WGP

Feiten & cijfers

Aantal werkervaringsplaatsen

 

Het aantal deelnemers aan het Philips Werkgelegenheidsplan is sinds 2013 – het jaar waarin de 12.500ste deelnemer werd verwelkomd – gestaag gegroeid. In 2016 werd aan 77 deelnemers een werkervaringsplaats aangeboden (in 2015: 106). Het totaal aantal deelnemers vanaf de start van het WGP-project in 1983 kwam hiermee op 12.862.

Verdeling mannen/vrouwen

 

Het percentage mannen in het WGP was in 2016 fors hoger dan het percentage vrouwen, terwijl het percentage vrouwen juist afneemt: in 2015 was dat nog 49,1%.

Gemiddelde leeftijd

 

In de leeftijdsopbouw van de deelnemers is een verschuiving te zien bij de doelgroep 50 jaar en ouder. Was dit in 2015 nog 9,4%, in 2016 is er een forse groei naar 26,6%. De arbeidsmarkt trekt aan, maar het blijkt voor de doelgroep 50+ moeilijk om een reguliere baan te vinden. Dit verklaart ook de toename van de gemiddelde leeftijd naar 39,5 jaar in 2016 (2015: 35,2).

Arbeidshandicapten

 

Sinds 2009 verrichten we extra inspanningen voor deze doelgroep, zoals het Wajong-project in Drachten en het leerwerktraject ‘Cybersecurity Medewerker’ voor Wajongers met een autisme spectrum stoornis (ASS). Ook zien we een groei van ingestroomde Wajongers bij de andere leerwerktrajecten (Mechatronica, Secretarieel etc.). Sinds 2013 is er speciale aandacht voor deelnemers die zijn hersteld van kanker en mensen met een chronische ziekte.

Leerwerktrajecten

 

In 2016 namen 57 mensen deel aan een leerwerktraject op minimaal mbo niveau 2 (startkwalificatie). Zij behaalden allen een algemeen erkend diploma. Opleidingen in de procestechniek en mechatronica werden het meest gevolgd. De komende jaren zal het WGP-beleid zich meer gaan richten op laagopgeleide werkzoekenden, zodat ook zij (alsnog) een startkwalificatie kunnen halen.

Uitstroomresultaat WGP

 

De uitstroomresultaten van ex-deelnemers een jaar na vertrek uit het WGP waren in 2016 met 71,8% voor het eerst hoger dan de target van 70% (2015: 69,3%). Dit jaar zien we voor het eerst een kleine stijging van de aangeboden vaste contracten. Waar in 2015 nog 8,34% een vast contract kreeg, is dit aantal nu gegroeid naar 12,9%. In 2016 liep zelfs het aantal uitzendkrachten terug (29,4%) in 2015 was dit nog 37,2%.