Financiële resultaten over het eerste kwartaal

april 22, 2013

  • Vergelijkbare omzet gestegen met 1%; in groeiregio’s 4% hoger
  • De EBITA bedroeg EUR 402 miljoen, ofwel 7,6% van de omzet
  • De EBITA exclusief herstructurings- en overnamegerelateerde lasten steeg naar EUR 421 miljoen, ofwel 8,0% van de omzet, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 6,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2012
  • Het nettoresultaat van EUR 162 miljoen was aanzienlijk beter dan in het eerste kwartaal van 2012, exclusief eenmalige baten
  • De omzet van Consumer Lifestyle steeg met 10%; de activiteiten Audio, Video, Multimedia en Accessories worden met ingang van het eerste kwartaal van 2013 verantwoord als beëindigde activiteiten, na de ondertekening van de overeenkomst met Funai
  • De vrije kasstroom bedroeg EUR 78 miljoen, exclusief de betaling van de door de Europese Commissie opgelegde boete van EUR 509 miljoen
  • De voorraad als percentage van de omzet verbeterde met 1,4 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012

 

Frans van Houten, CEO:

 

“We boekten opnieuw aanzienlijke vooruitgang in het eerste kwartaal, waarbij alle sectoren bijdroegen aan de verbetering van 31% van onze operationele resultaten; dit toont de positieve invloed aan die het transformatieprogramma Accelerate! heeft op de onderneming. De initiatieven om de brutomarges te verbeteren, onze kosten structureel te verminderen en onze voorraadniveaus te verlagen, leidden tot betere resultaten in het kwartaal. Consumer Lifestyle behaalde een zeer goede omzet, met een sterke groei van 10%, waarbij de locale relevantie van onze producten en onze gedifferentieerde benadering succes opleverden. Bij Lighting steeg de omzet van LED-producten met 38% ten opzichte van het voorgaande jaar. De zwakke markten in de bouwsector hadden een negatieve invloed op de totale omzet van Lighting, die op hetzelfde niveau lag als in het eerste kwartaal van 2012. Bij Healthcare had een geringere orderontvangst in 2012 een ongunstige invloed op de omzet, met name in de VS.


We herhalen de door ons uitgesproken verwachting van een trage eerste helft van 2013 als gevolg van ongunstige markttrends, met name in Europa en de VS. We zullen de uitvoering van initiatieven in het kader van Accelerate!, die onder andere aanzienlijke productiviteitsverbeteringen en investeringen in innovatie en verkoopmogelijkheden inhouden, blijven stimuleren omdat we ervan overtuigd zijn dat onze sterke focus op excellente bedrijfsvoering en autonome groei Philips in staat stelt zijn kansen optimaal te benutten. Wij zetten ons sterk in op het behalen van onze financiële doelstellingen voor dit jaar."


Financiële resultaten over het eerste kwartaal: De operationele resultaten verbeterden naar 8,0% van de omzet, tegenover 6,1% in het eerste kwartaal van 2012, met verbeteringen in alle sectoren. De omzetgroei in het kwartaal was matig.


De vergelijkbare omzet van Healthcare daalde met 1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Customer Services en Home Healthcare Solutions boekten een lage enkelcijferige groei, de omzet van Patient Care & Clinical Informatics lag op hetzelfde niveau, en de omzet van Imaging Systems liet een hoge enkelcijferige daling zien. De qua valuta vergelijkbare orderontvangst voor apparatuur daalde met 5%. De EBITA-marge verbeterde naar 10,4% van de omzet. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overige lasten bedroeg 10,5% van de omzet, een verbetering met 0,9 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.


De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle was 10% hoger dan in het eerste kwartaal van 2012 dankzij dubbelcijferige groei bij Domestic Appliances, hoge enkelcijferige groei bij Personal Care en midden-enkelcijferige groei bij Health & Wellness. De EBITA-marge was 9,8%. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overige lasten bedroeg 9,9% van de omzet, een verbetering van 3,2 procentpunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012.


De vergelijkbare omzet van Lighting kwam overeen met het eerste kwartaal van 2012, waarbij dubbelcijferige groei bij Lumileds en midden-enkelcijferige groei bij Automotive tenietgedaan werden door dalingen bij de overige activiteiten. De omzet van LED-producten steeg met 38% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012, en maakt nu 23% van de omzet van Lighting uit. De EBITA-marge verbeterde naar 7,4%. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overige lasten bedroeg 8,4%, een verbetering van 3,7 procentpunten.


Philips heeft 86% gerealiseerd van het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard sinds het begin van het programma in juli 2011.


De financiële resultaten over de voorgaande periode zijn herrekend in verband met de toepassing van IAS19R, die voornamelijk betrekking heeft op pensioenverslaggeving.


Accelerate! blijft resultaten opleveren


Ons meerjarige veranderings- en resultaatverbeteringsprogramma Accelerate! nadert nu het einde van zijn tweede jaar en heeft tastbare resultaten opgeleverd. Accelerate! loopt tot en met 2017 en heeft vijf processtromen om de relevantie voor de klant te verbeteren, de bedrijfscultuur te veranderen, de overheadkosten te verlagen, onze integrale klantenwaardeketens te stroomlijnen, en bedrijfsmiddelen te heralloceren aan activiteiten met goede kans op winstgevende groei.


Ter ondersteuning van deze transformatie hebben ruim 900 hogere leidinggevenden deelgenomen aan programma’s voor veranderingsmanagement om een hoge-prestatiecultuur  te creëren. Onze driemaandelijkse enquêtes die gehouden worden onder 40.000 medewerkers bevestigen dat onze initiatieven in het kader van Accelerate! impact hebben op alle niveaus van de organisatie. We hebben ons DfX-programma gelanceerd (DfX staat voor Design for X, waarbij X kosten, kwaliteit, fabricage e.d. kan zijn) om onze materiaalkosten te verlagen en waardecreatie te verbeteren. De eerste pilots van ons DfX-programma hebben duidelijk de ruimte voor verbetering op dit terrein aangetoond. We hebben in uitgevoerde projecten de waardeketen vereenvoudigd, wat heeft geleid tot een verbetering van circa 25% in klantenserviceniveaus in het eerste kwartaal van 2013, en de marktintroductietijd van nieuwe innovaties heeft verkort. Ons programma voor vermindering van overheadkosten heeft tot nu toe geresulteerd in cumulatieve brutobesparingen van EUR 549 miljoen, inclusief een bedrag van EUR 78 miljoen dat in het eerste kwartaal van 2013 is gerealiseerd. We hebben dit kwartaal onze voorraadniveaus ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 verlaagd met 1,4 procentpunten.

 

 

 

 

Quarterly Report 

 

Presentation

 

Conference call and audio webcast

A conference call with Frans van Houten, CEO, and Ron Wirahadiraksa, CFO, to discuss the results, will start at 10:00AM CET. A live audio webcast of the conference call will be available through the link below.

Q1 2013 conference call audio webcast 

 

More information about Frans van Houten and Ron Wirahadiraksa

Click here for Mr. van Houten's CV and images

Click here for Mr. Wirahadiraksa's CV and images

 

Q1 Infographic

Q1 Infographic

Neem voor meer informatie contact op met:

Steve Klink
Philips Corporate Communications
Tel:  +31 61088 8824
Email: steve.klink@philips.com 
 

Joost Akkermans
Philips Corporate Communications
Tel:  +31 631758996
Email: joost.akkermans@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 116.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; en daarnaast op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

 

.

Forward-looking statements

This document and the related oral presentation,  including responses to questions following the presentation, contain  certain forward-looking statements with respect to the financial condition, results of operations and business of Philips and certain of the plans and objectives of Philips with respect to these items.

 

Examples of forward-looking statements include statements made about our strategy, estimates of sales growth, future EBITA and future developments in our organic business. By their nature, these statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances and there are many factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these statements.

 

These factors include but are not limited to domestic and global economic and business conditions, developments within the euro zone, the successful implementation of our strategy and our ability to realize the benefits of this strategy, our ability to develop and market new products, changes in legislation, legal claims, changes in exchange and interest rates, changes in tax rates, pension costs and actuarial assumptions, raw materials and employee costs, our ability to identify and complete successful acquisitions and to integrate those acquisitions into our business, our ability to successfully exit certain businesses or restructure our operations, the rate of technological changes, political, economic and other developments in countries where Philips operates, industry consolidation and competition. As a result, Philips’ actual future results may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. For a discussion of factors that could cause future results to differ from such forward-looking statements, see the Risk management chapter included in our Annual Report 2012.

 

Third-party market share data
Statements regarding market share, including those regarding Philips’ competitive position, contained in this document are based on outside sources such as research institutes, industry and dealer panels in combination with management estimates. Where information is not yet available to Philips, those statements may also be based on estimates and projections prepared by outside sources or management. Rankings are based on sales unless otherwise stated.

 

Use of non-GAAP information
In presenting and discussing the Philips Group’s financial position, operating results and cash flows, management uses certain non-GAAP financial measures. These non-GAAP financial measures should not be viewed in isolation as alternatives to the equivalent IFRS measures and should be used in conjunction with the most directly comparable IFRS measures. A reconciliation of such measures to the most directly comparable IFRS measures is contained in this document. Further information on non-GAAP measures can be found in our Annual Report 2012.

 

Use of fair-value measurements
In presenting the Philips Group’s financial position, fair values are used for the measurement of various items in accordance with the applicable accounting standards. These fair values are based on market prices, where available, and are obtained from sources that are deemed to be reliable. Readers are cautioned that these values are subject to changes over time and are only valid at the balance sheet date. When quoted prices do not exist, we estimated the fair values using appropriate valuation models, and when observable market data are not available, we used unobservable inputs. They require management to make significant assumptions with respect to future developments, which are inherently uncertain and may therefore deviate from actual developments. Critical assumptions used are disclosed in our 2012 financial statements. Independent valuations may have been obtained to support management’s determination of fair values.

 

All amounts in millions of euros unless otherwise stated; data included are unaudited. Financial reporting is in accordance with IFRS, unless otherwise stated.

 

Prior-period financials have been revised for the treatment of Audio, Video, Multimedia and Accessories as discontinued operations, the adoption of IAS19R, which mainly relates to pension reporting, and adjustments to the quarterly figures of 2012, which have already been included in the Annual Report 2012 (for an explanation we refer to Annual Report section 12.10 “Significant Accounting Policies”).

 

An overview of the revised 2012 figures per quarter will become available on the Philips website in the Investor Relations section.

.