De operationele resultaten van Philips over het vierde kwartaal verbeterden met 50% naar EUR 875 miljoen, terwijl het nettoresultaat negatief werd beïnvloed door aanzienlijke lasten

januari 29, 2013

Overeenkomst getekend voor overdracht van de activiteiten Audio, Video, Multimedia en Accessories aan Funai Electric Co., Ltd.

 

Vergelijkbare omzet gestegen met 3%; in groeiregio’s 10% hoger

 

De EBITA exclusief herstructurerings- en overige lasten steeg met 50% naar EUR 875 miljoen, ofwel 12,2% van de omzet; de behaalde EBITA bedraagt EUR 50 miljoen

 

Het nettoresultaat, exclusief de boete van de Europese Commissie van EUR 509 miljoen, bedroeg EUR 154 miljoen

 

De voorraad als percentage van de omzet verbeterde met 2 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 2011

 

Vrije kasstroom van EUR 899 miljoen

 

Voorgesteld dividend EUR 0,75 per aandeel

 

Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips Electronics N.V:


“Wij zijn verheugd over de voortdurende verbetering van onze operationele resultaten in het vierde kwartaal. Met ons programma Accelerate! boeken we goede vooruitgang bij het omvormen van Philips tot een bedrijf met een grote flexibiliteit en ondernemingszin, en er worden betere en duurzame resultaten behaald. Mijn hoge waardering gaat uit naar onze medewerkers voor hun grote inzet, en naar onze klanten voor hun blijvend vertrouwen in Philips.

Onze initiatieven voor verbetering van de groei werken, waarbij we onze omzet wisten te vergroten ondanks de lastige economische omstandigheden in de westerse economieën. Onze operationele resultaten verbeterden in alle sectoren dankzij een hogere omzet, verlaging van de overheadkosten en verbetering van de brutomarge. We overtroffen bovendien onze doelstellingen voor verlaging van de voorraden, waarbij het beheer van het werkkapitaal werd verbeterd. De onderliggende resultaten verbeterden, waarbij de EBITA exclusief herstructurerings- en overige lasten met 50% steeg naar EUR 875 miljoen, ofwel 12,2% van de omzet.

Het nettoresultaat over het kwartaal werd in aanzienlijke mate negatief beïnvloed door lasten zoals de door de Europese Commissie opgelegde boete, waartegen we van plan zijn in beroep te gaan, en herstructureringskosten. De herstructurering zal onze kosten fundamenteel verlagen en onze financiële resultaten in de komende jaren verbeteren.


Vandaag hebben we bekendgemaakt dat we een overeenkomst hebben getekend met Funai over de overdracht van onze activiteiten Audio, Video, Multimedia en Accessories. Deze transactie zal Philips’ sterke merknaam, innovatiekracht en toonaangevende positie in deze activiteiten combineren met Funai’s sterke aanwezigheid in Amerika en Japan, en zijn leverings- en fabricage-expertise. Ik ben ervan overtuigd dat de overeenkomst deze activiteiten een grote toekomst zullen bieden, met continuïteit voor onze klanten. We hebben een belangrijke stap genomen bij de transformatie van Philips tot dé toonaangevende technologische onderneming op het gebied van gezondheid en welzijn.

Ofschoon we in 2012 aanzienlijke vooruitgang geboekt hebben, is er nog veel meer te doen om onze kansen maximaal te benutten. In de toekomst zullen we, door uitvoering te geven aan ons programma Accelerate!, voortdurend blijven werken aan een excellente bedrijfsvoering en investeren in innovatie en verhoging van de omzet om te komen tot winstgevendheid en groei.

De lastige economische omstandigheden in 2012, met name in Europa en de Verenigde Staten, is van negatieve invloed geweest op onze orderportefeuille, en we verwachten dan ook dat onze omzet in 2013 langzaam op gang zal komen en in de tweede helft van het jaar zal aantrekken. We blijven ervan overtuigd onze operationele en financiële resultaten verder te kunnen verbeteren, waardoor we in staat zullen zijn onze voor 2013 geformuleerde financiële doelstellingen te verwezenlijken”.

Financiële resultaten over het vierde kwartaal: Goede groei bij Healthcare, Lighting en de groeiactiviteiten van Consumer Lifestyle. De operationele marges, exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten, verbeterden in alle sectoren.

De vergelijkbare omzet van Healthcare steeg met 4%, vooral dankzij hoge enkelcijferige groei bij Home Healthcare Systems, midden-enkelcijferige groei bij Customer Services, en lage enkelcijferige groei bij zowel Imaging Systems als Patient Care & Clinical Informatics. In de groeiregio’s steeg de vergelijkbare omzet met 19%. De qua valuta vergelijkbare orderontvangst steeg met 4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 met 3,0 procentpunten naar 18,8%.

De vergelijkbare omzet van Consumer Lifestyle steeg met 2%, vooral dankzij tweecijferige groei bij de groeiactiviteiten tezamen, t.w. Personal Care, Health & Wellness en Domestic Appliances. Deze groei werd deels tenietgedaan door een daling bij Lifestyle Entertainment. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 met 3,4 procentpunten naar 11,7%. Alle activiteiten in de sector wisten de onderliggende winstgevendheid te verbeteren.


 

De vergelijkbare omzet van Lighting steeg met 4%, met groei bij alle activiteiten, met name dubbelcijferige groei bij Lumileds en midden-enkelcijferige groei bij Consumer Luminaires en Automotive. De omzet van LED-producten steeg met 43% en maakt nu 25% van de totale omzet van Lighting uit. Zowel Lumileds als Consumer Luminaires werden in het vierde kwartaal weer winstgevend. De EBITA-marge exclusief herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten steeg ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 met 4,9 procentpunten naar 8,6%. Hogere herstructureringslasten hadden een negatieve invloed op de in het kwartaal behaalde EBITA.

De resultaten over het vierde kwartaal werden nadelig beïnvloed door een boete van EUR 509 miljoen van de Europese Commissie die betrekking heeft op de Cathode-Ray Tubes (CRT)-industrie. Philips heeft zijn CRT-activiteiten in 2001 overgedragen aan LPD, een joint venture met LG Electronics die opereerde als onafhankelijke onderneming en niet opgenomen was in de boekhouding van Philips. Philips is van plan tegen de beslissing in hoger beroep te gaan. Ook herstructurerings- en overnamegerelateerde lasten voor een bedrag van EUR 358 miljoen, en een bedrag van EUR 154 miljoen aan overige lasten dat voornamelijk betrekking had op juridische kwesties en het verlies op de verkoop van industriële activa, hadden een negatieve invloed op de resultaten over het kwartaal.

Philips heeft 73% gerealiseerd van het programma voor terugkoop van eigen aandelen voor een bedrag van EUR 2 miljard sinds het begin van het programma in juli 2011.

Goede vooruitgang met Accelerate!

Accelerate! is ons meerjarig programma waarmee Philips ingrijpend wordt omgevormd en in staat gesteld zijn kansen maximaal te benutten door een onderneming te creëren met een grote flexibiliteit en ondernemingszin. We boekten aanzienlijke vooruitgang in 2012, waarin we uitvoering gaven aan de door ons in 2011 gestarte acties door onze marktintroductietijd voor nieuwe innovaties te verbeteren, de locale relevantie van onze producten en diensten in markten over de hele wereld te vergroten, investeringen en bedrijfsmiddelen te heroriënteren op activiteiten en regio’s met de beste kansen voor waardecreatie, en de kosten en complexiteit in de hele organisatie te verminderen. We hebben de structuur van ons bonussysteem in overeenstemming gebracht met onze prestatiedoelstellingen en creëren een cultuur die gericht is op groei en goede prestaties. In het vierde kwartaal boekten we verdere vooruitgang op onze acties om onze ‘end-to-end’ klantenwaardeketen te verbeteren; deze projecten omvatten nu circa 20% van de omzet van de groep. Bij reeds uitgevoerde projecten resulteerde dit in verbeteringen zoals een 40% kortere marktintroductietijd voor belangrijke nieuw ingevoerde producten, een hogere groei, lagere kosten, alsmede een hogere omloopsnelheid van kapitaal. We verlaagden de voorraden met 2 procentpunten per eind 2012.

 

Met name overtroffen we onze doelstellingen voor vermindering van de overheadkosten voor het jaar. Het totaal van de besparingen in het vierde kwartaal bedroeg EUR 165 miljoen, waardoor de cumulatieve besparingen in 2012 uitkwamen op EUR 471 miljoen.

 

 

 

Het jaar 2012

 

De omzet voor het gehele jaar 2012 bedroeg EUR 24,8 miljard, ofwel 4% vergelijkbare groei.

 

De groeiregio’s behaalden een vergelijkbare omzetgroei van 10% en maakten 35% van de totale omzet uit, tegenover 33% in 2011.

 

De EBITA exclusief herstructurerings- en overige lasten bedroeg EUR 2.366 miljoen, ofwel 9,5% van de omzet, tegenover EUR 1.822 miljoen, ofwel 8,1% van de omzet, in 2011.

 

De EBITA bedroeg EUR 1.502 miljoen, ofwel 6,1% van de omzet, tegenover EUR 1.680 miljoen in 2011, en werd negatief beïnvloed door hogere herstructurerings- en overige lasten.

 

De EBIT bedroeg 1.030 miljoen, ofwel 4,2% van de omzet, tegenover een verlies van EUR 269 miljoen, ofwel -1,2% van de omzet, in 2011.

 

Het nettoresultaat over het jaar bedroeg EUR 231 miljoen, tegenover een verlies van EUR 1.291 miljoen in 2011. Exclusief de impairments in 2011 en de CRT-gerelateerde boete in 2012, was het resultaat uit doorlopende activiteiten EUR 192 miljoen hoger dan in het voorgaande jaar.

 

In 2012 genereerden we EUR 2.198 miljoen aan kasstroom uit operationele activiteiten, wat EUR 1.430 miljoen hoger was dan in 2011.

 

 

Quarterly Report

Q4 and Annual Results 2012 - Quarterly Report 


Presentations 

Q4 and Annual Results 2012 - Quarterly Results Presentation

 

Q4 and Annual Results 2012 - Press Briefing Presentation (PDF to be published after Press Briefing)
 
Speech
Q4 and Annual Results 2012 Press Briefing Speech (PDF to be published after Press Briefing)

 

Audio Webcast: Q4 2012 results conference call
A conference call with Frans van Houten, CEO, and Ron Wirahadiraksa, CFO, to discuss the results, will start at 9:15AM CET. A live audio webcast of the conference call will be available through the link below.
Q4 2012 conference call audio webcast 


Video Webcast: Press Briefing Annual Results 2012
The 2012 Annual Results press briefing will be held at 11:15 AM CET and will be available via video webcast. Members from the media are able to ask questions during the webcast.
Fourth Quarter and Annual Results 2012 - Press Briefing video webcast 


Philips' Business Highlights 2012
Watch HD video 

 

More information about Frans van Houten and Ron Wirahadiraksa:
Click here for Mr. van Houten's CV and images

Click here for Mr. Wirahadiraksa's CV and images

 

Neem voor meer informatie contact op met:

Steve Klink
Philips Corporate Communications
Tel:  +31 61088 8824
Email: steve.klink@philips.com 
 
Joost Akkermans
Philips Corporate Communications
Tel:  +31 631758996
Email: joost.akkermans@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Forward looking statements

This document and the related oral presentation, including responses to questions following the presentation, contain certain forward-looking statements with respect to the financial condition, results of operations and business of Philips and certain of the plans and objectives of Philips with respect to these items. Examples of forward-looking statements include statements made about our strategy, estimates of sales growth, future EBITA and future developments in our organic business. By their nature, these statements involve risk and uncertainty because they relate to future events and circumstances and there are many factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these statements.

 

These factors include but are not limited to domestic and global economic and business conditions, developments within the euro zone, the successful implementation of our strategy and our ability to realize the benefits of this strategy, our ability to develop and market new products, changes in legislation, legal claims, changes in exchange and interest rates, changes in tax rates, pension costs and actuarial assumptions, raw materials and employee costs, our ability to identify and complete successful acquisitions and to integrate those acquisitions into our business, our ability to successfully exit certain businesses or restructure our operations, the rate of technological changes, political, economic and other developments in countries where Philips operates, industry consolidation and competition. As a result, Philips’ actual future results may differ materially from the plans, goals and expectations set forth in such forward-looking statements. For a discussion of factors that could cause future results to differ from such forward-looking statements, see the Risk management chapter included in our Annual Report 2011.

 

Third-party market share data
Statements regarding market share, including those regarding Philips’ competitive position, contained in this document are based on outside sources such as research institutes, industry and dealer panels in combination with management estimates. Where information is not yet available to Philips, those statements may also be based on estimates and projections prepared by outside sources or management. Rankings are based on sales unless otherwise stated.

 

Use of non-GAAP information
In presenting and discussing the Philips Group’s financial position, operating results and cash flows, management uses certain non-GAAP financial measures. These non-GAAP financial measures should not be viewed in isolation as alternatives to the equivalent IFRS measures and should be used in conjunction with the most directly comparable IFRS measures. A reconciliation of such measures to the most directly comparable IFRS measures is contained in this document. Further information on non-GAAP measures can be found in our Annual Report 2011.

 

Use of fair-value measurements
In presenting the Philips Group’s financial position, fair values are used for the measurement of various items in accordance with the applicable accounting standards. These fair values are based on market prices, where available, and are obtained from sources that are deemed to be reliable. Readers are cautioned that these values are subject to changes over time and are only valid at the balance sheet date. When quoted prices do not exist, we estimated the fair values using appropriate valuation models, and when observable market data are not available, we used unobservable inputs. They require management to make significant assumptions with respect to future developments, which are inherently uncertain and may therefore deviate from actual developments. Critical assumptions used are disclosed in our 2011 financial statements. Independent valuations may have been obtained to support management’s determination of fair values.

 

All amounts in millions of euros unless otherwise stated; data included are unaudited. Financial reporting is in accordance with IFRS, unless otherwise stated. Prior-period financials have been revised for adjusted warranty provisions in the Lighting sector; more information is available on page 31.

 


 

.