masthead FVBF030419 1241 l

okt 21, 2019

Algemeen Dagblad: “Toekomst van Philips verstopt in het bos”

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

For English see below

De grootste productie- en innovatielocatie van Philips wereldwijd is het Philips Innovation Center Eindhoven. Verdeeld over de Campus Best en de andere locaties in de regio Eindhoven werken dagelijks meer dan 8.500 mensen afkomstig uit 82 verschillende landen aan de innovaties van vandaag en morgen. 

 

Het Algemeen Dagblad nam een kijkje achter de schermen om te zien hoe medici en technici in Best werken aan het antwoord op de vraag hoe longkanker sneller ontdekt én behandeld kan worden. En hoe de tijd die een patiënt in een MRI moet liggen wordt verkort. 

Alt-text image

Philips Innovation Center Eindhoven North: het onzichtbare zichtbaar maken

De Campus van Philips in Best is met een oppervlakte van 41 hectare een van de grootste complexen van het gezondheidstechnologiebedrijf wereldwijd. Hier wordt gewerkt aan de ontwikkeling én productie van beeldvormende medische apparatuur, zoals MRI-scanners, interventionele röntgenapparatuur en digitale pathologie scanners.

“Iedere seconde wordt er ergens ter wereld een scan gemaakt met een apparaat van Philips”

De hoogwaardige medische systemen, vol slimme software, worden vanuit Best naar ziekenhuizen over de hele wereld verscheept. Iedere seconde wordt er ergens ter wereld een scan gemaakt met een apparaat van Philips. 

Innovatie in medische technologie

In 2018 investeerde Philips 1,8 miljard euro in Research & Development, waarvan ruim 700 miljoen euro in Nederland. Dit leidde o.a. tot 1.617 nieuwe octrooien aanvragen, het overgrote deel gericht op medische technologie.

 

Een mooi voorbeeld van een recente innovatie is de Philips Azurion met FlexArm.  Dit apparaat bevat innovaties die het makkelijker maken voor de arts om tijdens een behandeling een set van 2D- en 3D-beelden van een patiënt te zien zodat de minimaal invasieve behandeling nog nauwkeuriger kan verlopen.

Dit soort hoogtechnologische ontwikkelingen zijn belangrijk om longkanker in een vroeg stadium te detecteren

Longarts Erik van der Heijden

Radboud UMC

Longarts Erik van der Heijden van het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en universitair hoofddocent interventionele longziekten vertelt meer over de Philips Azurion. "Dit soort hoogtechnologische ontwikkelingen zijn belangrijk om longkanker in een vroeg stadium te detecteren".

Alt-text image

Algemeen Dagblad: "The future of Philips hidden in the forest"

The largest production and innovation location of Philips worldwide is the Philips Innovation Center Eindhoven. More than 8,500 people from 82 different countries work on innovations, divided over the Campus Best and other locations in Eindhoven.

 

The national newspaper Algemeen Dagblad came behind the scenes to see how doctors and technicians in Best are working together. They try to answer questions how lung cancer could be detected and treated faster. And how the time that a patient spends in an MRI be reduced.

Alt-text image

Philips Innovation Center Eindhoven North: making the invisible visible

With an area of 41 hectares, the Philips Campus in Best is one of the largest complexes of the health technology company worldwide. Researchers are working on the development and production of medical imaging equipment, such as MRI scanners, interventional X-ray equipment and digital pathology scanners.

“Every second a scan is made somewhere in the world with a Philips device”

The high-quality medical systems, full of smart software, are shipped from Best to hospitals around the world. Every second a scan is made somewhere in the world with a Philips device.

Innovation in medical technology

In 2018, Philips invested 1.8 billion euros in Research & Development, of which more than 700 million euros in the Netherlands. This led, among other things, to 1,617 new patent applications, the majority focused on medical technology.

 

A good example of a recent innovation is the Philips Azurion with FlexArm. This device contains innovations that enable doctors to see a set of 2D and 3D images of a patient during a treatment so minimally invasive treatment can proceed even more precisely.

High-tech developments of this kind are important to detect lung cancer at an early stage

Interventional-pulmonologist Dr Erik van der Heijden

Radboud UMC

Interventional-pulmonologist Dr Erik van der Heijden of the University Medical Center in Nijmegen and associate professor of interventional lung diseases speaks about the Philips Azurion. "High-tech developments of this kind are important to detect lung cancer at an early stage".

Alt-text image

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Pieter de Meer

Pieter de Meer
PR & Communications Manager Health Systems Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.