Philips geeft visie op zorginnovatie in nieuw boek over gezondheidszorg


Diagnose Zorginnovatie: versterking innovatiekracht maakt gezondheidszorg toekomstbestendig

september 20, 2013

Eindhoven, Nederland - De Nederlandse gezondheidszorg vormt niet langer een collectieve kostenpost, maar levert een bijdrage aan waardecreatie voor de burger en is de motor is van economische groei, welvaart en welzijn. Dat is het ultieme doel omschreven in het boek Diagnose Zorginnovatie waarvan het eerste exemplaar vandaag op het congres Diagnose Technologie gepresenteerd wordt aan minister Edith Schippers. Het boek Diagnose Zorginnovatie is geschreven door Philip Idenburg en Michel van Schaik en tot stand gebracht in nauwe samenwerking met patiënten, zorgverleners en marktpartijen waaronder Philips, Achmea, De Lage Landen, GlaxoSmithKline, KPN, TNO, Nutricia.

Het boek moet de innovatiekracht van de zorg vergroten. Dit is volgens de experts dringend nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te waarborgen voor de huidige en toekomstige generaties.

Auteur Michel van Schaik van Rabobank benadrukt dat de noodzaak om de zorgsector fundamenteel te hervormen groter is dan ooit. “Dit is een geweldige kans het onbenutte innovatiepotentieel in de Nederlandse zorgsector aan te boren. Wij hebben alles in huis wat nodig is: goede zorgprofessionals, wetenschappers en de industrie. Wij zijn ervan overtuigd dat de zorg kan helpen de positie van Nederland ten opzichte van concurrerende economieën te versterken.”

“Wij vinden het van groot belang om de krachten te bundelen van kennispartijen, industrie, overheid, patiënten en zorg. We moeten samen de problematieken in de zorg oplossen, zegt Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux, die zelf actief meewerkte aan de totstandkoming van het boek. “Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: de best mogelijke zorg tegen een aanvaardbare prijs. Om dat te bewerkstelligen is innovatie essentieel en voor innovatie is samenwerking essentieel. Diagnose Zorginnovatie is een initiatief waarbij een visie met handvatten wordt neergezet die we allen als inspiratie en uitgangspunt kunnen nemen om dat doel te bereiken.”

Concrete aanbevelingen
Een groot aantal experts, zowel patiënten, zorgprofessionals als de industrie, heeft meegedacht over hoe de zorg kan innoveren en verbeterd kan worden. Dit heeft geleid tot veel verschillende concrete aanbevelingen op het gebied van ouderenzorg, kanker, hart- en vaatziekten en COPD & Astma. Een opvallende uitkomst is dat er veel waarde valt te creëren als er nadrukkelijker wordt ingezet op innovaties die ‘low tech’ en ‘high touch’ zijn. We moeten toegevoegde waarde niet enkel zoeken bij spectaculaire technologieën, maar juist bij bestaande technologie met bewezen toegevoegde waarde die breder kan worden toegepast. Andere terugkerende thema’s in het verbeteren van de zorg zijn het verhogen van therapietrouw, het vergroten van zelfredzaamheid en het belang van preventie. Diagnose Zorginnovatie is het vervolg op Diagnose 2025 (2010).

Voor meer informatie:

Joost Maltha 
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 (0) 6 - 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com 
.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.  .