Lopende recycling activiteiten

Vrijwilligeinzamelings- en recyclingactiviteiten

We zijn pilotprojecten gestart voor vrijwillige inzameling en recycling in India , Brazilië en Argentinië. Deze markten hebben nog geen wetgeving voor elektronisch afval of beschikken over een wetgeving die nog niet is bekrachtigd. Dankzij deze pilots kunnen we waardevolle ervaring opdoen over de infrastructuur die nodig is om goede recyclingsystemen voor elektronica op te zetten in deze landen. Deze ervaring vormt ook de basis voor het starten van projecten in andere landen, .


Recyclingfaciliteit in Zuid-Afrika
Philips wil voldoen aan de toenemende vraag naar energiezuinige verlichting in Zuid-Afrika en daarbij tegelijkertijd het effect op het milieu aan het einde van de levenscyclus minimaliseren. Daarom is Philips bezig met de bouw van een fabriek in Lesotho voor de productie en recycling van nieuwe, energiezuinige lampen. Dit is een joint venture met Karebo Systems, een particulier bedrijf voor verlichting, en CEF, een particulier bedrijf dat wordt beheerd door de Zuid-Afrikaanse overheid en zich binnen deze regio richt op kansen in de energiesector.