Speech CEO Frans van Houten, Philips Innovation Experience


Evoluon in Eindhoven, 30 september 2014

september 30, 2014

Dames en heren,
 
Het is mij een eer en genoegen u welkom te heten op de Philips Innovation Experience, hier in het Evoluon in Eindhoven. Deze unieke structuur is in 1966 gebouwd als blijk van wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Jarenlang is hier een educatief technologiemuseum gevestigd geweest dat talloze bezoekers heeft geïnspireerd. Ik hoop dat dit vandaag ook voor u geldt.
 
Want op deze Innovation Experience willen we u laten zien hoe Philips het leven van mensen verbetert, nu en in de toekomst. Hier presenteren we oplossingen die mensen moeten helpen om gezonder te leven. Maar ook platforms die de gezondheidszorg efficiënter moeten maken, en de wijze waarop we onze steden veiliger en leefbaarder kunnen maken. Omdat we ervan overtuigd zijn dat dit is de wereld nodig heeft.
 
Twee ondernemingen 
Om dit te bereiken zet Philips doortastende stappen. Vorige week hebben we de historische beslissing bekendgemaakt dat Philips verder zal gaan als twee sterke, gerichte ondernemingen in de domeinen: HealthTech en Lighting Solutions. Met deze logische volgende stap in ons Accelerate!-traject willen we profiteren van de grote kansen die zich op de markt voordoen, kunnen we sneller innoveren en beter inspelen op de behoeften van onze klanten. Laat me dit even verder uitleggen.
 
Wat we zien is dat de markt voor professionele gezondheidszorg en die voor consumenten naar elkaar toe groeien. Om gezond te leven willen consumenten hun gezondheid zelf beheren en bewaken, of het nu gaat om de lucht die ze inademen, om het voedsel dat ze eten of om persoonlijke hygiëne. Daarnaast zijn overheden op zoek naar manieren om de zorg beter en betaalbaarder te maken. Daarom stimuleren ze een gezonde levensstijl, preventieve gezondheidszorg en ondersteuning op afstand voor mensen met chronische aandoeningen. Ook willen ze zorgprofessionals in staat stellen om meer samen te werken en betere diagnoses en behandelingen te verzorgen.
 
Om deze omslag te bewerkstelligen, moet zorg als geïntegreerde service worden geleverd voor het gehele spectrum van de zorg. Dat gaat van gezond leven en preventie tot diagnose en behandeling en tot herstel en thuiszorg. De portfolio's van onze activiteiten van de Healthcare en Consumer Lifestyle businesses bestrijken dat spectrum al. Door deze twee activiteiten samen te voegen en binnen één onderneming vanuit een gezamenlijke visie en strategie te gaan werken, kunnen we een sterkere basis leggen voor toekomstige groei en innovatie. Vandaag zullen we u een voorproefje geven van de mooie dingen die er nog aan gaan komen.
 
Ondertussen is in de verlichtingsindustrie de grootste transformatie gaande sinds de uitvinding van de gloeilamp. LED en 'connected' verlichtingstechnologieën fungeren als katalysator voor de verschuiving van lichtproducten naar totale verlichtingsoplossingen en -systemen. Licht zal nog steeds waardevol zijn als lichtbron, maar zal in toenemende mate sociale en economische waarde creëren door gebouwen en steden veiliger, mooier en energie-efficiënter te maken. Vandaag kunt u zien hoe onze innovatieve oplossingen en businessmodellen hier al op inspelen. Door van Lighting Solutions een zelfstandig bedrijf te maken met directe toegang tot de financiële markten, willen we deze ontwikkeling verder versnellen.
 
Innovatie en onze visie 
De transformatie van Philips gaan we natuurlijk bouwen op de kracht van ons merk en onze rijke innovatie traditie. Innovatie is immers het hart van Philips. Zo is het dit jaar honderd jaar geleden dat Philips een speciaal onderzoekslaboratorium oprichtte, het Philips Natuurkundig Laboratorium. Onder de bezielende leiding van de jonge Gilles Holst werd de aanvankelijke focus van het NatLab op gloeilampen al snel uitgebreid naar andere gebieden, waaronder HealthTech. In de loop van de afgelopen eeuw hebben Philips-onderzoekers meer dan 100.000 octrooien op hun naam gezet en talloze zinvolle innovaties gedaan.
 
Deze innovaties zijn zinvol omdat ze het leven van mensen verbeteren. En dat is de bestaansreden van Philips. Het is onze missie om in 2025 het leven van 3 miljard mensen te verbeteren. Dat is een moedige en gedurfde visie. Maar als ik naar de wereld kijk, is het een weg die zal lonen. Op dit moment zijn er zo'n twee miljard mensen die honger lijden. Voor veel mensen ligt de levensverwachting nog op het niveau van de Eerste Wereldoorlog door een gebrek aan hygiëne, water en gezondheidszorg. De wereldwijde consumptie doet een groot beroep op onze natuurlijke grondstoffen en zet het milieu onder druk.
 
Dat kan beter en dat moet beter, zeker in het licht van nog een aantal andere maatschappelijke uitdagingen. In 2050 zal de wereldbevolking zijn gegroeid tot 9 miljard. Dat betekent dat er nog meer vraag zal zijn naar voedsel, water en energie. Als gevolg van urbanisatie zullen steden steeds groter worden, met bevolkingen van vaak meer dan 20 miljoen mensen die behoefte hebben aan een veilige, gezonde en inspirerende omgeving. En doordat de samenleving vergrijst en het aantal chronische aandoeningen toeneemt, rijzen de zorgkosten de pan uit.
 
We zien tevens dat mensen, met name uit de almaar groeiende middenklasse, hun gezondheid en hun welzijn steeds belangrijker vinden dan materiële welvaart. Ook zien we hoe technologie steeds slimmer wordt, in toenemende mate geïntegreerd raakt en in alle aspecten van ons leven doordringt. Thuis verandert het de manier waarop we leven, evenals de gezinsrituelen die we uitvoeren. Maar technologie stelt ons ook in staat onze eigen gezondheid te begrijpen en controleren, bijvoorbeeld door middel van coaching met realtime biometrische gegevens.
 
Het leven van mensen verbeteren
Wij ondersteunen deze ontwikkelingen en versnellen ze. Wij willen mensen in staat stellen gezond te zijn, een goed leven te leiden en van dat leven te genieten. Dat betekent dat gezond eten, gezond leven en zorgen voor een gezonde thuisomgeving. Zo biedt onze Smart Air Purifier realtime-gegevens over de luchtkwaliteit binnenshuis door die continu te meten en te waarschuwen wanneer de kwaliteit onder een bepaald niveau komt. Dat gebeurt via een app, zodat het apparaat met behulp van een smartphone kan worden bediend. Deze innovatie helpt mensen die last hebben van allergieën en ademhalingsproblemen, evenals gezinnen die in sterk vervuilde steden leven.
 
Ook willen we mensen met chronische aandoeningen meer controle geven. Eerder deze maand hebben we twee niet-medicinale oplossingen gepresenteerd voor mensen die last hebben van chronische pijn. Beide oplossingen zijn verbonden met een app om deze mensen te helpen hun pijn bij te houden, te begrijpen en er beter mee om te gaan. Ook hebben we een oplossing ontwikkeld voor psoriasis, een pijnlijke, chronische huidziekte. De nieuwe oplossing, BlueControl, biedt een natuurlijke, niet-medicinale behandeling met behulp van blauw LED-licht. Doordat BlueControl thuis kan worden gebruikt, hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis. Deze innovaties zult u vandaag allemaal zien.
 
Een ander 'connected' apparaat dat het leven van mensen kan veranderen, is onze Hue LED-verlichting die via een app kan worden gepersonaliseerd met kleur en intensiteit. Hue is als open platform opgezet, zodat andere partijen hiermee kunnen innoveren. Zoals Convo, een bedrijf dat doven en slechthorenden helpt om mensen te bellen met een smartphone. Convo heeft een app ontwikkeld die verbonden is met Hue, zodat dove mensen aan het licht kunnen zien wanneer de telefoon overgaat, dat ze een oproep hebben gemist, en nog veel meer. Ook zorgt de app ervoor dat er tijdens het telefoneren genoeg licht is, zodat gebarentaal goed zichtbaar is. Oudere oplossingen die gebruik maakten van traditionele lampen, zorgden vaak voor felle, storende lichtflitsen. Maar dankzij Hue zijn subtiele veranderingen in kleur en lichtsterkte mogelijk. Het zijn kleine innovaties als deze die een wereld van verschil kunnen maken.
 
De toekomst van de gezondheidszorg vormgeven 
Natuurlijk gaat de noodzaak om gezond te leven verder dan het individu. Ik zei eerder al dat we te maken hebben met een groeiende, vergrijzende bevolking die steeds vaker lijdt aan chronische aandoeningen. Daarbij is het huidige zorgmodel onhoudbaar: dat is gebaseerd op geïsoleerde silo's en leidt tot ineffectieve behandelingen en verspilling. Om de zorg effectiever te maken, vanuit zowel economisch als medisch oogpunt, moeten zorgstromen worden geïntegreerd en gepersonaliseerd. Het is duidelijk dat dit enorme voordelen voor patiënten zal hebben: die worden sneller en beter gediagnosticeerd, krijgen een efficiënte, gepersonaliseerde behandeling en profiteren van betere nazorg. Met andere woorden: de zorg wordt toegankelijker en dat leidt tot betere resultaten tegen lagere kosten.
 
Het is spannend om te zien dat deze ontwikkeling al in gang is gezet als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van Big Data, 'cloud computing' en andere technologieën. En ik ben er trots op Philips hierbij een voortrekkersrol vervult. Over de hele wereld werken we samen met zorgprofessionals om een meer geïntegreerde benadering voor de gezondheidszorg te ontwikkelen. Dat betekent dat we inspanningen in het gehele spectrum van de zorg met elkaar verbinden en op één lijn brengen, van preventie en vroege opsporing tot behandeling en zelfbeheer bij chronische aandoeningen.
 
Om deze visie mogelijk te maken, hebben we onlangs aangekondigd met Salesforce.com te gaan samenwerken om een Philips-zorgplatform in de cloud te bouwen. Dat platform moet diagnostische gegevens uit meerdere bronnen en van verschillende apparaten integreren met medische dossiers. Daardoor kunnen we efficiente werkstromen creëren zodat zorgprofessionals silo-overstijgend kunnen werken.
 
Dat zal enorme voordelen hebben. In de eerste plaats zullen artsen betere diagnoses kunnen stellen, waar dat nu nog vaak mis gaat. In de tweede plaats zullen artsen betere behandelplannen kunnen opstellen en effectiever kunnen samenwerken. En ten slotte zal het patiënten in staat stellen een actievere rol te spelen in hun genezingsproces, of dat nu thuis is of in het ziekenhuis. We staan op het punt zelf de eerste twee applicaties voor de Amerikaanse markt te lanceren, maar we stellen het platform ook open voor externe ontwikkelaars, zodat er een ecosysteem van applicaties kan ontstaan.
 
Een ander voorbeeld is de manier waarop we de behandeling van prostaatkanker veranderen – iets waar één op de zes mannen mee te maken krijgt. Op dit moment worden biopten fysiek gedeeld op glazen plaatjes, waardoor diagnose alleen in het ziekenhuis kan plaatsvinden. Maar het is moeilijk om een accurate diagnose te stellen, dus er is een neiging tot overbehandeling. Zo kiezen chirurgen voor de zekerheid vaak voor een ingreep.
 
Wij gaan daar verandering in brengen. We hebben een technologie ontwikkeld die artsen in staat stelt om een biopt digitaal te scannen en deze gegevens met collega's over de hele wereld te delen. Dat betekent dat artsen in Tokio, San Francisco en Berlijn een patiënt in Sydney kunnen diagnosticeren. Vervolgens kunnen patiënten het behandelplan krijgen dat voor hen het meest effectief is. Zo kan het bijvoorbeeld beter zijn om de tumor nauwlettend in de gaten te houden en alleen in actie te komen wanneer dat echt nodig is.
 
Ook op moleculair en celniveau verleggen we grenzen bij de behandeling van kanker. Kanker komt steeds vaker voor, maar het aantal specialistische pathologen blijft achter. Voor hen is het moeilijk om de juiste diagnose te stellen, omdat het gedrag van tumoren vanwege genetische verschillen bij ieder mens anders is. Daardoor krijgen mensen een behandeling die misschien niet effectief is, of hebben ze onnodig last van bijwerkingen.
 
Daarom willen we artsen in staat stellen om betere diagnoses te stellen, diagnoses die patiëntspecifiek en passend zijn. We combineren DNA analyse met Big Data om miljoenen datapunten op duizenden genen van individuele patiënten te analyseren. Dat genereert per persoon een onvoorstelbare hoeveelheid gegevens van 100 GB, die we vervolgens analyseren om de diepste werking van iemands tumor te ontrafelen. Dat leidt uiteindelijk tot zeer precieze behandelingen voor individuele patiënten, zodat ze effectiever zijn en minder bijwerkingen hebben.
 
Verlichte steden 
In onze steden werken we aan het creëren van een veilige, prettige en gezonde omgeving die ook nog eens duurzaam is. Dat is op dit moment in de grootste steden ter wereld wel anders. Deze zijn vervuild, stressvol en energie-inefficiënt. Daarmee laten ze de beperkingen van onze lineaire economie zien, die erop gericht is grote hoeveelheden goedkope producten te produceren die maar kort worden gebruikt en vervolgens weer worden weggegooid. Maar naarmate de steden groeien en de hulpbronnen afnemen, is deze manier van leven en produceren niet langer houdbaar.
 
Bij Philips geloven we dat steden een betere plek kunnen worden. Wij denken dat ze een gezonde balans kunnen bieden tussen productiviteit en kwaliteit van leven. Wij denken dat steden groener kunnen worden en dat ze duurzamer met energie kunnen omgaan. Om die visie te realiseren, moeten we onze steden anders gaan inrichten en besturen. Bijvoorbeeld, we kunnen een veiligere en gezondere omgeving kunnen creëren door betere en energie-efficiëntere verlichting. Een andere manier is om de gebruiken van de lineaire economie te vervangen door de principes van de circulaire economie. Dat betekent dat we producten moeten ontwerpen en vervaardigen om te worden hergebruikt. En bijvoorbeeld licht als een service verkopen en niet het product alleen, bij einde levensduur terugnemen. Zo creëren wij ook nieuwe waarde.
 
Philips werkt bijvoorbeeld samen met de regering van Aruba om ervoor te zorgen dat het eiland zijn doel bereikt van 100% duurzame energie in 2020. Daartoe hebben we het hele verlichtingssysteem van het eiland in kaart gebracht en LED-oplossingen ontworpen voor openbare gebouwen en de straatverlichting. Die zijn zo efficiënt dat Aruba verwacht tot wel 80% energie te besparen en de CO2-uitstoot met maar liefst 4.000 ton per jaar te reduceren.
 
Slotopmerkingen 
 
Succes is het resultaat van ambitie, moed en actie:

  • ambitie het verschil te willen maken;
  • moed om grote beslissingen te nemen;
  • en actie om vooruit te komen.


Gerard en Anton Philips belichaamden die gedachte, en we zijn er trots op in hun voetsporen te treden.
 
De veranderingen die we vorige week hebben aangekondigd, sluiten een tijdperk af... maar... luiden een nieuw tijdperk voor ons in. Daarmee krijgen we de focus en de kracht om een betere toekomst voor miljarden mensen te bedenken en te bouwen. Samen met collega's in meer dan 100 landen gaan we die mensen helpen om gezond te zijn, een goed leven te leiden en van dat leven te genieten. Vandaag laten we u zien hoe we die belofte waar gaan maken.
 
Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. 

 


Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014

Innovation Experience 2014