Jet-Net

Arbo en veiligheid

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

 

Veiligheid is één van de eerste lesonderwerpen voor derdeklassers. De gastles Arbo en veiligheid sluit hier perfect op aan als voorbereiding voor de scheikundelessen.

Verloop van de gastles

Na een korte inleiding over ARBO worden de volgende onderdelen in de les behandeld:

 

Het werken in een cleanroom
Er wordt eerst uitgelegd waar binnen Philips in een cleanroom wordt gewerkt en wat er in een cleanroom wordt gemaakt. Daarna wordt het belang/het gevaar van stofdeeltjes uitgelegd. De leerlingen kunnen zelf de belangrijkste bronnen van stofdeeltjes verzinnen en aangeven hoe je wordt beschermd tegen chemische gevaren. Om te voelen hoe het is om in een cleanroom te werken wordt er een cleanroom kledingrace gehouden.

 

De gevaren van chemicaliën

Er wordt een overzicht gegeven van de slechte en goede kanten van het gebruik van chemicaliën. Aan de hand van nagellakremover wordt de leerlingen inzicht gegeven over het inschatten van de gevaren van chemicaliën. De leerlingen bespreken onderling wat de gevaren van een aantal min of meer alledaagse chemicaliën zijn en welke veiligheidspictogrammen daarbij horen.

 

Chemisch afval

Dezelfde huishoudchemicaliën worden gebruikt om het begrip chemisch afval duidelijk te maken en hoe deze materialen worden verzameld en afgevoerd.