Jet-Net

Welkom bij Philips Jet-Net. Deze site is voor iedereen die wil weten hoe je jonge mensen kunt interesseren voor technologie. Om er mee te spelen, je in te verdiepen en er een loopbaan in op te bouwen. Samen met meer dan 87 Nederlandse technologiebedrijven en 22 partners spant Philips zich hier voor in. Door prikkelende activiteiten te ontwikkelen voor middelbare scholieren, door ze te laten beleven hoe uitdagend techniek kan zijn en te laten zien hoe leuk het is om eraan te werken.

 

Op deze site vind je alles over het hoe en waarom van Jet-Net, de activiteiten die binnen Philips plaatsvinden, zoals workshops en gastlessen en de verslagen en foto's die tijdens deze activiteiten gemaakt zijn. Ook kun je allerlei lesmateriaal downloaden en ook aan diverse 'links' is aandacht besteed.

 

Vind je het leuk om met jongeren om te gaan? Wil je ze iets overbrengen van jouw enthousiasme voor techniek? Kijk dan verder en neem contact op met Philips Jet-Net.

Jet-Net binnen de Philips Sectoren      

 

Philips is verdeeld in sectoren waar onze mensen werken. Elke sector heeft een eigen Jet-Net-coordinator, die medewerkers inplant voor Jet-Net-activiteiten. Hieronder vind je de sectoren en de namen van de coördinatoren.

Philips Research

Binnen Research staat Anja Welvaarts opgesteld om medewerkers van Research in te zetten voor Jet-Net-activiteiten.

Philips Consumer Lifestyle

Sara Bohnen staat opgesteld voor Consumer Lifestyle vanuit Drachten.

Philips Healthcare

Healthcare is gevestigd in Best. De Jet-Net-coordinatrice daar is Ans Dielemans.

Philips Lighting

Coordinatie van Lighting-activiteiten is in handen van Susanne Koopmans. Voor bezoeken aan het Lighting Application Center staat Marleen Taks opgesteld.

Tot slot


Naast de coördinatoren binnen de sectoren ligt de landelijke verantwoordelijkheid voor Philips-Jet-Net bij Jos Nelis en Angela Mutsers. Zij zijn de aanspreekpunten voor andere zaken dan specifieke sectoraangelegenheden.