Philips behaalt in het tweede kwartaal een omzet van EUR 5,3 miljard en een EBITA van EUR 415 miljoen


Stabiele groei van de vergelijkbare omzet, met een omzetstijging van 4% in groeiregio’s

juli 21, 2014

  • Stabiele groei van de vergelijkbare omzet, met een omzetstijging van 4% in groeiregio’s
  • De EBITA bedroeg EUR 415 miljoen, tegenover EUR 601 miljoen in het tweede kwartaal van 2013
  • De EBITA, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, bedroeg EUR 449 miljoen, ofwel 8,5% van de omzet, tegenover 9,4% in het tweede kwartaal van 2013
  • Als gevolg van wisselkoerseffecten daalde de omzet met 6%, en de EBITA met 0,8 procentpunten van de omzet
  • Het nettoresultaat bedroeg EUR 243 miljoen, onder meer dankzij lagere fiscale lasten
  • De vrije kasstroom bedroeg EUR 261 miljoen, tegenover een vrije uitgaande kasstroom van EUR 105 miljoen in het tweede kwartaal van 2013

 

Frans van Houten, CEO:

 

“In het tweede kwartaal bleven we tegenwind ondervinden, waaronder aanhoudende zwakte in sommige markten, ongunstige wisselkoersen en de vrijwillige tijdelijke stopzetting van de productie in onze Healthcare-vestiging in Cleveland. Tegelijkertijd nemen we ingrijpende maatregelen om waardecreatie te versnellen, de resultaten te verbeteren en te profiteren van betere groeikansen voor onze activiteiten. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn onze aankondiging van de vorming van een zelfstandige onderneming binnen Philips voor de gezamenlijke verlichtings¬activiteiten van Lumileds (LED-componenten) en Automotive, en de implementatie van de nieuwe managementstructuur bij Healthcare.

 

Ofschoon 2014 waarschijnlijk over het geheel genomen een lastig jaar zal zijn, verwachten we dat de EBITA voor de groep, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, in de tweede helft van het jaar hoger zal uitkomen dan in dezelfde periode van 2013. We blijven de efficiency verbeteren en winstgevende groei stimuleren door middel van ons meerjarige transformatieprogramma Accelerate! en zetten ons volledig in op het behalen van onze doelstellingen voor 2016.”

 

Overzicht van de financiële en operationele resultaten over het tweede kwartaal:

 

Healthcare

 

“In het tweede kwartaal bleven we resultaten zien van onze focus op het afsluiten van grootschalige meerjarige partnerships – zoals de onlangs bekendgemaakte overeenkomst met het nieuwe Karolinska universiteitsziekenhuis in Solna, Zweden – die gericht zijn op structurele verbetering van de zorg voor de patiënt tegen lagere en beter voorspelbare kosten. Daarnaast toont onze strategische alliantie met salesforce.com voor een nieuw op de cloud gebaseerd IT-platform onze totaalbenadering van innovatie voor de gezondheidszorg aan, waardoor wij in staat zijn snel nieuwe klinische toepassingen voor thuiszorg en zorgcoördinatie te introduceren. Onze onlangs aangekondigde nieuwe managementstructuur zal een extra stimulans zijn voor excellente bedrijfsvoering en slagvaardigheid om te komen tot herstel van de resultaten over de hierna volgende reeks kwartalen.

Ofschoon de vrijwillige tijdelijke stopzetting van de productie in onze vestiging in Cleveland ook dit kwartaal ons resultaat negatief heeft beïnvloed, verlopen onze corrigerende acties volgens plan en verwachten we dat de leveringen in de loop van het derde kwartaal van 2014 geleidelijk zullen worden hervat. Gezien het vorenstaande en de recente sterke orderontvangst voor apparatuur in China en Europa, verwachten we dat de resultaatverbetering met name in het laatste deel van het tweede halfjaar zal plaatsvinden.

 

De vergelijkbare omzet van Healthcare vertoonde een daling van 4% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overname¬gerelateerde lasten, ging omlaag naar 10,5%, een daling met 3,8 procentpunten ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. De orderontvangst voor apparatuur liet in Europa en in groeiregio’s een hoge enkelcijferige stijging zien, terwijl in Noord-Amerika een dubbelcijferige daling werd geboekt.

 

Consumer Lifestyle

 

“Bij Consumer Lifestyle hebben we een strategische verschuiving doorgevoerd om optimaal gebruik te maken van onze sterke punten op het groeiend terrein van persoonlijke gezondheid en welzijn, waardoor miljoenen consumenten elke dag gezondere keuzes kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in meer dan tien achtereenvolgende kwartalen van sterke vergelijkbare omzetgroei. Met de verkoop van WOOX Innovations die eind juni werd afgerond, is Consumer Lifestyle nu volledig gericht op het realiseren van de geweldige kansen in zijn portfolio door lokaal relevante producten aan te bieden en tevens optimaal gebruik te maken van zijn wereldwijde aanwezigheid.”

 

De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle steeg met 7%, waarbij Health & Wellness en Domestic Appliances zorgden voor een bovengemiddelde sectorgroei. De omzet van Personal Care bleef op hetzelfde niveau als gevolg van de marktsituatie in China en Noord-Amerika. In groeiregio's liet de vergelijkbare omzet een dubbelcijferige groei zien, terwijl gevestigde regio’s een lage enkelcijferige groei boekten. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, steeg naar 9,4%, een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procentpunten.

 

Philips Consumer Lifestyle heeft zijn portfolio zo aangepast dat de focus is komen te liggen op persoonlijke zorg en welzijn. In verband hiermee is Philips zijn marktbereik aan het verbreden, waarbij het Philips-merk verder wordt opgebouwd in aanverwante sectoren zoals de categorieën “beauty” en “air”, en breidt het zijn geografische verspreiding uit in China, Philips’ op één na grootste markt. Daarnaast benut Philips zijn kansen op digitaal terrein door uitbreiding van zijn on-line aanwezigheid en het ontwikkelen van zijn portfolio van ‘connected’ producten.

 

Lighting

 

“Bij Lighting versterken we onze focus op ‘connected’ LED-verlichtingssystemen en -diensten, LED-armaturen, en LED-lampen voor de professionele- en consumentenmarkten. Ons besluit om de gezamenlijke verlichtingsactiviteiten van Lumileds en Automotive samen te voegen tot een zelfstandige onderneming binnen Philips zal het mogelijk maken haar toonaangevende portfolio van digitale verlichtingsonderdelen uit te breiden en sterke groei te realiseren. Hierdoor zal zij niet alleen een nog groter aantal industriële klanten van dienst kunnen zijn, maar ook Philips Lighting.
Lighting benut de vele kansen in het groeiende LED-domein, met name dankzij een grotere vraag naar energiezuinige producten en digitale regelsystemen. We boeken tevens goede vooruitgang bij Professional Lighting Solutions North America, en voorzien verbetering in het derde kwartaal en terugkeer naar winstgevendheid in de tweede helft van het jaar.”

 

De vergelijkbare omzet van Lighting steeg met 1% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De omzet van LED-producten steeg met 43% en maakt nu 36% van de totale omzet van Lighting uit, tegenover 25% in het tweede kwartaal van 2013. De EBITA-marge, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten en overige posten, verbeterde naar 8,6%, een stijging van 0,5 procentpunten ten opzichte van de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar.

 

Philips onderneemt acties om de winstgevendheid van zijn Lighting-activiteiten te verbeteren, en versnelt de overgang naar LED. De sterke en permanente focus van de onderneming op optimalisatie van zijn productievoetafdruk en de totale kosten heeft geresulteerd in het achtste kwartaal op rij van verbeterde operationele winstgevendheid ten opzichte van de vergelijkbare periode van het voorgaande jaar. Het herstel van Consumer Luminaires in Europa zet door, en de onderneming stelt zich ten doel voor deze activiteit over het gehele jaar op break-even uit te komen.

 

Ook het tweede kwartaal liet een sterke toename zien van de omzet van LED-producten, die 43% groeide en nu 36% uitmaakt van de totale omzet van Lighting. Tegelijkertijd gaf de omzet van conventionele verlichting in het kwartaal een daling te zien van 13%. In verband hiermee versnelt de onderneming haar acties om blijvende winstgevendheid van conventionele verlichting in de komende jaren te garanderen. Tevens is de onderneming van plan het doorlopende programma voor de rationalisatie van de productievestigingen in de Lighting-sector versneld uit te voeren en hiervoor de lasten in de tweede helft van 2014 te verhogen van EUR 100 miljoen naar circa EUR 170 miljoen.

 

Innovation, Group & Services

 

“De gunstige resultaten bij IG&S, mede dankzij hogere royalty’s uit intellectueel eigendom, is het resultaat van onze voortdurende investeringen in toonaangevende technologieplatforms en innovatieve research & development.”

 

Exclusief herstructureringslasten en baten uit pensioenkosten over voorgaande dienstjaren, kwam de EBITA uit op een bedrag aan nettokosten van EUR 44 miljoen, tegenover EUR 60 miljoen in het tweede kwartaal van 2013. De verbetering was voornamelijk het gevolg van lagere kosten in de IT Service Units en hogere royalty’s voor intellectueel eigendom, deels tenietgedaan door hogere investeringen door Group Innovation in opkomende activiteiten.

 

Stand van zaken betreffende het programma Accelerate!:

 

We gaan door met de uitvoering van ons meerjarige transformatieprogramma Accelerate!, waarbij we onze innovatiepijplijn versterken door onze focus op een kortere marktintroductietijd, hogere lokale relevantie, verbeterde kwaliteit, en betere prioriteitsstelling van investeringen. Daarnaast bleef de onderneming ook in het tweede kwartaal goede vooruitgang boeken met zijn drie kosten-besparingsprogramma’s. De kostenbesparingen op overhead bedroegen EUR 34 miljoen over het kwartaal, waarbij over de eerste helft van het jaar de cumulatieve besparingen op overhead op jaarbasis berekend EUR 190 miljoen bedroegen. Het Design for Excellence (DfX)-programma leverde in het kwartaal EUR 44 miljoen aan totale besparingen in de materiaallijst op, en het ‘end-to-end’ productiviteitsprogramma leverde EUR 5 miljoen aan besparingen op. Met deze acties blijven we onze belofte gestand doen de operationele en financiële resultaten in de hele onderneming te verbeteren, waarbij we Philips omvormen tot een toonaangevende technologische onderneming op het gebied van gezondheid en welzijn.

 

Per 30 juni 2014 had Philips 26% gerealiseerd van het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 1,5 miljard.

 

 

 

Quarterly Report

 

Presentation

 

Conference call and audio webcast
Frans van Houten, CEO, and Ron Wirahadiraksa, CFO, will host a conference call for investors and analysts at 10:00 am CET to discuss the results. A live audio webcast of the conference call will be available through the link below.


More information about Frans van Houten and Ron Wirahadiraksa

Click here for Mr. van Houten's CV and images

Click here for Mr. Wirahadiraksa's CV and images 

Philips' Second Quarter and Semi-Annual Results 2014 Infographic

Philips' Second Quarter and Semi-Annual Results 2014 | Earnings Report FacebookTwitterMore...

Download infographic (3 MB) 

Philips and Salesforce.com announced a strategic alliance

 Driving industry transformation in collaborative care, Philips and salesforce.com announced an alliance to deliver a cloud-based healthcare platform. The platform leverages Philips’ leadership in medical
technology, clinical applications and clinical informatics, to enhance clinical decision making and enable patients to manage their personal health.

Philips introduced VISIQ in Africa and India

 Advancing affordable, high-quality diagnostic imaging worldwide, Philips introduced VISIQ, its first
ultra-mobile ultrasound system, in Africa and India. Featuring a tablet-and-transducer design, VISIQ makes ultrasound available for patients in a wide range of environments.
   

Philips Kitchen Appliances showed solid growth through locally relevant innovation

   Philips Kitchen Appliances showed solid growth, led by the strong performance of global propositions
such as Philips Airfryers, Blenders and Juicers. Extending the portfolio of locally relevant
propositions, a Japanese version of the Philips Noodle Maker was successfully launched.
 

Philips introduced Philips VisaCare and Philips VisaPure Men

 Delivering on its strategy to build the Philips brand in the beauty category, Philips introduced Philips
VisaCare and Philips VisaPure Men. The latter is a
 device specifically designed for male skin cleansing, which is a rapidly growing segment driven by Asian markets such as Korea.

Philips becomes official lighting partner for FC Bayern Munich and its home stadium

 Philips became the official lighting partner of the Allianz Arena, home to FC Bayern Munich. The Arena
will be the largest stadium in Europe to feature a connected LED lighting system which will turn the
façade into a dynamic colored light display.

Philips brings dazzling LED lights to the new shopping entertainment mall VEGAS Crocus City in Moscow

   Driving innovation in professional systems and services, Philips is lighting the media façade of
Moscow’s VEGAS Crocus City shopping entertainment mall. This represents Philips’ largest
project realized using connected architectural lighting technology.

Philips cited a top riser in sustainability ranking by Interbrand’s Best Global Green Brands

  Highlighting Philips’ commitment to Green Innovation, Philips was the fastest-rising technology brand in Interbrand’s annual ranking of the top 50 Best Global Green Brands. Advancing nine places, Philips now holds the 14th position.

Philips LED Luminaires and Retrofit Bulbs Licensing Program reaches 400th licensee milestone

  Philips welcomed the 400th licensee to its LED Luminaires and Retrofit Bulbs Licensing Program, an increase of 100 licensees since May last year. With this program, Philips is fostering LED industry growth by offering companies access to its wide portfolio of patented LED system technologies and solutions.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Joost Akkermans
Philips Group Communications
Tel: +31 20 59 78049
Email: joost.akkermans@philips.com
 
Steve Klink
Philips Group Communications
Tel.: +31 6 10888824
E-mail: steve.klink@philips.com 

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 113.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Forward-looking statements

This document and the related oral presentation, including responses to questions following the presentation, contain certain forward-looking statements with respect to the financial condition, results of operations and business of Philips and certain of the plans and objectives of Philips with respect to these items. Examples of forward-looking statements include statements made about the strategy, estimates of sales growth, future EBITA and future developments in Philips’ organic business. By their nature, these statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances and there are many factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these statements.

 

These factors include but are not limited to domestic and global economic and business conditions, developments within the euro zone, the successful implementation of Philips’ strategy and the ability to realize the benefits of this strategy, the ability to develop and market new products, changes in legislation, legal claims, changes in exchange and interest rates, changes in tax rates, pension costs and actuarial assumptions, raw materials and employee costs, the ability to identify and complete successful acquisitions and to integrate those acquisitions into the business, the ability to successfully exit certain businesses or restructure operations, the rate of technological changes, political, economic and other developments in countries where Philips operates, industry consolidation and competition. As a result, Philips’ actual future results may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. For a discussion of factors that could cause future results to differ from such forward-looking statements, see the Risk management chapter included in the Annual Report 2013.

 

Third-party market share data

Statements regarding market share, including those regarding Philips’ competitive position, contained in this document are based on outside sources such as research institutes, industry and dealer panels in combination with management estimates. Where information is not yet available to Philips, those statements may also be based on estimates and projections prepared by outside sources or management. Rankings are based on sales unless otherwise stated.

 

Use of non-GAAP information

In presenting and discussing the Philips financial position, operating results and cash flows, management uses certain non-GAAP financial measures. These non-GAAP financial measures should not be viewed in isolation as alternatives to the equivalent IFRS measures and should be used in conjunction with the most directly comparable IFRS measures. A reconciliation of these non-GAAP measures to the most directly comparable IFRS measures is contained in this document. Further information on non-GAAP measures can be found in the Annual Report 2013.

 

Use of fair-value measurements

In presenting the Philips financial position, fair values are used for the measurement of various items in accordance with the applicable accounting standards. These fair values are based on market prices, where available, and are obtained from sources that are deemed to be reliable. Readers are cautioned that these values are subject to changes over time and are only valid at the balance sheet date. When quoted prices or observable market data are not readily available, fair values are estimated using appropriate valuation models and unobservable inputs. Such fair value estimates require management to make significant assumptions with respect to future developments, which are inherently uncertain and may therefore deviate from actual developments. Critical assumptions used are disclosed in the Annual Report 2013. Independent valuations may have been obtained to support management’s determination of fair values.

 

All amounts are in millions of euros unless otherwise stated. All reported data is unaudited. This interim financial report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting as adopted by the European Union and the accounting policies are the same as stated in the Annual Report 2013, unless otherwise stated.

 

Prior-period financial statements have been restated to reflect two voluntary accounting policy changes and a change in the divestment of the AVM&A business. For more details see note 1, Significant accounting policies, section Other changes.

 

An overview of the revised 2012 full year and 2013 figures per quarter is available on the Philips website, in the Investor Relations section.

 

 

.