Philips en VUmc sluiten grote overeenkomst over patiëntbewakingssystemen

juni 11, 2013

Amsterdam, Nederland – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) en VUmc in Amsterdam breiden hun samenwerking op het gebied van zorginnovatie uit met een overeenkomst voor patiëntbewakingssystemen. Vandaag is het contract hiervoor getekend. Philips gaat alle afdelingen van VUmc, waar het intensief monitoren van patiënten nodig is, voorzien van patiëntbewakingsapparatuur. Het won de opdracht na een uitgebreide Europese aanbesteding. Beide organisaties werken ook op andere gebieden al intensief samen.

 

 

Van links naar rechts: Philips’IntelliVue MX800 patiëntbewakingsmonitor met geïntegreerde computer bewaakt de vitale functies en maakt ook alle andere relevante klinische patiënteninformatie aan het bed beschikbaar. De mobiele IntelliVue X2 verhoogt de veiligheid tijdens het vervoer van patiënten in het ziekenhuis. De IntelliVue MX40 is een draagbaar patiëntbewakingssysteem voor patiënten die reeds mobiel zijn.

 

Met de nieuwe patiëntbewakingsapparatuur, zoals de Philips IntelliVue MX800 met geïntegreerde computer, kunnen de vitale functies, zoals hartslag, lichaamstemperatuur en bloeddruk van patiënten zeer nauwkeurig, altijd en overal worden bewaakt. Daarnaast is ook alle andere relevante klinische patiënteninformatie aan het bed beschikbaar. Zo kan snel en tijdig worden ingespeeld op veranderingen in hun gezondheidstoestand, bijvoorbeeld bij kritische patiënten op de OK, de Intensive Care of de afdeling Hartbewaking. Ook wordt de veiligheid van patiënten tijdens vervoer in het ziekenhuis verhoogd met de geavanceerde kleine mobiele Philips IntelliVue X2 patiëntbewakingssystemen. Daarnaast levert Philips draagbare monitoren voor patiënten die al op de been zijn. Er wordt door Philips een ziekenhuisbreed totaalsysteem voor patiëntenmonitoring gerealiseerd, dat volledig is geïntegreerd met het bestaande ziekenhuis ICT-netwerk.

 

Daarmee is naast persoonlijke bewaking op de afdeling ook bewaking vanaf centrale posten mogelijk. Artsen hebben straks altijd en overal in het ziekenhuis onmiddellijk toegang tot de meest actuele gegevens van hun patiënten via een centrale server waarop de patiëntbewakingsdata real-time wordt opgeslagen. Dit kan cruciaal zijn bij het nemen van klinische beslissingen als de toestand van een patiënt snel verandert.

 

“In onze academische omgeving vraagt veilige zorg voor hoogcomplexe patiënten om continue 7x24 uur optimale alertheid, waarbij we zelfs de kleinste tekenen van verandering in de toestand van onze patiënten kunnen opmerken. Dat is nu mogelijk met deze hypermoderne bewaking, die ons helpt onze zorg verder te verbeteren,” aldus Prof. dr. Wim Stalman, vice-voorzitter raad van bestuur en decaan van VUmc.

 

“Bij Philips vinden wij het belangrijk om ziekenhuizen met onze innovaties op alle fronten te kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de zorg voor hun patiënten,” aldus Frans van Houten, CEO van Philips. “Het snel verkrijgen van toegang tot gegevens is een cruciaal onderdeel van het nemen van de juiste klinische beslissingen. Met dit nieuwe ziekenhuisbrede patiëntbewakingssysteem kan VUmc zijn patiënten nu nog zorgvuldiger bewaken, op iedere afdeling en in iedere zorgsituatie. Deze overeenkomst past in de lijn van de goede samenwerking die we hebben, waarbij we inzetten op het ontwikkelen van en invulling geven aan een betere gezondheidszorg.”

 

Marktleider
Philips is wereldwijd marktleider op het gebied van patiëntbewaking, een markt die groeit met 4 tot 6 procent per jaar. Jaarlijks worden al meer dan 190 miljoen patiënten bewaakt met Philips patiëntbewakingsmonitoren.

 

De overeenkomst tussen Philips en VUmc die vandaag is aangekondigd is een volgende stap in de intensieve samenwerking tussen beide partners. Beide partijen werken eveneens samen aan nieuwe medische beeldvormingsapparatuur. En medio 2012 nam VUmc de eerste, zeer innovatieve, PET/MRI scanner in Nederland in gebruik.

Download

 Frans van Houten (CEO Philips) en Wim Stalman (vice voorzitter RvB en decaan van Vumc) krijgen uitleg van Prof. Armand Girbes (hoofd van de afdeling IC in VUmc) hoe de nieuwe patiëntbewaking zal worden ingezet op zijn afdeling.

Philips IntelliVue MX 800

Philips IntelliVue MX 800

Philips IntelliVue X2

Philips IntelliVue X2

Gelieve voor verdere persinformatie, beeldmateriaal contact op te nemen met:

Joost Maltha
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

 

Edith Krab
Woordvoerder VUmc
Tel: 020-44 43444/43118
E-mail: e.krab@vumc.nl
In the office on monday, tuesday, thursday

.

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van scheerapparaten, mondverzorgingsproducten en huishoudelijke apparaten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over VUmc

VUmc heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden 38.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 300.000 patiënten de polikliniek en 40.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.000 geneeskunde studenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.000 wetenschappelijke publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder 100 promotie-onderzoeken.

 

VUmc maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Andere UMC’s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC Utrecht en UMC St Radboud. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC’s.

.