Philips zorgt voor meer Groene Innovatie; omzet uit Groene Producten nu bijna helft van totale omzet

februari 25, 2013

  • Omzet uit Groene Producten1  in 2012 gestegen naar 45% van totale omzet (EUR 11,3 miljard).
  • Philips investeert EUR 569 miljoen in Groene Innovatie in 2012.
  • Uitgangsniveau voor beoogd aantal levens dat Philips wil verbeteren: 1,7 miljard mensen per jaar in 2012. 

 

Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) heeft vandaag bekendgemaakt dat de omzet uit Groene Producten in 2012 EUR 11,3 miljard bedroeg, oftewel 45% van de totale omzet. Philips zet hiermee een flinke stap op weg naar het behalen van zijn EcoVision-duurzaamheidsdoelen voor 2015. De sector Healthcare heeft zijn assortiment Groene Producten uitgebreid met 16 nieuwe producten en heeft daarmee de grootste bijdrage geleverd, met een nominale groei van de omzet uit Groene Producten van 36%. De producten van Philips Healthcare zijn gericht op betere zorgresultaten en betere toegang tot gezondheidszorg, waarbij tevens wordt gestreefd naar minimale milieueffecten.

 

Deze resultaten onderstrepen Philips’ voortdurende inzet voor duurzaamheid binnen de gehele organisatie en het streven van Philips om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van innovatie. “We zijn er trots op dat Philips momenteel voor één op de vier mensen op aarde bijdraagt aan een beter leven2.  We hebben onszelf ten doel gesteld om dat cijfer tussen nu en 2025 te laten stijgen tot 3 miljard mensen per jaar”, aldus Jim Andrew, voorzitter van de Sustainability Board en Chief Strategy & Innovation Officer bij Philips. “We hebben tevens grote vooruitgang geboekt bij het verminderen van de milieueffecten van onze activiteiten. We wilden de CO2-uitstoot als gevolg van onze activiteiten in vijf jaar met 25% terugdringen, en dat doel hebben we dit jaar bereikt. Dit resultaat is voornamelijk te danken aan energiebesparingsprogramma’s op onze grootste vestigingen, toepassing van ‘groene logistiek’, minder reisbewegingen en meer gebruik van duurzame energie. Dit beleid zullen we wereldwijd verder gaan doorvoeren.”

 

In 2012 heeft Philips EUR 569 miljoen geïnvesteerd in Groene Innovaties. Het bedrijf ligt daarmee op koers om het beoogde investeringsbedrag van EUR 2 miljard in 2015 te behalen. De sector Lighting liep voorop door ruim EUR 325 miljoen te investeren in de voortzetting van de LED-revolutie, gericht op een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot door omschakeling naar energiezuinige verlichting.

 

Consumer Lifestyle heeft de vrijwillig toegezegde uitfasering van polyvinylchloride (PVC) en broomhoudende vlamvertragers (BFR’s) verder doorgevoerd. Zo zijn dit jaar voor het eerst alle nieuw uitgebrachte espresso-automaten vrij van deze stoffen.

 

De sector Healthcare heeft met zijn investeringen ingespeeld op de wereldwijd toenemende belangstelling voor milieuvriendelijke ziekenhuizen en vermindering van de milieueffecten van de gezondheidszorg. Deze inzet is erkend door COCIR3  , die de MRI-systemen van Philips heeft aangemerkt als koplopers in de sector op het gebied van energiezuinigheid.

 

Het duurzaamheidsverslag voor 2012 is een integraal onderdeel van het Philips-jaarverslag voor 2012, dat kan worden geraadpleegd op www.annualreport2012.philips.com

 

Noot voor de redactie:


Over het EcoVision-programma
Het EcoVision-programma van Philips omvat een aantal prestatie-indicatoren (KPI’s) met betrekking tot omzet, innovatie, het aantal levens dat Philips verbetert, bedrijfsactiviteiten, betrokkenheid van medewerkers en duurzaamheid bij leveranciers. Enkele belangrijke doelen voor 2015 zijn:

 

Het leven van mensen verbeteren

  • Doel: in 2015 jaarlijks het leven van 2 miljard mensen verbeteren (3 miljard mensen in 2025).
    Energiezuinigheid van Philips-producten
  • Doel: in 2015 moet de energiezuinigheid met 50% zijn verbeterd ten opzichte van 2009 (deze doelstelling heeft betrekking op het gemiddelde voor het gehele productassortiment).
    Sluiten van de materialenkringloop:
  • Doel: De hoeveelheden ingezamelde en gerecyclede producten en het aandeel van gerecyclede materialen in Philips-producten moeten in 2015 zijn verdubbeld ten opzichte van 2009.


Annual report 2012 

Philips Sustainable Innovation Infographic

___________________________________________

 
1Green Products need to prove leadership in at least one Green Focal Area compared to industry standards, which is defined by a sector specific pear group. This is done either by outperforming reference products (which can be a competitor or predecessor product in the particular product family) by at least 10% outperforming product-specific eco-requirements or by being awarded with a recognized eco-performance label. The Green Focal Areas are: Energy efficiency, Packaging, Hazardous substances, Weight, Recycling and disposal and Lifetime reliability.

2To calculate how many lives we are improving, market intelligence and statistical data on the number of people touched by the products contributing to the social or ecological dimension over the lifetime of a product are multiplied by the number of those products delivered in a year. After elimination of double counts, the number of lives improved by our innovative solutions is calculated. In 2012 we established our baseline at 1.7 billion a year.

3According to COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry), the Philips MRI fleet average energy consumption in ‘off’ and ‘ready-to-scan’ mode is deemed 22% lower than the average consumption of the market fleet for 2011.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eeva Raaijmakers
Philips Corporate Communications
Tel: +31612350597
E-mail: eeva.raaijmakers@philips.com 

 

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.