masthead transforming primary healthcare l

dec 19, 2019

Design Talk van Reon Brand over het transformeren van primaire gezondheidszorg in Kenia

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

Het herontwerpen van de toegang tot gezondheidszorg voor mensen die dit het meest nodig hebben

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan video’s op. Deze week de achtste en laatste: Transforming Primary Healthcare in Kenya, redesigning access to healthcare for people who need it most (transformeren van primaire gezondheidszorg in Kenia, het herontwerpen van de toegang tot gezondheidszorg voor mensen die dit het meest nodig hebben).

 

Ondanks de wereldwijde vooruitgang heeft de helft van de wereldbevolking nog steeds geen toegang tot basisgezondheidsdiensten, met grote verschillen in Afrika bezuiden de Sahara en Zuid-Azië. De toegang tot gezondheidszorg in deze zich ontwikkelende regio's is een complexe uitdaging die een combinatie van belemmeringen met zich meebrengt, zoals een gebrek aan bestuur, financiering, infrastructuur, middelen en hulpzoekend gedrag. Als zodanig slagen veel initiatieven er niet in om een duurzame transformatie in de gezondheidszorg te bereiken, omdat ze zich richten op afzonderlijke kwesties in plaats van een systemische aanpak. 

 

De Keniaanse regering en de Verenigde Naties hebben het Kenya Sustainable Development Goals (SDG) Partnership Platform (SDGPPP) opgericht in samenwerking met de private, publieke en humanitaire sector. Een belangrijke taak was het identificeren van schaalbare mogelijkheden voor samenwerking en het creëren van publiek-private partnerschappen (PPP's) om oplossingen te ontwikkelen om toegang tot gezondheidszorg voor iedereen te bieden.  

 

Philips Experience Design werd door de Keniaanse SDGPPP gevraagd om een ontwerpgerichte aanpak te faciliteren met als doel de transformatie van de primaire gezondheidszorg in Kenia te versnellen. Het Philips Experience Design Design leidde een van de grootste Design Thinking Co-creatie sessies, waarbij leidinggevenden uit negen Keniaanse provincies, de Keniaanse overheid, ontwikkelingspartners, maatschappelijke organisaties en de particuliere sector samenkwamen om een eerste stap te zetten in het herontwerpen van het gezondheidszorgstelsel in Kenia.

 

Reon Brand legt in verschillende (Engelstalige) video’s uit hoe het designproces verliep.

 

VIDEO’s:

Design Talk by Reon Brand on Transforming Primary Healthcare in Kenya

Design Talk by Reon Brand on Transforming Primary Healthcare in Kenya

Redesigning access to healthcare for people who need it most

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the last one in a series of 8: Transforming Primary Healthcare in Kenya | Redesigning access to healthcare for people who need it most.

 

Despite global progress, half of the world’s population still lacks access to basic health services with wide gaps in Sub-Saharan Africa and Southern Asia. Access to healthcare in these developing regions is a complex challenge involving a combination of barriers such as a lack of governance, funding, infrastructure, resources and health-seeking behavior. As such, many initiatives fail to achieve sustainable transformation in healthcare because they focus on single issues rather than taking a systemic approach. 

 

The Kenyan Government and the United Nations established the Kenya Sustainable Development Goals (SDG) Partnership Platform (SDGPP) in collaboration with the private, public and humanitarian sectors. A key task was to identify scalable opportunities for collaboration and create Public Private Partnerships (PPPs) to develop solutions to deliver access to healthcare for all.  

 

Philips Experience Design was asked by the Kenya SDGPP to facilitate a design-thinking driven approach with the goal to accelerate the transformation of primary healthcare in Kenya. The Philips Experience Design led one of the largest Design Thinking Co-creation sessions, which brought together healthcare leadership teams of nine Kenyan counties, the Kenya government, development partners, civil organizations and the private sector as the first step to redesign healthcare system in Kenya. 

 

Reon Brand explains the design process in several videos.

 

VIDEO’s:

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.