Jet-Net

Partnerscholen

Philips en de 17 partner havo/vwo-scholen ontwikkelden samen een brede verscheidenheid aan activiteiten die aansluiten op de bètavakken. Enerzijds verrijken deze activiteiten het curriculum met concrete praktijkvoorbeelden zoals bij gastlessen, workshops, bedrijfsbezoeken. Anderzijds geven “ingenieur voor de klas”, profielkeuzevoorlichting en bedrijfsoriëntatie een beeld van de toekomstperspectieven in de bètatechniek.