Unieke beelden tonen direct of medicijn bij kankerpatiënt werkt


Eerste PET/MRI-scanner in Nederland versteviging samenwerking VUmc en Philips

oktober 16, 2012

Amsterdam, Nederland - VUmc beschikt sinds vandaag als eerste ziekenhuis in Nederland over een PET/MRI-scanner. Met deze door Philips ontwikkelde scanner kan sneller dan voorheen worden beoordeeld of een behandeling met medicijnen effectief is: komen ze op de juiste plaats aan en doen ze daar hun werk? PET/MRI helpt artsen en wetenschappelijk onderzoekers een flinke stap vooruit bij onderzoek naar nieuwe diagnose- en behandelmethoden van onder meer kanker, hart- en vaatziekten, MS (multiple sclerose) en Alzheimer. VUmc zet de PET/MRI ook in voor onderzoek naar efficiënte en kosteneffectieve ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

De nieuwe Ingenuity TF (Time-of-Flight) PET/MRI-scanner van Philips combineert twee bestaande beeldvormingstechnieken: PET en MRI. Met PET is het mogelijk om met behulp van contrastmiddelen, zogeheten tracers, bijvoorbeeld een beschadiging van de hartspier na een infarct of een tumor bij kanker in beeld te brengen. De tracer hoopt zich in de tumor op, wat te zien is als een vlekje op de scan. MRI levert in aanvulling hierop beelden van organen en bloedvaten. Beide beelden worden samengevoegd tot één beeld, en dat is bijzonder, omdat daarmee de ziekte beter te lokaliseren is en de aard van de tumor of aandoening beoordeeld kan worden.

Een PET/MRI is minder belastend voor de patiënt, omdat er twee scans binnen één sessie plaatsvinden. “We verwachten van de PET/MRI-techniek revolutionaire resultaten: therapie op maat komt binnen bereik,” zegt professor Guus van Dongen, projectleider van het VUmc Imaging Center Amsterdam. “Met de PET/MRI-scan kunnen we direct zien of het medicijn de tumor bereikt en erin doordringt. Zo niet, dan kunnen we meteen een ander medicijn inzetten. Verder is het mogelijk om het effect van een behandeling te volgen en de medicatie, inclusief de dosering ervan, op de persoon af te stemmen en te monitoren. Dit kan ons tevens helpen bij het heel gericht en efficiënt ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker.”

“Voortdurende innovatie op het gebied van medische beeldvorming heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het verleggen van grenzen in de moderne gezondheidszorg,” zegt Will Ickenroth, hoofd Imaging Systems Philips Healthcare Benelux. Het al eerder kunnen combineren van PET- en CT-beeldvorming heeft een doorbraak betekend in de oncologie. Philips speelde daarbij een leidende rol. Het is vandaag de gouden standaard als het gaat om diagnostiek en behandeling van patiënten met kanker. We zetten nu een nieuwe belangrijke stap met de ingebruikname van PET/MRI in het VUmc. Door samen te werken met klinische partners als VUmc kunnen we nieuwe mogelijkheden creëren voor baanbrekende ontwikkelingen in de gezondheidszorg.”


Lange tijd was het technisch niet mogelijk beide beeldvormingstechnieken fysiek naast elkaar te gebruiken. Philips was het eerste bedrijf ter wereld dat een antwoord wist te vinden op deze problemen. Philips heeft zijn unieke Time-of-Flight oplossing aan de PET/MRI toegevoegd. TOF-technologie (Time-of-Flight) is bedoeld om de beeldkwaliteit te verbeteren door vermindering van beeldartefacten en verhoging van de gevoeligheid. Met de resulterende beelden is afwijkend weefsel voor artsen beter herkenbaar, waardoor de diagnostische betrouwbaarheid toeneemt en bij de behandeling zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard.


Philips en VUmc werken sinds 2010 intensief samen bij het ontwikkelen van innovaties voor de gezondheidszorg.


Het VUmc PET/MRI Center Amsterdam is een opstap naar het VUmc Imaging Center Amsterdam. In 2016 komen hier alle beeldvormende technieken van VUmc samen, onder andere PET/MRI, PET-CT, SPECT, echografie en optische imaging. Dit alles met het doel om therapie op maat verder te verfijnen.

 

Installatie van Philips PET/MR-systeem bij het ​​VUmc

 

Installatie van Philips PET/MR-systeem bij het ​​VUmc

Philips Ingenuity TF PET/MR Technology

 

PET/MRI-scanner

PET/MRI-scanner

De PET/MRI-voorbereidingsruimte met Ambient Experience is een ruimte waar patiënten verblijven terwijl een radioactieve contrastvloeistof in hun organen wordt opgenomen. Deze ruimte is door Philips ontwikkeld om de spanning bij patiënten in de aanloop naar hun onderzoek te verminderen. Angst en spanning kunnen een negatieve invloed op de onderzoeksresultaten hebben.

PET/MRI-scanner

PET/MRI-scanner

Het VUmc heeft als eerste ziekenhuis in Nederland de beschikking over een PET/MRI scanner. Met deze door Philips ontwikkelde scanner kan sneller dan voorheen worden beoordeeld of een behandeling met medicijnen effectief is.

PET/MRI-scanner

PET/MRI-scanner

PET/MRI-scanner

PET/MRI-scanner

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips
Joost Maltha
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com 

 

 

VU medisch centrum
Edith Krab
Tel: 020-44 43118/43444
E-mail: e.krab@vumc.nl
In the office on Monday, Tuesday, Wednesday

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op http://www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over VU medisch centrum

VU medisch centrum heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs & opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden 38.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 300.000 patiënten de polikliniek en 40.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.000 geneeskunde studenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.000 wetenschappelijke publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder 100 promotie-onderzoeken.

VUmc en GGZ inGeest werken intensief samen en leveren een compleet zorgaanbod waarin lichaam en geest integraal worden benaderd. In GGZ inGeest  verlenen 2.300 medewerkers gespecialiseerde psychische zorg aan ruim 30.000 patiënten. GGZ inGeest is groot in kleinschaligheid, met meer dan 20 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Haarlem, Hoofddorp en Bennebroek. GGZ inGeest is voortgekomen uit GGZ Buitenamstel en De Geestgronden. 

VUmc maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Andere UMC’s die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, Erasmus MC, LUMC, UMCG, UMC Utrecht en UMC St Radboud. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC’s.

.