Bijna 4 op 5 patiënten die lijden aan slaapapneu zijn zich daar niet van bewust


Nieuw grootschalig onderzoek Universiteit Twente, ApneuVereniging, Medisch Spectrum Twente en Philips

maart 11, 2013

Amsterdam – Mensen die lijden aan slaapapneu zijn zich hier meestal niet van bewust, terwijl de aandoening ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en goed is te behandelen. Dit blijkt uit de resultaten van een nieuwe grootschalige wetenschappelijke studie die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd door de Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, ApneuVereniging en Philips. Het onderzoek is gehouden onder 4.206 medewerkers van Philips in Nederland. Van hen bleek 6,4% slaapapneu te hebben. Dit percentage ligt beduidend hoger dan tot op heden in onderzoek is aangetoond¹. Opvallend is dat 78% van de mensen bij wie slaapapneu werd vastgesteld, zich er geheel niet van bewust was te kampen met deze slaapstoornis.

 

Het onderzoek had als doel actuele wetenschappelijke inzichten te vergaren hoe vaak slaapapneu, ook wel Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) genaamd, voorkomt.
Al decennia wordt een grote mate van onderdiagnose vermoed door artsen en wetenschappers. Tijdens de studie is daarom gekeken hoeveel mensen aan de ziekte lijden zonder dit te weten en zonder behandeld te worden, en is gekeken of het percentage hoger ligt dan de gangbare cijfers, die uitgaan van een percentage tussen de 2 en 4².

 

Nooit eerder werd onderzoek gedaan naar deze ziekte onder zo’n grote groep mensen.
29% van alle medewerkers van Philips in Nederland deed mee aan het onderzoek. Het ging om mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus, met verschillende soorten functies en culturele achtergronden. Eerdere bekende en vaak aangehaalde screeningsonderzoeken onderzochten aanzienlijk kleinere populaties. Zo werd in 1993 een groep van 602 mensen onderzocht³.

 

Beter inzicht in aard en omvang ziekte
Bij slaapapneu stokt de adem tijdens de slaap, variërend van vijf tot meer dan dertig keer per uur. Volgens  dr. Michiel Eijsvogel, longarts van Medisch Spectrum Twente en verbonden aan het slaaponderzoek, hebben veel mensen slaapapneu zonder dat ze het zelf weten: “Dat is gevaarlijker dan je denkt. Door verstoring van het slaappatroon rusten zij ‘s nachts minder uit, raken vermoeid, zijn slaperig overdag, functioneren steeds slechter op hun werk en hebben thuis een kort lontje. Klachten wijten ze aan stress of drukte. De stoornis geeft meer kans op het optreden van hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarom is het zeer belangrijk dat deze mensen geholpen worden. Door dit onderzoek krijgt de wetenschap meer inzicht in de aard en omvang van de ziekte. Dat heeft positieve gevolgen voor mensen met slaapapneu. Door bewustwording rondom het ziektebeeld reageren patiënten en huisartsen wellicht alerter op klachten, met snellere doorverwijzing en behandeling als resultaat.”

 

Levenskwaliteit kan worden verbeterd
Voorzitter Piet-Heijn van Mechelen van de ApneuVereniging, projectleider van het slaaponderzoek, is blij dat het onderzoek tot duidelijke resultaten heeft geleid: “Honderdduizenden mensen hebben klachten, maar weten niet wat er aan de hand is. Dit onderzoek geeft waardevolle nieuwe inzichten hoe vaak de aandoening voorkomt. En met de nieuwe screeningsmethodiek die voor dit onderzoek is ontwikkeld kan slaapapneu vroegtijdiger worden herkend en kan met een behandeling de levenskwaliteit van patiënten met slaapapneu sterk worden verbeterd.”

 

Serieuze problemen en uitval voorkomen
De betrokkenheid van Philips bij het onderzoek is ingegeven vanuit goed werkgeverschap, zegt ceo Hans de Jong van Philips Benelux. “Met dit onderzoek investeren we in de gezondheid van onze medewerkers. Mensen kunnen worden behoed voor serieuze gezondheidsproblemen en voor uitval, dat is ook in ons belang als werkgever. Na diagnose is slaapapneu goed te behandelen, met betrekkelijk eenvoudige middelen. Bovendien kunnen we een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan de kennis over slaapapneu, wat van grote waarde is voor de wetenschap, artsen en vele patiënten wereldwijd.” Philips heeft wereldwijd een leidende positie op het gebied van producten voor een goede nachtrust en voor de behandeling van slaapstoornissen. De samenwerking met wetenschap en patiëntenorganisaties is tevens belangrijk bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

 

Het slaaponderzoek kende een doorlooptijd van bijna twee jaar en bestond uit twee fasen: een vooronderzoek om een wetenschappelijke vragenlijst te ontwikkelen en te valideren en het hoofdonderzoek. Naast de vier initiatiefnemers waren bij het onderzoek vier partnerorganisaties betrokken: HumanCapitalCare Arbozorg, het Nederlands Slaap Instituut, zorgverzekeraar VGZ, het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en Universität Witten/Herdecke.

 

¹,²,³ The occurrence of sleep-disordered breathing among middle-aged adults. Young T, Palta M, Dempsey J, Skatrud J, Weber S, Badr S. 1993 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8464434

 

 

Achtergrondinformatie over de resultaten en de opzet van het onderzoek 

Achtergrondinformatie over de aandoening slaapapneu 

Download

 Werknemers bij Philips Healthcare in Best testen de vragenlijst die werd ontwikkeld voor het slaaponderzoek.

Download

 Patiënten met slaapapneu worden vaak succesvol behandeld met nachtelijke ademhalingsondersteuning, ook wel CPAP genoemd.

Meer informatie:

Philips Benelux
Joost Maltha
Tel. +31 40 27 80125
E-mail: joost.maltha@philips.com

 

Universiteit Twente
Joost Bruysters
Tel. +31 6 1048 8228
E-mail: j.c.p.bruysters@utwente.nl 

 

Medisch Spectrum Twente
Aad Arkenbout
Tel. +31 53 48 72 022
E-mail: a.arkenbout@mst.n

 

ApneuVereniging
Piet-Hein van Mechelen
Tel. +31 6 20 01 98 02
E-mail: voorzitter@apneuvereniging.nl

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over Universiteit Twente

High tech, human touch. Dat is de Universiteit Twente. 3.300 wetenschappers en professionals zorgen samen voor baanbrekend onderzoek, relevante innovatie en inspirerend onderwijs voor meer dan 9.000 studenten. De ondernemende universiteit stimuleert studentondernemerschap, organiseert tal van activiteiten voor het voortgezet onderwijs en is partner in Kennispark Twente.

.

Over Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Momenteel beschikt MST over ziekenhuislocaties te Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend. Er werken circa 3770 medewerkers, onder wie 235 medisch specialisten en biedt, naast alle basisfaciliteiten, tevens vele topklinische functies aan. MST werkt met een jaarlijks budget van ongeveer € 325.000.000,-. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd.

.

Over ApneuVereniging

De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging opgericht in 1992 met ruim 5800 leden. Zij zet zich in voor een tijdige diagnose en adequate behandeling van slaapapneu. Hierdoor kan veel persoonlijk leed en kunnen hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen. Sinds 2004 verricht zij stelselmatig onderzoek naar de dagelijkse praktijk van diagnose en behandeling. www.apneuvereniging.nl

.