Speech Frans van Houten voor de media tijdens de Philips Innovation Experience op 27 september 2011

september 29, 2011

Dames en heren,

 

Hartelijk welkom op de Philips Innovation Experience... en welkom in de slimste stad ter wereld! In juni is Eindhoven namelijk uitgeroepen tot ‘Intelligent Community of the Year’ door het Intelligent Community Forum, een denktank in New York. Innovatie was een van de belangrijkste criteria van de jury, en innovatie is wat wij u vandaag willen laten ervaren.

 

Ik ben zeer trots op deze erkenning van het Intelligent Community Forum, aangezien Eindhoven mijn geboortestad is. Maar wat belangrijker is: dit is ook een geweldig eerbetoon aan Anton en Gerard Philips, de oprichters van onze onderneming. Toen zij hier 120 jaar geleden een klein verlichtingsbedrijf opzetten, was Eindhoven een arme plaats met slechts 4500 inwoners. Nu is het een technologisch centrum van wereldklasse. Ik ben ervan overtuigd dat de gebroeders Philips een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling hebben geleverd dankzij hun doorzettingsvermogen, ondernemersgeest en creativiteit. Zij begrepen het belang van goede ideeën en goede technologie.

 

Bij Philips zit innovatie in ons bloed. We hebben dan ook een indrukwekkende staat van dienst op dit gebied. Gloeilampen werden röntgenbuizen, radiolampen en kathodestraalbuizen voor televisies. We stonden aan de wieg van de cd en de dvd, digitale technologieën die grote veranderingen teweegbrachten in de manier waarop we naar muziek luisteren en films bekijken. En we blijven ons ontwikkelen. Philips is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf, dat actief is in meer dan 100 landen en beschikt over een ijzersterk merk. En hoewel ons productaanbod ingrijpende veranderingen heeft ondergaan, blijft innovatie een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

 

 

Het belang van innovatie

 

Naar mijn overtuiging begint elke innovatie met een goed idee, dat zijn oorsprong vindt in diepgaand inzicht in de klant en de markt. Dit betekent dat we de producten en technologieën moeten aanbieden die mensen nodig hebben, en deze snel en efficiënt op de markt moeten brengen. Als we die hele ‘innovatieketen’ goed aanpakken, kan een goed idee uitgroeien tot een succesvolle innovatie, die vervolgens zorgt voor bedrijfsgroei en van nut is voor onze klanten en voor de samenleving als geheel.

 

Innovaties zijn van essentieel belang. Ze inspireren ons, zorgen voor verbeteringen in ons leven en helpen ons oplossingen te vinden voor belangrijke uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied, zoals vergrijzing, de toename van chronische aandoeningen, de noodzaak voor efficiënter energieverbruik en meer duurzaamheid, en de wens van steeds meer consumenten om een gezond en actief leven te leiden.

 

Vandaag zult u kennismaken met een groot aantal fascinerende en innovatieve Philips‑oplossingen die het leven van mensen verbeteren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat hart- en vaatoperaties sneller, veiliger en tegen lagere kosten kunnen worden uitgevoerd. Onze slimme verlichtingsoplossingen voor scholen helpen leerlingen om beter te presteren en zorgen voor een lagere elektriciteitsrekening. En met onze innovatieve keukenapparatuur kunnen mensen gezonder en smakelijker eten bereiden.

 

Bij Philips willen we uitblinken door hechte relaties met onze klanten, innovatieve oplossingen en een snelle uitvoering. Op deze manier kunnen onze innovaties waarde toevoegen voor onze klanten. Om het strategische belang van innovatie te benadrukken, heb ik afgelopen zomer bekendgemaakt dat Philips zijn gerichte investeringen in innovatie en marktpenetratie met 200 miljoen euro gaat verhogen. Door onze innovatieve kerncompetenties te versterken, kunnen we meer leidende marktposities verwerven en onze onderneming verjongen.

 

Nauwe relaties met klanten zijn voor mij een essentieel onderdeel van innovatie. Dit betekent dat je werkelijk inzicht moet hebben in de behoeften van je klanten. Ziekenhuizen in India hebben niet dezelfde behoeften als ziekenhuizen in Frankrijk. Koffie drinken in Brazilië is niet hetzelfde als in Duitsland. En vanuit een kantoor hier in Nederland kun je niet een gedetailleerde oplossing uitwerken voor de energiezuinige straatverlichting van een stad in China.

 

 

Innovatie in opkomende markten

 

Ik ben van mening dat toekomstige economische groei vooral zal plaatsvinden in opkomende markten. Wij zijn ons terdege bewust dat we onze aanwezigheid in die markten moeten versterken om lokaal relevante en innovatieve producten te kunnen bieden. Om slechts één voorbeeld te noemen: wij beschouwen China als een ‘thuismarkt’ van Philips. Eerder dit jaar hebben we daarom het hoofdkantoor van ons onderdeel Domestic Appliances verplaatst naar Sjanghai en in juli hebben we Povos overgenomen, een Chinese fabrikant van keukenapparatuur. Hierdoor kunnen we nu in China innovaties ontwikkelen die aansluiten bij de lokale behoeften. Een tweede voorbeeld: resten van bestrijdingsmiddelen op fruit en groente vormt een ernstig probleem in China. Wij hebben de ‘Active Water’-oplossing ontwikkeld om dit aan te pakken. We hebben ook een oplossing ontwikkeld voor de wijdverbreide luchtverontreiniging in Chinese woningen. Deze is het gevolg van chemische stoffen die worden afgegeven door de binnenwanden. Uiteraard richten we ons niet alleen op China als opkomende markt. We timmeren ook volop aan de weg in Brazilië, Rusland en India, waar we onze investeringen uitbreiden om een sterkere aanwezigheid in Indiase keukens op te bouwen.

 

Om met succes te kunnen vernieuwen, moeten we wel snel opereren. Philips kan zijn volledige potentieel alleen ontsluiten als we sneller inspelen op de behoeften van onze klanten. Dat betekent meer risico’s nemen en klanten geven wat ze willen en, belangrijker nog, wanneer ze het willen. Een innovatie die te laat komt, is helemaal geen innovatie. Producten tijdig en in het juiste volume op de markt brengen is voor ons het strategische wapen bij uitstek, naast onze bereidheid om dicht bij onze klanten te opereren en onze ‘wil om te winnen’.

 

Philips werkt nauw samen met klanten om inzicht te krijgen in hun lokale behoeften. We gaan al in een vroeg stadium op zoek naar mogelijkheden om onze innovatiestrategie af te stemmen op de ambities van onze klanten, zodat we waar mogelijk een langdurige samenwerking kunnen aangaan waarvan beide partijen profiteren. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een contract voor beeldvormende apparatuur gesloten met een ziekenhuis, dat besloot met ons in zee te gaan op grond van ons interessante onderzoeksprogramma voor de komende vijf jaar. “Jullie willen dezelfde doelen bereiken als wij”, zeiden ze tegen ons.

 

We werken niet alleen samen met onze klanten, maar ook met andere bedrijven, universiteiten, overheden en startende ondernemingen. Nauwe samenwerking is van groot belang, omdat het een optimale voedingsbodem biedt voor creativiteit. Succesvolle innovatie komt binnen handbereik wanneer onderzoekers met verschillende achtergronden, afkomstig van verschillende bedrijven en universiteiten, samenwerken en daarbij hun wetenschappelijke grenzen verleggen. Dan kunnen ze geweldige dingen bereiken.

 

De samenwerking tussen industrie, bedrijven en wetenschappers binnen de Brainport Eindhoven is dan ook een van de redenen waarom het Intelligent Community Forum Eindhoven uitriep tot ‘slimste stad van het jaar’. De High Tech Campus Eindhoven ligt in het hart van de Brainport. De Campus was ooit de locatie van het Natuurkundig Laboratorium van Philips en is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende technologische centra ter wereld, waar meer dan 90 bedrijven en onderzoeksinstituten samenwerken aan innovatie. Ruim 8000 mensen met meer dan 50 nationaliteiten werken hier zij aan zij.

 

Onze innovaties worden niet alleen op de High Tech Campus hier in Eindhoven ontwikkeld, maar over de hele wereld. Laat ik een paar voorbeelden noemen: op onze campus in Suzhou doen we onderzoek naar medische beeldvorming en ontwikkelen we producten voor de Chinese markt. Eerder dit jaar hebben we een overeenkomst gesloten met ROSATOM voor de gezamenlijke ontwikkeling van een ‘ecosysteem’ voor nucleaire geneeskunde in Rusland. Ook in de Verenigde Staten en India beschikken we over uitgebreide faciliteiten voor medisch onderzoek en de bijbehorende productontwikkeling. En hier in West-Europa doen we veel onderzoek in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, terwijl we in Spanje samenwerken met partners op het gebied van verlichting.

 

Wat ik ook wil benadrukken is dat innovatie meer draait om enthousiasme en vertrouwen in goede ideeën, dan om ergens geld in stoppen. Zoals Steve Jobs van Apple ooit zei: “Innovatie komt van mensen die elkaar in de gang tegenkomen of elkaar om half elf ’s avonds opbellen met een nieuw idee. Het komt tot stand op een spontane vergadering, bijeengeroepen door iemand die denkt dat hij het meest briljante product aller tijden heeft bedacht en die wil weten wat anderen ervan vinden.” Jobs heeft gelijk. Voor innovatie hebben we enthousiasme, ondernemersgeest en dynamiek nodig. Dat is de mentaliteit die we moeten stimuleren.

 

De oplossingen voor beeldgestuurde interventie van Philips Healthcare vormen een goed voorbeeld van samenwerking en ondernemerschap op het gebied van innovatie. Beeldgestuurde interventie vermindert de noodzaak voor risicovolle openhartoperaties omdat deze techniek zorgt voor een enorme verbetering van de nauwkeurigheid van minimaal invasieve alternatieve ingrepen die gebruik maken van katheters. Bij Philips werd de kar van dit project getrokken door een kleine groep gedreven mensen, die in het begin zelfs met tegenstand te maken kregen. Maar we hadden dit nooit alleen kunnen doen. We werkten samen met katheterfabrikanten, ook enkele kleine, en met academische ziekenhuizen. Samen hebben we geweldige oplossingen ontwikkeld die nu de levens redden van mensen voor wie een openhartoperatie te veel risico’s met zich meebrengt.

 

Ik wil in de nabije toekomst veel meer van deze voorbeelden zien, waarbij enthousiasme, ondernemersgeest en hechte samenwerking de voedingsbodem voor succes vormen. Ik ben vastbesloten om innovatie binnen Philips nog meer te stimuleren, zodat we nieuwe klanten kunnen bereiken en nieuwe markten kunnen ontsluiten. Want als we toegevoegde waarde creëren voor de markt, dan profiteert de hele samenleving daarvan.

 

 

Innovatie nu meer dan ooit nodig

 

Als het gaat om innovatie moeten we duidelijke en moedige keuzes maken. Het is beter om in te zetten op een beperkt aantal projecten en deze goed uit te voeren dan om allerlei zaken halfhartig aan te pakken. Onze wereld heeft innovatie harder nodig dan ooit. Ik beschouw het als een belangrijke motor van winstgevende groei, niet alleen in periodes van economische voorspoed, maar ook en vooral in moeilijkere tijden zoals we die momenteel meemaken. Investeren in innovatie helpt een organisatie om productiever te worden en haar toekomstbestendigheid te versterken. Door te investeren in baanbrekende innovaties zouden we zelfs een weg uit de crisis kunnen vinden.

 

Ik zou het nog sterker stellen en oproepen tot investeringen in innovatie als een manier om de enorme overheidstekorten terug te dringen waar veel landen momenteel mee te kampen hebben. In de gezondheidszorg kunnen investeringen in thuiszorg en geavanceerde patiëntbewakingssystemen de kwaliteit binnen de hele zorgcyclus verbeteren en tegelijkertijd de totale kosten aanzienlijk verlagen. Het is een mythe dat innovaties en nieuwe technologieën leiden tot hogere zorgkosten. Integendeel, het is aangetoond dat investeringen in technologie de kosten van het hele zorgstelsel kunnen terugdringen.

 

Hetzelfde geldt voor verlichting. We hebben onlangs nieuwe, energiezuinige straatverlichting geïnstalleerd langs snelwegen in zowel Maleisië als Nederland. Dit systeem wordt in feite gefinancierd uit de besparingen die het oplevert. En het moderniseren en opknappen van bestaande gebouwen met behulp van nieuwe, energiezuinige technologieën zal in de toekomst leiden tot nog aantrekkelijkere kantoorruimtes. Samen kunnen we tientallen miljarden euro’s per jaar besparen door over te stappen op innovatieve, energiezuinige verlichtingsoplossingen voor onze wegen en gebouwen. Als we nu investeren in innovatie, levert dat in de toekomst enorme besparingen op, daar ben ik van overtuigd.

 

 

Samenvatting

 

Er zijn niet veel bedrijven als Philips, die al 120 jaar bezig zijn met innovatie. En we zijn vast van plan om daar nog 120 jaar mee door te gaan! Het gebouw waarin we ons nu bevinden, het Evoluon, werd in 1966 ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan aan de stad Eindhoven aangeboden. In de jaren zestig en zeventig werden hier veel van onze innovaties tentoongesteld. Vandaag de dag willen onze onderzoekers, ontwikkelaars en ontwerpers graag met innovatieve en zinvolle oplossingen bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben we onze onderzoeksafdeling aangehouden terwijl andere ondernemingen hun activiteiten op dit gebied afstootten. En daarom zijn we voortdurend op zoek naar de slimste en meest talentvolle mensen om samen geweldige dingen tot stand te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar onze sectoroverstijgende competenties, waardoor we innovaties op verlichtingsgebied in onze zorgoplossingen kunnen integreren. LED-verlichting wordt verwerkt in textiel om spierpijn te verlichten en ons ‘Heal Well’-concept voor ziekenhuiskamers stelt patiënten en personeel in staat om de verlichting in de ruimte zelf te regelen. Dit ondersteunt het genezingsproces, verbetert het slaappatroon en verhoogt het welzijn van de patiënt. En neem vooral ook een kijkje bij RéAura, een revolutionair huidverjongingssysteem met lasertechnologie dat we heel recent hebben ontwikkeld.

 

 

Dames en heren, ter afsluiting nog het volgende:

 

Sinds ik eerder dit jaar aantrad als bestuursvoorzitter heb ik erop gewezen dat Philips moet worden omgevormd tot een organisatie waarin ondernemersgeest ruim baan krijgt, een organisatie die is toegerust om zinvolle innovaties sneller op de markt te brengen. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden om innovatieve ideeën te bevorderen en toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten.

 

Het is geen toeval dat er een portret van Anton Philips in mijn kantoor hangt. Zijn aanwezigheid inspireert mij en herinnert mij elke dag aan de lange en trotse Philips‑traditie van innovatie en ondernemerschap. Ik wil die traditie voortzetten en uitbouwen.

 

Vandaag zult u kennismaken met fascinerende toekomstige producten en oplossingen die de belichaming vormen van mijn visie op Philips: een onderneming met geweldige mensen en capaciteiten en de drang om nieuwe, zinvolle producten te ontwikkelen die vorm geven aan onze samenleving, nu en in de toekomst. Dat inspireert ons bij Philips; daar zijn we enthousiast over.

 

Ik hoop dat u die gedrevenheid vandaag zult herkennen.

 

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en wens u een inspirerende dag op de Philips Innovation Experience.