Nieuwscentrum
masthead YBSS 2019 students get tour in Philips Customer Experience Center l

aug 21, 2019

Young Brainport Summerschool studenten onder de indruk van Brainport Eindhoven en Philips

Gemiddelde leestijd: 3-5 minuten

For English see below

Om Brainport Eindhoven ook internationaal meer bekendheid te geven, bezochten 40 getalenteerde technische studenten uit binnen- en buitenland een week lang de regio. Natuurlijk kwamen ze ook langs bij Philips. In Philips recent vernieuwde Customer Experience Center (CEC) in het Philips Innovation Center kregen de jongeren een rondleiding bij één van de belangrijkste productie- en innovatielocaties van het gezondheidstechnologiebedrijf. Ook werden ze uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan.

 

Met 40 man en vrouw sterk arriveerden de jonge techneuten per touringcar bij Philips in Best. Na een korte introductie over de geschiedenis van Philips en de transitie naar een gezondheidstechnologiebedrijf, werden ze rondgeleid door het CEC. Hier kregen ze te zien en te horen hoe Philips mensen, gegevens en technologie in het hele gezondheidscontinuüm met elkaar verbindt.

YBSS 2019 students with Philips Ingenia ambition

Innovatie in de praktijk

Daarna was het tijd om zelf aan de slag te gaan. Verdeeld in groepen van vier werden de studenten uitgedaagd om technologische oplossingen te bedenken voor de woon- en slaapkamer, die het leven van ouderen en chronisch zieken kunnen verbeteren. Richtlijn hierbij was om met name rekening te houden met de ‘quadruple aim’ van Philips: de beleving van de patiënt verbeteren, het resultaat voor de gezondheid verbeteren, de kosten van de zorg verlagen en de beleving van de zorgverlener verbeteren.

Je krijgt de kans om met leeftijdsgenoten met dezelfde interesses om te gaan, maakt kennis met de nieuwste technische ontwikkelingen, en je ontmoet experts uit het vak.

Ekin Seçilmiş

18 jaar, Turkije

De 18-jarige Ekin uit Turkije is onder de indruk van het programma en legt uit waarom ze zich heeft ingeschreven: “Ik doe mee aan deze Summer School omdat ik weet dat het mijn kijk op de wetenschap zal verbreden door me de kans te geven om met leeftijdgenoten met dezelfde interesses om te gaan. En je maakt kennis met de nieuwste technische ontwikkelingen en ontmoet experts uit het vak.”

YBSS 2019 students create their own solutions based room at Philips Customer Experince Center

Tekort aan technisch geschoold personeel

Met het bezoek wil Philips jongeren met een interesse in techniek op een onvergetelijke manier kennis te laten maken met de regio, zodat ze na afloop vertrekken als ambassadeurs van Brainport Eindhoven. Hans de Jong, President Philips Nederland: “Investeringen in jong talent bepalen ons succes in de toekomst. Kennis is voor Nederland onze belangrijkste ‘grondstof’. Brainport Eindhoven internationaal op de kaart zetten en nieuw talent aantrekken, uit binnen- en buitenland, is hierbij van groot belang.”

Investeringen in jong talent bepaalt ons succes in de toekomst. Kennis is voor Nederland onze belangrijkste ‘grondstof’. Brainport Eindhoven internationaal op de kaart zetten en nieuw talent aantrekken, uit binnen- en buitenland, is hierin van groot belang.

Hans de Jong

President Philips Nederland

Door de krapte op de technologische arbeidsmarkt dreigt er voor veel bedrijven uit Brainport Eindhoven een tekort aan goed opgeleid personeel. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk technische studenten uit binnen- en buitenland naar de regio te trekken. Brainport Development hoopt hier met de Young Brainport Summerschool een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Young Brainport Summerschool students impressed by Brainport Eindhoven and Philips

In order to make Brainport Eindhoven better known internationally, 40 talented technical students from the Netherlands and abroad visited the region for a week. Of course they also visited Philips. In Philips recently renovated Customer Experience Center (CEC) in the Philips Innovation Center, the youngsters were given a tour of one of the most important production and innovation locations of the health technology company. They were also challenged to get to come up with technological innovations themselves.

 

The young technicians arrived at Philips in Best by coach. After a short introduction about the history of Philips, and the transition to a health technology company, they were shown around the CEC. Here they saw and heard how Philips connects people, data and technology throughout the health continuum.

YBSS 2019 students with Philips Ingenia ambition

Innovation in practice

After that it was time to get to work. Divided into groups of four, the students were challenged to come up with technological solutions for the living room and bedroom, which could improve the lives of the elderly and chronically ill. The guiding principle was to take into account Philips' 'quadruple aim': enhancing the patient experience, improving health outcomes, lowering the cost of care, and improving the work life of care providers.

You get the chance to be with like-minded peers. And you will see latest technological applications and meet professionals.

Ekin Seçilmiş

18 years old, Turkey

18-year-old Ekin from Turkey is impressed by the program and explains why she enrolled: "I am participating in this Summer School because I know that it will broaden my view of science by giving me the chance to be with like-minded peers. And you will see latest technological applications and meet professionals."

YBSS 2019 students create their own solutions based room at Philips Customer Experince Center

Shortage of technically skilled personnel

With this visit, Philips wants to introduce young people with an interest in technology to the region in an unforgettable way, so that they can leave afterwards as ambassadors of Brainport Eindhoven. Hans de Jong, President Philips Netherlands: "Investments in young talent determine our success in the future. Knowledge is the most important resource for the Netherlands. Putting Brainport Eindhoven on the international map and attracting new talent, from home and abroad, is very important in this respect."

Investments in young talent determine our success in the future. Knowledge is the most important resource for the Netherlands. Putting Brainport Eindhoven on the international map and attracting new talent, from home and abroad, is very important in this respect.

Hans de Jong

President Philips Netherlands

Due to the scarcity on the technological labour market, many companies in Brainport Eindhoven are threatened with a shortage of well-trained personnel. That is why it is important to attract as many technical students as possible from home and abroad to the region. Brainport Development hopes that the Young Brainport Summerschool will make an important contribution to this.

Deel op social media

  • https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/articles/2019/20190821-young-brainport-summerschool-studenten-onder-de-indruk-van-brainport-eindhoven-en-philips.html Link gekopieerd

Onderwerpen

Contact

Tommie Dijstelbloem

Tommie Dijstelbloem

Woordvoerder Philips Benelux

Tel: +31 6 19 28 83 20

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.