Jet-Net

Maak je eigen LCD

In deze gastles krijgen leerlingen inzicht in de uiteenlopende toepassingen van LCD-technologie en de eigenschappen van materialen zoals vloeibare kristallen en kunststoffen (polymeren). Ze maken zelf in een lesuur een (letterlijk) flitsend ‘display’.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

In deze gastles krijgen leerlingen inzicht in de uiteenlopende toepassingen van LCD-technologie en de eigenschappen van materialen zoals vloeibare kristallen en kunststoffen (polymeren). Ze maken zelf in een lesuur een (letterlijk) flitsend ‘display’.

 

In deze gastles krijgen leerlingen inzicht in de uiteenlopende toepassingen van LCD-technologie en de eigenschappen van materialen zoals vloeibare kristallen en kunststoffen (polymeren). Ze maken zelf in een lesuur een (letterlijk) flitsend ‘display’.

Verloop van de gastles

De gastles begint met een korte introductie van LCD’s; toepassingen en de productie ervan. De begrippen vloeibaar kristal, monomeer, polymeer en plastic worden toegelicht, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Het grootste deel van de les wordt besteed aan het practicum waarin tweetallen hun eigen display maken.
Onder wisselspanning gaat de display knipperen. Met opzet is er voor gekozen om een afwisselende benadering van leren en ‘doen’ aan te bieden. Leerlingen worden zo meer betrokken en intrinsiek gemotiveerd. Er wordt niet alleen ingegaan op de productiewijze van de display, maar ook op de werking ervan, bijvoorbeeld aan de hand van een demonstratie van lichtverstrooiing ten gevolge van het mengproces van olie en water.