Klimaatstrategie Philips door CDP voor vierde jaar op rij aangemerkt als internationaal toonaangevend

oktober 16, 2014

Philips behoort voor het vierde opeenvolgende jaar tot de meest toonaangevende bedrijven als het gaat om CO2-rapportage en het terugdringen van CO2-uitstoot. Hieruit blijkt eens te meer hoe sterk Philips zich inzet om voorop te lopen op duurzaamheidsgebied.

 

De resultaten van de CDP Climate Change Survey van dit jaar laten zien dat zowel de CO2-prestaties als de CO2-rapportage van Philips tot de wereldtop behoren. We hebben een perfecte score van 100A behaald en daarmee een vermelding verdiend op The A List (voorheen de Climate Performance Leadership Index), evenals de Europe 300-ranglijst en de Benelux Climate Disclosure Leadership Index (CDLI).

 

Deze indexen worden samengesteld op basis van informatie die is aangeleverd door bijna 2000 beursgenoteerde ondernemingen en onafhankelijk is beoordeeld aan de hand van de CDP-scoremethodiek, waar de uiteindelijke notering uit voortkomt. Philips is één van de 187 ondernemingen die een A-score hebben gekregen voor hun klimaatprestaties, en daarmee een notering hebben verdiend op deze internationale ranglijst van ondernemingen die maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan.

 

Institutionele beleggers en belanghebbenden kunnen aan de hand van de CDP-scores nagaan welke maatregelen bedrijven nemen om klimaatverandering tegen te gaan, en die maatregelen beoordelen. De scores worden via Bloomberg-terminals en andere kanalen beschikbaar gesteld aan beleggers en andere belanghebbenden, zodat deze kunnen beoordelen in welke mate bedrijven zijn voorbereid op veranderingen in de marktvraag en in de wet- en regelgeving over CO2-uitstoot.

 

“Wereldwijd blijft de uitstoot van broeikasgassen toenemen en we lopen een enorm financieel risico als we daar niets tegen doen”, aldus Paul Simpson, Chief Executive Officer van CDP. “De business case voor dergelijke maatregelen is overtuigender en urgenter dan ooit. Daarom willen we de bedrijven die nu een notering hebben op ‘The A List’ – voorheen de Climate Performance Leadership Index – van harte feliciteren. Deze ondernemingen spelen in op de vraag vanuit de markt naar een verantwoorde omgang met het milieu, en zetten tegelijkertijd belangrijke stappen op weg naar een duurzame economie.”

 

“Dat Philips wordt vermeld in beide indexen toont aan dat we uitstekend presteren als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De door ons gepubliceerde klimaatgegevens bieden een gedegen basis voor besluitvorming die de ontwikkeling van koolstofarme economieën kan bevorderen. Deze erkenning getuigt ervan dat Philips zich inzet om de wereld gezonder en duurzamer te maken”, aldus Henk de Bruin, hoofd Duurzaamheid bij Philips.

Maatregelen die door Philips in 2013 zijn genomen om klimaatverandering tegen te gaan

Maatregelen die door Philips in 2013 zijn genomen om klimaatverandering tegen te gaan

• Dankzij de efficiëntere benutting van bedrijfsruimte in het kader van het Workplace Innovation-programma is de uitstoot als gevolg van niet-industriële activiteiten met 20 procent gedaald ten opzichte van 2012.
• We hebben in totaal 655.445 MWh aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen ingekocht. Dat is 7 procent meer dan in 2012 en komt overeen met 50 procent van het totale elektriciteitsverbruik in 2013.
• We hebben 10 procent meer vracht per schip vervoerd, waaruit blijkt dat onze inspanningen effect hebben om meer goederen over zee te vervoeren in plaats van door de lucht. Inmiddels vindt meer dan 85 procent van alle Philips-gerelateerde vrachtbewegingen (in ton-kilometer) plaats op zee.
• Onze voortdurende inspanningen om het aandeel milieuvriendelijke auto’s in ons leasewagenpark te vergroten hebben effect gehad: de uitstoot is met 3 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.
• Verkochte producten zijn verantwoordelijk voor ruim 90 procent van de uitstoot in de gehele Philips-waardeketen. Dit betekent dat het grootste potentieel voor emissieverlaging bij onze klanten ligt. Philips heeft in 2013 opnieuw meer dan 500 miljoen euro geïnvesteerd in Groene Innovaties om ervoor te zorgen dat onze producten ook op termijn steeds energiezuiniger worden. Hierdoor zijn de emissies als gevolg van het verbruik van verkochte producten met 1,6 procent gedaald. Dit komt overeen met ca. 3 miljoen ton CO2, oftewel de uitstoot van drie middelgrote energiecentrales.

Voor meer informative kunt u contact opnemen met:

Eric Drent
Senior Communications Manager
Philips Benelux
Tel.: +31  6 51905718
E-mail: eric.drent@philips.com

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 113.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over CDP

CDP is een internationale organisatie zonder winstoogmerk die het enige wereldwijde systeem biedt waarmee ondernemingen en overheden belangrijke milieugegevens kunnen meten, publiceren, beheren en delen. CDP werkt samen met marktpartijen, waaronder 767 institutionele beleggers met een gezamenlijk vermogen van USD 92 biljoen, om ondernemingen aan te sporen om het effect van hun activiteiten op het milieu en de natuurlijke hulpbronnen bekend te maken en compenserende maatregelen te nemen. CDP beheert inmiddels het grootste bestand ter wereld met informatie over risico’s op het gebied van klimaatverandering, water- en bosecosystemen, en streeft ernaar om deze gegevens een centrale plaats te geven in de besluitvorming rondom bedrijfsstrategieën, investeringen en beleid. Kijk voor meer informatie op www.cdp.net of volg @CDP.

.