Blogspot Ronald de Jong 'WEF: een forum voor innovatie, gelijkheid en verandering'

januari 24, 2014

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om aanwezig te zijn bij het World Economic Forum (WEF), dat wordt gehouden in de Zwitserse stad Davos. Tijdens een van mijn eerdere bezoeken aan dit forum kwam ik toevallig naast een van de meest succesvolle zakenmensen uit Afrika te zitten.


We raakten in gesprek over de voordelen van LED-verlichting: de kostenbesparingen door het lagere energieverbruik en daarmee de lagere energierekeningen, en dat er veel minder onderhoud nodig is dan bij gewone verlichting. Vervolgens begonnen we te brainstormen over wat het zou betekenen voor een groot Afrikaans land als de hele natie zou overstappen op LED-lampen. Deze grootse perspectieven waren te danken aan het feit dat we elkaar tijdens het ontbijt tegen het lijf liepen.

 

Dankzij die sfeer is het WEF een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor beleidsmakers ter wereld. Hier zetten politieke leiders, CEO’s en de meest invloedrijke mensen en organisaties ter wereld hun visie op een welvarendere, gezondere en veiligere wereld uiteen. Maar de wezenlijke kracht van het WEF is gelegen in wat we daar feitelijk kunnen doen, de kennis die we kunnen overdragen en opnemen, de samenwerkingsverbanden die we kunnen opzetten, en de knappe koppen waar we een beroep op kunnen doen om de wereld beter te maken.

 

Dit gebeurt niet alleen in de Zwitserse stad Davos, al richt de aandacht van de media zich doorgaans op die paar dagen per jaar dat ’s werelds grootste denkers hier bijeenkomen. Het hele jaar door vinden er over de hele wereld WEF-bijeenkomsten plaats en Philips mag zich gelukkig prijzen dat het tot de strategische partners van het forum behoort.

 

We zijn ons er altijd bewust van geweest dat we de levens van mensen alleen echt kunnen veranderen door de krachten te bundelen met anderen – overheden, universiteiten, belanghebbenden. De beste manier om ervoor te zorgen dat klanten hun voordeel kunnen doen met de ongeëvenaarde innovaties van Philips, zoals ziekenhuisscanners of milieuvriendelijke technologie, is door samen te werken met landspecifieke organisaties die als geen ander begrijpen met welke problemen ze te maken hebben.

 

De zaken die centraal staan in de missie en visie van Philips zijn problemen die niet door één bedrijf zijn op te lossen en daarom hebben we meerdere partijen nodig om oplossingen aan te dragen. Onze bevolkingen vergrijzen en mensen hebben betere zorg nodig; onze steden zullen nog voller worden, maar toch moeten we de levenskwaliteit van mensen verbeteren; als hoeders van de aarde moeten we de schaarser wordende hulpbronnen op verantwoorde wijze beheren voor toekomstige generaties.

 

Het WEF biedt een omgeving die bij uitstek geschikt is om over wezenlijke vraagstukken te spreken en te debatteren om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Het is een platform waar Philips overheden en anderen ertoe kan bewegen te investeren in onze innovaties en het voortouw te nemen bij de veranderingen waar de samenleving behoefte aan heeft.

 

Bij mij is jaren geleden al het besef gerezen dat ‘slimme’ bedrijven dit niet alleen kunnen, dat voor sommige problemen verschillende invalshoeken en de inbreng van uiteenlopende vaardigheden noodzakelijk zijn. Ik heb ooit deel mogen uitmaken van de Young Global Leaders van het WEF, een prestigieuze denktank. Dat voorrecht heeft me duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om hechte relaties tot stand te brengen met andere belanghebbenden en waarom opvattingen en standpunten openlijk moeten worden uitgewisseld voordat ze kunnen worden vertaald in concrete acties.

 

Maar het heeft me vooral duidelijk gemaakt dat het op het WEF in feite draait om gelijkheid. Uiteindelijk maken we allemaal deel uit van dezelfde wereld en willen we allemaal hetzelfde, de wereld beter maken en dat moeten we samen doen, al is het maar bij een kopje koffie.

 

Ronald de Jong