Philips en Radboudumc kondigen samenwerking aan en introduceren nieuw draagbaar prototype voor behandeling chronisch zieken


Gezamenlijk ontwikkeld prototype voor proactieve COPD-patiëntbegeleiding draait op Philips’ met salesforce.com ontwikkelde cloud-platform voor digitale gezondheidszorg

oktober 13, 2014

Andover en San Francisco (Verenigde Staten)Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) en het Radboudumc hebben vandaag een prototype gepresenteerd van een systeem dat ondersteuning biedt aan patiënten met chronische obstructieve longziekten (COPD). Met de introductie van dit systeem is direct de eerste stap gezet in een nieuw samenwerkingsverband tussen Philips en het Radboudumc rondom de toepassing van mobiele, digitale en cloud-technologieën om de behandelresultaten, zorgcoördinatie en de zelfredzaamheid van patiënten gedurende hun hele zorgtraject te verbeteren.

De twee organisaties presenteerden het systeem op Dreamforce 2014 in het Amerikaanse San Francisco, de jaarlijkse conferentie (140.000 bezoekers) van salesforce.com, ’s werelds grootste leverancier van CRM oplossingen.

 

HealthSuite - Cloud-technologie voor betere en meer patiëntgerichte klinische toepassingen

 

COPD is een ernstige chronische longziekte die de de kwaliteit van leven van patiënten sterk beïnvloedt. In Nederland hebben ruim 320.000 mensen COPD. Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 300.000 mensen met een zeer hoog risico op deze enstige longziekte, zonder dat zij dit zelf weten. COPD-zorg is lastig en vaak kostbaar, doordat veel patiënten door de progressieve aard van COPD uiteindelijk complexe behandelingen nodig hebben en regelmatig in het ziekenhuis moeten worden opgenomen¹ . Een goede begeleiding van patiënten kan de kans op ziekenhuisopnamen verkleinen en hun kwaliteit van leven verbeteren. Tegelijkertijd zijn steeds meer consumenten op zoek naar nieuwe manieren om zelf actief aan hun gezondheid te werken en gezonder en beter te leven.

 

“In tegenstelling tot andere draagbare connected oplossingen die recentelijk op de markt zijn gebracht, registreert dit prototype meer dan alleen gegevens over de gezondheid van mensen die verder geen medische klachten hebben”, zegt Jeroen Tas, CEO Philips Healthcare Informatics, Solutions and Services. “Wij laten hiermee zien dat een combinatie van zowel klinische als persoonlijke gezondheidsgegevens een krachtige oplossing vormt om chronisch zieken beter te kunnen begeleiden in het hele zorgtraject, van preventie en gezond leven tot diagnose, behandeling, herstel en thuiszorg.”

 

Hoe het werkt
Het systeem maakt gegevens die bij patiënten thuis worden geregistreerd beschikbaar voor de patiënt en zijn zorgverleners via het digitale gezondheidsplatform van Philips. Daarvoor worden twee klinische apps gebruikt die momenteel beschikbaar zijn op dit cloud-platform: eCareCompanion en eCareCoordinator. De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft onlangs toestemming verleend om beide applicaties op de markt te brengen.

 

Wanneer een COPD-patiënt het ziekenhuis verlaat krijgt deze een zorgpatch, ook wel slimme pleister genoemd, mee. Hiermee worden dag en nacht gegevens verzameld over de mate van fysieke (in)activiteit, de ademhalings, hartritme en variaties in de hartslag. De gegevens worden via de cloud naar het digitale gezondheidsplatform van Philips gezonden waar ze worden gedeeld met de desbetreffende zorgverleners binnen het Radboudumc, via de eCareCoordinator-applicatie, zodat een vollediger beeld van de aandoening bij een patiënt ontstaat. De patiënt zelf krijgt via een tablet inzicht in zijn gezondheid via de eCareCompanion app. Het systeem maakt het ook mogelijk voor de patiënt om via de app contact te hebben met zijn zorgverleners. Alle gegevens worden getoond ín het EPD van het Radboudumc.

 

“Samen met Philips verkennen en ontwikkelen we een reeks aan hulpmiddelen waarmee patiënten actief kunnen bijdragen aan hun zorg, zoals bijvoorbeeld Hereismydata™, ons digitale platform voor patiënten om gegevens uit elektronische patiëntendossiers te verzamelen, maar ook draagbare consumententechnologie”, aldus Lucien Engelen, directeur van het REshape Center van het Radboudumc. “Door onze samenwerking met Philips en salesforce.com ontstaat de schaal die nodig is voor een duurzame, veilige en robuste zorgbenadering met een internationale dimensie en ambitie.”

 

Radboudumc wordt algemeen beschouwd als een van de meest innovatieve medische centra  in Europa op het gebied van digitale oplossingen ten behoeve van patiëntgerichte zorg. Het innovatiecentrum van het Radboudumc, onderdeel van het netwerk van het Singularity University’s Exponential Medicine track in Silicon Valley, loopt vaak voorop als het gaat om samenbrengen van de nieuwste technologieën én de behoeften van patiënten met de wens zelfredzaam te zijn, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

 

Onderdeel van Philips’ visie voor het digitale gezondheidsplatform is een pakket van open API’s (Application Programming Interfaces) waarin samen met salesforce.com wordt gewerkt. Ontwikkelaars kunnen deze gebruiken om innovatieve applicaties voor ziekenhuizen en zorgaanbieders te ontwikkelen. Deze ‘Developers’ Toolkit’ zal naar verwachting begin 2015 beschikbaar zijn.

 

¹ NationaalKompas

HealthSuite - Hoe het werkt

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD monitoring activity

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD monitoring activity

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD monitoring sleep paterns

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD monitoring sleep paterns

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD tablet with eCare app

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD tablet with eCare app

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD  wearable sensor

Philips Radboudumc cloud based monitoring COPD wearable sensor

Jeroen Tas, CEO Philips Healthcare Informatics Solutions and Services and Lucien Engelen, Director Reshape Innovation Center

Jeroen Tas, CEO Philips Healthcare Informatics Solutions and Services and Lucien Engelen, Director Reshape Innovation Center

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Maltha
Philips Benelux
Tel. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

 

Viola Peulen
Radboudumc
Tel. +31 24 3668799 (mobile) +31 6 55346484
E-mail: viola.peulen@radboudumc.nl

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 113.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, gevestigd in Nijmegen. Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van een innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg.
Onze missie luidt: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken we met aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, persoonsgerichte zorg, doelmatigheid en duurzame netwerken. Bijna 10.000 medewerkers en ruim 3.000 studenten werken daarmee aan de toekomst van gezondheidszorg en medische wetenschappen. Meer info vindt u op: www.radboudumc.nl 

 

.