Jet-Net

Gastles: Duurzaam energiegebruik

Het doel van de gastlessen is om de leerlingen te laten zien hoe techniek kan helpen bij het besparen van energie.

De gastles begint met wat algemene informatie over energieverbruik. Waarvoor gebruiken we elektriciteit en waar komt het vandaan? Wat zijn de gevolgen van het gebruik van niet-duurzame energiebronnen? Hoe dragen nieuwe technieken bij tot het verlagen van het energieverbruik? Hiertoe wordt de werking van verschillende generaties van de lamp uitgelegd (gloeilamp, halogeenlamp, spaarlam, LED lamp).

 

We gaan d.m.v. een kleine quiz ook in op het verbruik van spaarlampen. Daarvoor hebben we in de klas een viertal schemerlampjes staan, met daarin zowel gloeilampen als spaarlampen. Aan de leerlingen de vraag welke lamp het meeste licht geeft en welke lamp de minste elektriciteit verbruikt. Het rendement van een lamp wordt uitgelegd (hoeveel procent van de energie die een lamp verbruikt, wordt ook echt in zichtbaar licht omgezet?). De leerlingen vullen dit in op antwoord-formuliertjes die vervolgens worden verzameld.

Daarna gaan de leerlingen aan de slag met de energiekosten meter. Met deze energiekostenmeter kan je meten hoeveel energie eenlamp gebruikt, Tevens berekenen we hoeveel dit per jaar aan elektriciteit kost. Deze energiemetert werkt heel eenvoudig: Je steekt de stekker van de lamp in de meter, en de meter in het stopcontact. Je kunt dan gelijk het verbruik aflezen.

 

De leerlingen meten in groepjes van vier het verbruik van een tweetal verschillende lampen. Hiervoor worden zowel gloei- als spaarlampen gebruikt, met verschillende vermogens. De leerlingen meten het vermogen van de lampen, bepalen het verbruik en de kosten op jaarbasis en worden uitgedaagd om na te denken over de overeenkomsten en verschillen tussen de lampen.

 

Ook de vier schemerlampjes van de quiz maken deel uit van de lampen die door de leerlingen worden gemeten. Met behulp van hun eigen resultaten kan daardoor het antwoord op de quiz worden bepaald. De les sluit af met het bekend maken van de winnaar, die vervolgens een presentje krijgt uitgereikt.