mastheadumify Sports Seminar l

jul 03, 2019

Tjon Chen op seminar Sports & Technology: ‘Philips draagt bij aan het verbeteren van sportprestaties’

Gemiddelde leestijd: 2-4 minuten

     

‘Wat doen wij als Philips eigenlijk allemaal om de prestaties van sporters te verbeteren?’ Die vraag stelde Tjon Chen, Business Marketing Manager Lumify Philips Benelux, zichzelf ten overstaan van 250 aandachtig luisterende toeschouwers. Hij sprak op het seminar Sports & Technology van de High Tech Campus Eindhoven, waar hij ook demonstreerde wat er mogelijk is met Lumify, de draagbare echo-oplossing van Philips.

 

Op de dag dat het nieuwe premium partnership met PSV inging, was het voor hem logisch om zijn verhaal ook daar te beginnen. “We zijn natuurlijk allang verbonden aan PSV. PSV is ook de eerste partij buiten de VS die met Lumify ging werken. Lumify is een mobiele echo-oplossing, die via verbinding met een tablet meteen door de medische staf direct gebruikt kan worden om blessures te beoordelen. Daarmee kan de staf veel sneller een eerste diagnose en prognose stellen en sneller handelen.”

PSV is ook de eerste partij buiten de VS die met Lumify ging werken.

Spieren monitoren

Afgelopen jaar werd Lumify ook getest tijdens de Marathon Eindhoven. Toen werkte Philips samen met de Eindhovense start up Usono om, in combinatie met de ProbeFix Dynamic, met Lumify spieren te monitoren met echografie. Op die manier kan beter in beeld worden gebracht wat de impact van intensief sporten op het lichaam is. Tijdens het seminar liet Chen zien hoe dit in de praktijk werkt toen Victor Donker, COO van Usono, het podium op kwam rennen. In sportkleding en met een Lumify aan zijn been.

Meten is weten en hoe meer data we hebben, hoe beter we kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert.

Tjon Chen

Business Marketing Manager Lumify Philips Benelux

Meten is weten, zegt Chen. En dankzij draagbare technologie kan dat steeds beter en accurater. “We verzamelen data, bijvoorbeeld met de Philips Biosensor. Daarmee meten we van alles, bijvoorbeeld hartslag. En hoe meer data we hebben, hoe beter we kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert. Dat is heel interessant in het kader van preventie. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk blessures en kwetsuren voorkomen.”

Met Usono

Programma’s op maat

Monitoren en meten hebben bovendien nog een groot voordeel: je kunt er programma’s op maat mee maken voor individuen. Beweeg- en eetadvies, persoonlijk afgestemd op de sporter. Chen: “We werken ook samen met MuscleSound, daarmee meten we energie in de spieren bij wielrenners van team Sunweb. Dat helpt om advies op maat te geven aan de wielrenner, waardoor hij niet alleen beter presteert, maar ook gezond blijft.”

 

Behalve op de juiste manier eten en sporten, is er echter nog een aspect van belang bij (top)sport: voldoende rust. “SmartSleep is een voorbeeld van een product van Philips dat daarbij kan helpen”, aldus Chen. “SmartSleep is gemaakt om mensen beter en dieper te helpen slapen. Een goede nachtrust helpt bij een goed herstel. Een goede balans tussen gezonde voeding, voldoende bewegen en goed rusten is het allerbelangrijkst. Niet alleen voor sporters, maar eigenlijk voor iedereen.” 

Tjon Chen at Sports & Technology seminar: 'Philips contributes to improving sports performances'

‘What do we do as Philips to improve the performance of athletes?’ Tjon Chen, Business Marketing Manager Lumify Philips Benelux, asked himself this question in front of an attentively listening audience of 250 people. He spoke at the Sports & Technology seminar at High Tech Campus Eindhoven, where he also demonstrated what is possible with Lumify, Philips' portable ultrasound solution.

 

On the day the new premium partnership with PSV officially started, it made sense for him to start his story there as well. "Of course, as founders of PSV, we've been working with PSV for a long time. PSV is also the first party outside the US that started working with Lumify. With the Lumify portable, smart-device based ultrasound solution, PSV's medical staff will be able to make an initial diagnosis of suspected injuries immediately, at the point of care."

PSV is ook de eerste partij buiten de VS die met Lumify ging werken.

Monitoring muscles

Last year Lumify was also tested during the Marathon Eindhoven. Then Philips worked together with the Eindhoven start up Usono and their ProbeFix Dynamic to monitor muscles with ultrasound. In this way, the impact of intensive exercise on the body can be visualized better. During the seminar Chen showed how this works in practice when Victor Donker, COO of Usono, came on stage, running. In sportswear and with a Lumify on his leg.

Measuring is knowing and the more data we have, the better we can predict how a body will react.

Tjon Chen

Business Marketing Manager Lumify Philips Benelux

Measuring is knowing, says Chen. And thanks to portable technology, that can be done easier and more accurately. "We collect data, for example with the Philips Biosensor. That's how we measure all kinds of body functions, such as heart rate. And the more data we have, the better we can predict how a body reacts. This is very interesting in the context of prevention. Of course, you want to prevent as many injuries as possible."

Met Usono

Tailor-made programs

Monitoring and measuring also have another great advantage: they can be used to create customized programs for individuals. Advice about exercising schemes and a healthy eating pattern, personally tailored to the athlete. Chen: "We also work together with MuscleSound, which measures the energy in the muscles. For instance of the Sunweb team's cyclists. This helps to give tailored advice to the cyclist, so that he doesn’t only perform better, but also stays healthy."

 

In addition to eating and exercising in the right way, there is another aspect of (top) sport that is important: sufficient rest. "SmartSleep is an example of a Philips product that can help", says Chen. "SmartSleep is designed to help people sleep better and deeper. A good night's sleep helps with a good recovery. A good balance between healthy nutrition, sufficient exercise and good rest is the most important thing. Not only for athletes, but actually for everyone."

Deel op social media

Onderwerpen

Contact

Mascha Geerts - Prins

Mascha Geerts - Prins

Communications Manager Philips Innovation Center Eindhoven

Tel.: +31 6 24856782

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.