Ontwikkelprogramma

4 December, 2018

Gebruik het Werkgelegenheidsplan echt voor je persoonlijke ontwikkeling

 

Saskia van Gestel en Nicole van Waes zijn al geruime tijd als loopbaancoach betrokken bij het Werkgelegenheidsplan (WGP). Het is als het ware een verlengde van wat ze voorheen binnen Philips hebben gedaan. Het WGP bestaat 35 jaar en beiden vinden het een prachtig programma om deel van uit te maken. Ze voelen zich verbonden met de doelstelling en vinden dat meer bedrijven zoiets zouden moeten doen.

 

De kandidaten die zij coachen zijn dankbaar voor de werkervaring die ze binnen Philips op kunnen doen en de kansen die ze krijgen om te kunnen leren en zichzelf te ontwikkelen. De kandidaten zijn gemotiveerd om het beste uit het jaar te halen. Mensen in hun kracht zetten, dat is wat Nicole en Saskia willen bereiken en wat ze drijft in het werk als loopbaancoach. Nicole: “Noem jezelf niet máár een WGP’er. Niemand plakt een etiket op je dus druk die stempel ook niet op jezelf. Ik zie te vaak dat een kandidaat zichzelf klein maakt. Je hebt de ervaring, kennis en kwaliteiten. Laat dat ook zien.”

Het ontwikkelprogramma geeft steun

Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Het gehele WGP-ontwikkelprogramma is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel daarvan zijn een aantal coachgesprekken, verspreid over het werkervaringsjaar, waarvan één met de werkbegeleider/manager. Blanco stappen Nicole en Saskia het eerste coachgesprek in, ze weten alleen de naam van de kandidaat. Vanuit het WGP-team krijgen ze geen cv of andere informatie zodat het echt een eerste ontmoeting is. Alles is vertrouwelijk en blijft bij de coach. Sommige zijn sceptisch en gezien de achtergrond van veel kandidaten moet het vertrouwen vaak eerst nog groeien.

 

Saskia: “De kandidaat bepaald wat, wanneer en hoeveel er verteld wordt. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn vaak blij met de rust die het werk geeft. Het geeft zekerheid en haalt het moeten solliciteren even weg.” Tijdens de workshops vindt er uitwisseling met andere kandidaten plaats. Ze zitten in dezelfde situatie en ervaren steun aan elkaar. Het zijn interactieve dagen die ook voor bewustwording zorgen. Zoals de half way meeting, een wake up call dat het eerste half jaar alweer verstreken is en het eind in zicht. De bijeenkomsten worden enorm gewaardeerd omdat er op een informele manier zaken besproken worden. Nicole en Saskia bereiden deze workshops voor en laten de onderwerpen ook uit de groep komen.

Grote diversiteit

Het WGP biedt vele kansen. Nicole en Saskia krijgen vaak terug dat mensen dankbaar zijn voor deze kans. De kandidaat maakt iets mee in zijn leven waardoor het niet gemakkelijk is om weer aan werk te komen. En dan geeft een bedrijf als Philips ze wel deze kans. Het zelfvertrouwen groeit als ze de sollicitatieronden doorkomen en het contract mogen ondertekenen. Als de maand proeftijd voorbij is volgt het eerste coachgesprek en daarna sluiten de medewerkers aan bij de eerstvolgende Kick-off meeting. De betrokkenheid van de coaches is groot. Ze zoeken mee, geven tips en sturen vacatures door.

 

De vragen die ze krijgen zijn heel verschillend en ook de fase van het leven waarin de kandidaat zich bevindt. Nicole: “Ik vind het elke keer weer heel bijzonder dat mensen hun persoonlijke verhalen met mij willen delen. Dat vertrouwen vind ik belangrijk. De verhalen zijn verrijkend en zetten mij aan het denken. Het geeft mij veel voldoening als een kandidaat zijn doel weet te realiseren en ik daaraan mijn bijdrage heb kunnen leveren.” Maatgericht werken is de kern van het vak als coach. De kandidaat heeft de regie in handen en voert de acties uit. Nicole en Saskia houden niet van pamperen en nemen een kandidaat niet aan de hand mee. Saskia: “Waar zit de balans tussen werk en eigen ontwikkeling en hoe ga je daarmee om is een veelvoorkomend thema. Het zijn bijzondere ontmoetingen waar ik energie van krijg. Ik zie mensen groeien en dat ze er weer durven te staan.  En daarnaast ook de uitstraling weer hebben. Fijn dat ik wat heb kunnen betekenen voor de ander.”

 

Het coachen binnen het WGP is anders dan de particuliere sector die ze daarnaast ook doen. Daar begeleiden ze mensen die vanuit een vaste baan zoekende zijn waardoor er minder druk achter zit. Het WGP betekend werken binnen Philips voor één jaar tegen minimumloon. Iedereen komt uit een niet werkende situatie. Financieel een heel ander verhaal en dat speelt vooral op richting de uitstroom naar ander werk. Daarom stimuleren en motiveren Nicole en Saskia de kandidaten om doelen te stellen en tijd vrij te maken voor persoonlijke ontwikkeling. Het zijn de stappen die je zet en nodig zijn voor een positieve overgang op de arbeidsmarkt.

WGP is steeds in ontwikkeling

Coachgesprekken waren er voorheen niet. Er werd alleen een CareerSKILLS workshop georganiseerd en de kandidaat werd begeleid op de werkvloer. Hoe anders is dat nu. Het hele ontwikkelprogramma is continu in beweging. Op een duurzame manier ontdekken wat je echt wil en wat bij je past. Ook weer weten wat het is om naar het werk te gaan en wat er allemaal bij komt kijken. Het is één grote ontdekkingstocht waar Nicole en Saskia deel van mogen uitmaken. Nicole: ”De motivatie en gedrevenheid van de kandidaten is groot. Samen met het WGP-team zijn we er voor ze. Stappen kunnen snel gezet worden door korte communicatielijnen en snelle reacties.”

 

Soms voelt één jaar te kort en zien ze dat de kandidaten het lastig vinden om tijd vrij te maken voor persoonlijke ontwikkeling. Saskia: “Kandidaten worden zo opgeslokt door het werk en projecten waar ze mee bezig zijn. Hierdoor hopen ze ook bij Philips te kunnen blijven maar dat is niet altijd mogelijk. We zijn alert op ieders verwachting en zetten persoonlijke ontwikkeling steeds bovenaan de agenda.” Dat het ontwikkelprogramma werkt blijkt wel uit de cijfers. Meer dan 70% van de kandidaten stroomt door naar een baan. Lukt dat niet dan kan de kandidaat altijd gebruik maken van het nazorgprogramma.