Nieuwscentrum
masthead mri scanner range l

dec 05, 2019

Design Talk van Hyelin Lee en Florian Boulanger over de MRI Scanner Range

Gemiddelde leestijd: 1-3 minuten

For English see below

Het verbeteren van levens door het verbeteren van ervaringen

Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor Dutch Design Week 2019 was in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. De designers boden het publiek een uniek kijkje achter de schermen, met een expositie vol schetsontwerpen, prototypes en design talks. Dat leverde een prachtige serie aan video’s op. Deze week de zesde: De MRI Scanner Range – het verbeteren van levens door het verbeteren van ervaringen.

 

MRI-scanners zijn complexe apparaten die clinici zeer scherpe anatomische beelden verschaffen waarmee zij een nauwkeurige diagnose kunnen stellen. Het ondergaan van een MRI-scan kan echter tijdrovend, lawaaiig en ongemakkelijk zijn voor de patiënt. Voor veel mensen is het een beangstigende ervaring.

Om de volgende generatie MR-technologie te ontwerpen, keek het Philips Experience Design-team niet alleen naar technologische verbeteringen, maar ook naar de ervaringen van patiënten en medewerkers. 

 

Het Philips Experience Design-team gebruikte onder andere workflowschema's en gebruiksanalyses om inzichten te verzamelen uit verschillende onderzoeken, ziekenhuisbezoeken en patiëntbetrokkenheid. De ontwerpers keken naar de pijnpunten van gebruikers om zo te komen tot zinvolle oplossingen. Dit resulteerde in een snellere opzet van het onderzoek, intuïtieve toegang tot informatie van patiënt en personeel en een comfortabel onderzoek.

 

Florian Boulanger en Hyelin Lee leggen in verschillende (Engelstalige) video’s uit hoe zij tot hun oplossing kwamen.

 

VIDEO’s:

MRI scanner

Design Talk by Florian Boulanger and Hyelin Lee on the MRI Scanner Range

Improving lives through the experiences we curate

Philips Experience Design plays a crucial role in Philips' mission: to improve the lives of 3 billion people by 2030. The team of more than 500 designers in 15 studios around the world creates products, services and solutions that are truly meaningful to the people who buy or use them. Every year, dozens of iF, Red Dot and other leading international design awards are received. Especially for Dutch Design Week 2019, the Philips Museum showed a selection of recent award-winning designs. The designers offered the public a unique look behind the scenes, with an exhibition full of sketches, prototypes and design talks. This resulted in a beautiful series of blogs and videos. This week the sixth one: the MRI Scanner Range, improving lives through the experiences we curate.

 

MRI scanners are complex diagnostic imaging machines that provide very crisp anatomical images to help clinicians provide accurate diagnosis. That said, getting an MRI scan can be time consuming, loud and uncomfortable for the patient. For many people, it can be a daunting experience. 

 

In order to design the next generation of MR technology, the Philips Experience Design team not only looked at how to leverage incredible advancements in technology, but also looked at the holistic patient and clinician experiences.  

 

The Philips Experience Design team used tools like workflow schematics and usability analysis, to gather insights from diverse studies, hospital visits and patient involvement. They identified pain points of their users to ensure they solved them by designing meaningful solutions, resulting in faster exam set up, intuitive access to patient and staff information and a super comfortable patient exam.

 

Florian Boulanger and Hyelin Lee explain in several videos how the team came to their solution.

 

VIDEO’s:

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2019/20191205-design-talk-van-hyelin-lee-en-florian-boulanger-over-de-mri-scanner-range.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.