Diploma-uitreiking voor tien kersverse ‘Cybersecurity Medewerkers’

16 november, 2016

“Tien deelnemers zijn in juni 2016 gestart met het leerwerktraject Cybersecurity Medewerker. Nu, vier maanden later, ontvangen jullie allemaal je diploma. Een prachtig resultaat.” Tijdens de diploma-uitreiking in het PSV stadion benadrukte Stefanie van der Ven, consultant van het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP), hoe trots de deelnemers op zichzelf mogen zijn. Speciaal voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een vorm van autisme nam Philips vanuit Philips WGP het initiatief voor de pilot van het leerwerktraject. Nu het opleidingsgedeelte erop zit, gaan de deelnemers minimaal een jaar werkervaring opdoen bij verschillende afdelingen binnen Philips en NTS Group. Het traject is erop gericht dat deelnemers meer kansen krijgen op een reguliere baan.

Cybersecurity is van essentieel belang voor Nederland. Cybercriminelen zetten steeds geavanceerdere technieken in om data van bedrijven en burgers te ontvreemden. Om deze risico’s tegen te gaan zijn goed opgeleide, talentvolle medewerkers nodig. Daar heeft Philips zich samen met Werkmans en SlimInICT! voor ingezet. SlimInICT! heeft de opleiding ontwikkeld en uitgevoerd. Werkmans heeft de werving op zich genomen en is verantwoordelijk voor de coaching van deelnemers en de werkomgeving tijdens het traject.

 

Meerwaarde autisme
Volgens Werkmans-jobcoach Bart Sanders is het traject een unieke kans voor de deelnemers om zich te positioneren op de arbeidsmarkt en uiteindelijk een passende baan te vinden. “Mensen met een autistische stoornis hebben vaak affiniteit met ICT. De meerwaarde die deze doelgroep kan bieden wordt steeds meer gezien door bedrijven. Vaak wordt er specifiek gezocht naar mensen met autisme voor bepaalde ICT-vraagstukken.” Fabian Leijten, directeur van SlimInICT! ziet ook kansen. “Iedere deelnemer is anders, we kunnen niet generaliseren. Maar kenmerken die bij autisme horen zijn zorgvuldigheid, het hebben van analytisch vermogen, geduld en een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ik denk dat dat in deze tak van sport zijn bijdrage zal leveren.”

 

De omgeving aanpassen
In het werktraject zullen de deelnemers en de werplekbegeleiders intensief worden begeleid door een jobcoach. Bart Sanders: “Waarin een autist beperkt is, en de mate waarin kan verschillen. De één kan heel goed plannen maar heeft moeite met het filteren van input. Of iemand kan ontzettend de behoefte hebben aan structuur. Op de werkplek ontbreekt vaak ervaring met deze doelgroep. In de praktijk zal ik voornamelijk bezig zijn met de omgeving te leren omgaan met autisme. Iemand met autisme zal zichzelf lastiger kunnen aanpassen. Wat ik diegene wel kan leren, is dat hij kan aangeven wanneer hij iets niet begrijpt. En hoe hij dat op een redelijke manier kan aangeven.”  

Uit het sociaal isolement

Volgens Fabian Leijten zijn de grootste veranderingen zichtbaar bij deelnemers die uit een sociaal isolement komen. “Met name op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, ontstaat er veel vooruitgang. Vaak zijn er geen vrienden, is er geen contact met familie en is er sprake van verwaarlozing. Het zijn mooie momenten wanneer ze elkaar weten te vinden als ze onder gelijk gestemden zijn. De stap naar werk is natuurlijk ook een heel belangrijke, maar ik denk dat het gevoel van zelfwaardering krijgen hele mooie ontwikkelingen met zich meebrengt.”

 

Toekomst
Deelnemer Bennie heeft meer zelfvertrouwen gekregen. “Als ik niet had deelgenomen aan dit traject, stond ik qua kansen op de arbeidsmarkt in een totaal andere situatie. Ik kan mijn leven weer een beetje relativeren: ‘Ik heb veel geleerd, het ging goed en heb straks een baan’. De eerste keer in mijn leven een echte baan. Ooit ben ik aan een hbo-studie begonnen en ik heb reguliere banen geprobeerd. Vaak was ik gedwongen om niet te vermelden dat ik autisme heb. Ik heb gemerkt dat er anders zaken aan autisme gerelateerd worden, die daar niet aan gerelateerd zijn. Het is fijn dat mijn nieuwe werkomgeving daarin zal worden begeleid. Het is voor mij belangrijk dat mensen niet bang zijn voor autisme, mij serieus nemen en zien dat ik ook normaal kan functioneren in een team. En dat ze vooral zichzelf blijven. Voor mijn gevoel zijn mijn toekomstmogelijkheden enorm gegroeid.”

cyber article