden.”

Lees het volledige interview met Kika en Ymke in PSV Business Magazine #1 2023.

Ymke en Kika

In search of female role models in engineering and in sports

What is it like to work as a woman in engineering and sports? In an interview with PSV Business Magazine, Ymke de Jong and Kika van Es talk about their careers so far, about diversity in the workplace and about the importance of female role models. Ymke works as data&AI partnerships lead at Philips, Kika is a soccer player at PSV.

The key message of the article is clear: more diversity requires more female role models in the tech sector and in sports. Both sectors are originally male-dominated worlds, but hard work is being done to improve the balance. One example is the "Fe+male Tech Heroes" of the High Tech Campus in Eindhoven. With the help of female role models, such as Kika and Ymke, young girls are encouraged to choose a technical direction.

Living proof

In the article, both ladies talk about what they used to want to be and where they ended up. This turns out to be far apart. Ymke did not consider a position in engineering in her youth but has now been working for years at Philips on ways to improve medical science with data. The choice by engineering was eventually stimulated by her chemistry teacher who indicated that engineering university would be an interesting option. Living proof that a role model and a female coach can help.

Kika van Es en Ymke de Jong

On a mission

Both ladies have professions that they themselves did not think possible as children. They have therefore become role models for the next generation, although Ymke hardly realizes that people look at her that way. She is very conscious of the mission to realize more diversity, though. Ymke: "Currently the healthcare industry is in a difficult position, we need diversity in teams to find a solution together."

Read the full interview with Kika and Ymke in PSV Business Magazine #1 2023.

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

(Meer) gerelateerd nieuws

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.