Philips en vakorganisaties bereiken cao-onderhandelingsresultaat

juli 1, 2013

Eindhoven, Nederland - Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en de vakorganisaties FNV, VHP2, De Unie, en CNV hebben een cao onderhandelingsresultaat bereikt voor de 13.000 Philips werknemers in Nederland. De looptijd van de beoogde cao is van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014. Het onderhandelingsresultaat wordt voor goedkeuring nog voorgelegd aan vakbondsleden.

 
De belangrijkste afspraken zijn:

  • Een algemene loonsverhoging van 3% in 2013 (per 1/10) en 3% in 2014 (1,5% op 1/1/14 en 1,5% op 1/6/14).
  • Een aanpassing van de huidige pensioenregeling naar een CDC regeling waaraan Philips werknemers met een geleidelijke invoering 2% over de pensioengrondslag gaan bijdragen (1% op 1/4/14 en         1% op 1/1/15).
  • Verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar.
  • Extra inspanning ter bestrijding van jeugdwerkloosheid door het verhogen van het aantal leerwerkplekken in het kader van het Philips werkgelegenheidsplan van 130 tot circa 200.
  • Concrete projecten op het gebied van sociale innovatie en employability bijvoorbeeld gericht op oudere werknemers om gezond tot een hogere leeftijd te kunnen blijven werken.
  • Aanpassing variabel salarisregeling met hogere te behalen percentages met een directere koppeling aan het bedrijfsresultaat.

 
“Dit belangrijke onderhandelingsresultaat reflecteert het streven van Philips om samen met de sociale partners, ook in een tijd van grote economische uitdagingen, te komen tot afspraken die bijdragen aan een vernieuwend en toekomstbestendig kader voor zowel de medewerkers en de onderneming, maar ook aan groeiende maatschappelijke problemen zoals de jeugdwerkloosheid,” zegt Hans de Jong, directie voorzitter van Philips Benelux in een eerste reactie op het bereikte resultaat.

 
Toekomstbestendig pensioen

De aanpassing van de pensioenregeling, als onderdeel van de nieuwe cao, is het resultaat van enkele maanden intensief overleg in een gezamenlijke werkgroep van Philips en vakorganisaties. De pensioenregeling voldoet met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar aan de nieuwe wettelijke eisen. De bestaande middelloonregeling wordt vervangen door een zogenaamde ‘toegezegde bijdrage’ regeling (collective defined contribution). Philips betaalt de komende vijf jaar een vaste jaarlijkse pensioenpremie en voor medewerkers wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Om de financiële risico’s van de pensioenregeling te verlagen, zal in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met het fonds worden opgenomen dat Philips in de toekomst niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor de financiering van eventuele toekomstige tekorten bij het pensioenfonds. Vanwege deze verandering in de financiering van het pensioenfonds zal Philips een éénmalige bijdrage ter waarde van EUR 600 miljoen in het pensioenfonds doen in 2014. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst en de uitvoering van de nieuwe regeling zijn onderworpen aan goedkeuring door het College van Beheer van het pensioenfonds, en worden voorzien op 1 januari 2014 in werking te treden.
 

 

 

Voor meer informatie:

Eric Drent
Philips Communicatie Nederland
Tel: +31 6 5190 5718
e-mail: eric.drent@philips.com
 
Steve Klink
Philips Corporate Communications
Tel: +31 6 10888824
E-mail: steve.klink@philips.com

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.