Over Philips Youth & Technology

Toekomstige werknemers inspireren voor technologie


De missie van de afdeling Philips Youth & Technology is jongeren inspireren om te kiezen voor een beroep in de technologische sector. We organiseren daarom diverse activiteiten die laten zien en ervaren hoe we bij Philips oplossingen voor de gezondheidszorg creëren, die mensen, data en technologie naadloos met elkaar verbinden. Om tot een mooie jaaragenda te komen werken we daarbij nauw samen met scholen, diverse organisaties, bedrijven en medewerkers (-ambassadeurs-) van Philips.

Stijging vraag technisch geschoold personeel

 

Technologie gaat een steeds belangrijkere rol spelen in onze maatschappij. Dat zien we duidelijk terug in de enorme groei die de technische sector de laatste jaren doorgemaakt heeft, en dan in het bijzonder op het gebied van tech en IT. De jaarcijfers van Brainport Eindhoven laten zien dat er de laatste jaren ruim 11.000 banen in de technische sector bij zijn gekomen, een stijging van 2,8%, de grootste groei in 10 jaar tijd. Met de groeiende vraag naar nieuwe technologieën stijgt ook de vraag naar technisch geschoold personeel. Philips ziet een belangrijke taak weggelegd in het streven de toekomstige generatie werknemers te inspireren om te kiezen voor een toekomst in de technische sector.

Hoe doen wij dit en voor wie?

 

De afdeling Youth & Technology organiseert activiteiten om de jeugd te enthousiasmeren voor een technisch beroep. We zijn onder andere actief betrokken bij de Dutch Technology Week, we organiseren een Philips Girlsday tijdens de landelijke Girlsday van VHTO, we organiseren een Philips Experienceday en we sluiten actief aan bij initiatieven die worden georganiseerd door landelijke en regionale partners zoals Jet-Net/TechNet en Brainport.

 

In onze programma’s laten we de doelgroepen zien en ervaren hoe het is om binnen een groot health-technologie bedrijf te werken aan slimme innovaties. Jongeren gaan actief aan de slag met actuele vraagstukken, samen met mensen van Philips die ook aan oplossingen binnen deze thema’s werken. Zo worden er cases ontwikkeld rondom bijvoorbeeld de thema’s dementie, patiënt-monitoring, een goede nachtrust, ultrasound en healthy living. Met behulp van experts van Philips leren jongeren welke diverse expertises hierbij nodig zijn, en met welke methodes al deze experts samenwerken bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Zoals bijvoorbeeld met de Co-create methodiek.

Onze activiteiten zijn gericht op de doelgroepen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Designer bij Philips, Mike de Regt

Als designer spreek je vaak voor vakgenoten op conferenties en ben je intensief bezig met je design team en eindgebruikers. Het is goed om een stap terug te nemen. Hoe ga ik nou uitleggen in duidelijke taal aan jongeren die niet gespecialiseerd zijn in het vak: wat doe ik precies, hoe ben ik hier terecht gekomen, wat en wie heb je daarvoor nodig. Philips biedt medewerkers de kans om naast je project je werk op deze manier te verrijken.”

Docente van het Heerbeeck College in Best

Het bedrijfsleven verandert veel sneller dan het onderwijs. Docenten hebben geen weet van de ontwikkelingen bij bedrijven. Jullie hebben de power om dat te veranderen.”

VWO 6 leerling

Ik wilde weten of technologie bij me past, daarom bezocht ik de Philips Experienceday. Nu weet ik dat Philips zich volledig richt op oplossingen voor de gezondheidszorg en dat technologie helpt om het leven van mensen beter te maken.”

Duurzaam partnerschap met scholen

 

We werken intensief samen met scholen in de regio. Daardoor worden we in staat gesteld om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de doelgroep.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.