Philips en TU/e nemen initiatief voor digitale innovatie voor gezondheidszorg, verlichting en datawetenschap


Meerjarige samenwerking biedt ruim 70 extra promotieplaatsen

juni 3, 2014

Philips en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben een grootschalig strategisch samenwerkingsverband aangekondigd dat is gericht op de versnelde ontwikkeling van digitale innovaties op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en datawetenschap (‘data science’). De twee partners gaan daarvoor een programma opzetten waarin onderzoekers samen nieuwe digitale technologieën zullen ontwikkelen onder realistische omstandigheden. Het doel is om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals betaalbare toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen voor dichtbevolkte steden, het voorkomen van hart- en vaataandoeningen en de behandeling van verschillende vormen van kanker. 
 
Het innovatieprogramma omvat geavanceerde testomgevingen waarin onderzoekers hun digitale technologieën kunnen testen en valideren. Dit moet zorgen voor een versnelde ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde oplossingen op het gebied van gezondheid, ‘big data’ en verlichting.
 
Het samenwerkingsverband stelt de TU/e in staat om extra promotieplaatsen aan te bieden voor ruim 70 promovendi. Hun onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt voor zowel wetenschappelijke als onderwijsdoeleinden. In totaal zullen ruim 200 onderzoekers, hoogleraren, promovendi en studenten nauw samenwerken. Zij zullen zich voornamelijk richten op kosteneffectieve en patiëntgerichte oplossingen ten behoeve van de gehele zorgketen, en op hoogwaardige verlichtingsoplossingen die mensen, plaatsen en systemen met elkaar verbinden.
 
Philips en TU/e zijn gevestigd in het hart van de Brainport-regio en kunnen daarom uitstekend profiteren van de sterke punten van het regionale ‘ecosysteem’, dat tevens beschikt over stevige internationale verbindingen. Het samenwerkingsverband bevordert de kennisontwikkeling en het innovatievermogen van de regio en versterkt de positie van TU/e en Philips op het gebied van digitale innovatie. De samenwerking past binnen het topsectorenbeleid. De topsector High Tech Systems en Materialen (HTSM) ondersteunt dit initiatief en wil het via de TKI (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) regeling en het TKI HTSM financieel steunen. De TKI regeling is ontworpen om nieuwe publiek-private samenwerkingen te stimuleren. Dit initiatief is een prima voorbeeld.
 
Philips en TU/e zullen daarnaast nauw samenwerken met andere instellingen die deel uitmaken van het ecosysteem, waaronder het Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en het Kempenhaeghe expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde.
 
“Nieuwe digitale technologieën brengen grote veranderingen teweeg binnen de gezondheidszorg, omdat alle lichtbronnen en medische apparaten deel gaan uitmaken van het ‘internet der dingen’. We hebben slimme algoritmes en geavanceerde data-analyses nodig om wegwijs te worden in de gigantische hoeveelheden informatie die dit zal opleveren. Dit zal leiden tot waardevolle inzichten die we kunnen gebruiken om de levens van mensen te verbeteren. TU/e beschikt over uitgebreide kennis op het gebied van informatica en elektrotechniek, terwijl Philips veel expertise heeft op het vlak van applicatiedomeinen en technologieën kan toepassen in zinvolle innovaties. Door onze krachten te bundelen kunnen we zorgen voor een versnelde ontwikkeling van netwerk geintegreerde oplossingen die grote hoeveelheden gegevens gebruiken voor slimme diensten op het gebied van zorgverlening en persoonlijk welzijn, evenals voor slimme steden, gebouwen en woningen”, aldus Henk van Houten, General Manager van Philips Research.
 
“Dit initiatief bouwt voort op een lange traditie van samenwerking in de regio. Het is de taak van TU/e om wetenschappelijke opleidingen te verzorgen, nieuwe kennis te ontwikkelen en de ingenieurs van de toekomst op te leiden”, aldus Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van TU/e. “We benutten onze internationaal erkende expertise om bij te dragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De aanwezigheid van Philips in de Verenigde Staten, Azië en Zuid-Amerika zal ervoor zorgen dat onze gezamenlijke inspanningen wereldwijd effect zullen sorteren.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eric Drent 

Philips Netherlands
eric.drent@philips.com 
mob: +31 6 5190 5718


Barend Pelgrim 

Bestuurswoordvoerder TU/e
b.j.g.pelgrim@tue.nl 
mob: +31 6 2878 2789

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2013 een omzet van EUR 23.3 miljard – wereldwijd circa 112.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op: www.philips.nl/nieuwscentrum .

About Eindhoven University of Technology

Eindhoven University of Technology (TU/e) is a research-driven, design-oriented university of technology with a strong international focus. The university was founded in 1956, and has around 8,500 students and 3,000 staff. TU/e has defined strategic areas focusing on the societal challenges in Energy, Health and Smart Mobility..