Philips en GGzE streven naar daling van aantal separaties van psychiatrische cliënten met nieuw zorgconcept op basis van ‘Ambient Experience’

oktober 3, 2012

Jaarlijks vinden er 18.000 separaties van psychiatrische cliënten plaats in Nederlandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Philips en GGzE onderzoeken momenteel een alternatief voor separatie en introduceren een nieuw zorgconcept, ingebed in een doorlopend onderzoeksproject. Vandaag openen Philips en GGzE een nieuwe High Care Unit op het terrein van GGzE, te Eindhoven. Het Ambient Experience concept voor Geestelijke Gezondheidszorg, dat volledig in deze unit is geïntegreerd, is gebaseerd op de Ambient Experience-oplossing van Philips. Het maakt gebruik van een unieke combinatie van dynamisch licht, geluid en projecties. Doel hiervan is het verminderen van stress- en angstgevoelens onder cliënten, door hen meer controle te geven over hun situatie. Hiermee streven Philips en GGzE er naar om het aantal psychiatrische cliëntseparaties af te laten nemen. GGzE is de eerste instelling ter wereld die een prototype van deze innovatie in gebruik neemt.

 

Uit onderzoek blijkt dat cliënten die worden gesepareerd gemiddeld tweemaal zo lang in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven. Separatie is een laatste redmiddel, voor zowel cliënt als hulpverlener. Voor de cliënt kan deze ingreep traumatisch zijn en voor de hulpverlener, die zich machteloos voelt, is het demotiverend. Het leidt tevens tot hogere kosten voor zowel de instelling als de overheid.

 

Philips Ambient Experience als uitgangspunt

 

Philips en GGzE begonnen het onderzoek naar een nieuw concept met als doel het verbeteren van het welzijn van zowel psychiatrische cliënten als staf. De beproefde Ambient Experience-oplossing van Philips –die architectuur, design, dynamische verlichting, videoprojecties en geluid integreert– bood een ideaal vertrekpunt. Met Ambient Experience creëren patiënten voorafgaand aan een medische behandeling, zoals een MRI scan, een omgeving die zij zelf ontspannend en aangenaam vinden. Wereldwijd passen meer dan 400 ziekenhuizen Philips Ambient Experience toe in uiteenlopende klinische omgevingen.

 

Minder stress en angst door nieuwe workflow

 

GGzE en Philips vertaalden de voornaamste kenmerken en functionaliteiten van Philips Ambient Experience van de ziekenhuisomgeving naar de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij werd de gehele workflow onder de loep genomen, vanaf het moment dat de cliënt de eerste tekenen van een escalatie vertoont, tot het tijdstip dat hij of zij de High Care Unit weer verlaat.
Alles, van de ‘intake’-ruimte tot de gang naar de support ruimte, is ontworpen vanuit de gedachte dat de cliënt zelf regie kan nemen en het contact met de buitenwereld in stand kan houden. Met de hoop dat dit zal leiden tot minder stress en ongemak en een veilig, geborgen gevoel.

 

Cliënten betrekken in het eigen zorgproces

 

In de intake ruimte kiest de cliënt een Ambient Experience-thema uit dat hij of zij als geruststellend ervaart. De hele High Care Unit wordt vervolgens aan de hand van dit gekozen thema getransformeerd. Eenmaal in de gang suggereert dynamische koofverlichting een voorwaartse beweging, dit kan de cliënt stimuleren zich naar de support ruimte te begeven, zonder door de hulpverlener te hoeven worden aangespoord. Een van de voornaamste items in de support ruimte is een interactief scherm, waarop bijvoorbeeld natuurbeelden kunnen worden getoond die stressverlagend kunnen werken. Zodra de cliënt meer openstaat voor stimuli, kan hij of zij deelnemen aan activiteiten die het herstelproces bevorderen en verdere analyse en behandeling kunnen ondersteunen.

 

Toekomstplannen voor het onderzoeksconcept

 

Deze ‘pilot’ van het nieuwe zorgconcept is de eerste ter wereld. “In onze nieuwe High Care Unit willen we hoogstaande zorg bieden, in een helende omgeving, die aansluit op onze ‘Planetree’-benadering*,” aldus Marie-Louise Vossen, Raad van Bestuur, GGzE. “We streven ernaar om cliënten in een crisissituatie snel de regie terug te geven, met behulp van dynamisch licht, beeld en geluid.”

“We willen graag weten of separatieruimtes zoals we die vandaag de dag kennen op termijn volledig kunnen worden vervangen door Ambient Experience support ruimtes. Daarvoor is echter aanvullend onderzoek nodig,” aldus Werner Satter, General Manager Philips Ambient Experience. “We verkennen dit nieuwe terrein verder om optimale behandeloplossingen te kunnen realiseren. Onze ambitie hierbij is het terugdringen van het aantal separaties. We streven ernaar een bijdrage te leveren aan het welzijn van zowel cliënten als hulpverleners.”

 

*Planetree is een geïntegreerde aanpak die als doel heeft een menselijker, meer op de patiënt gerichte vorm van gezondheidszorg te bieden.

 

Downloads

 

 
Gang met dynamische inham-verlichting

Gang met dynamische inham-verlichting

Interactieve muur met visueel thema

Interactieve muur met visueel thema

Multi-functionele interactieve muur

Multi-functionele interactieve muur

Openbare en privé-ruimte

Openbare en privé-ruimte

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips

Marieke van Wichen, marieke.van.wichen@philips.com of +31 6 211 63537

Joost Maltha, joost.maltha@philips.com of +31 6 10558116

 

GGzE

Betsy Strijbos, lm.strijbos@ggze.nl of +31 6 53 76 71 85

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op http://www.philips.nl/nieuwscentrum

.

Over GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met ernstige, meervoudige en vaak langdurende psychiatrische problemen. Mensen met psychiatrische problemen hebben professionele hulp nodig. We ondersteunen jaarlijks meer dan 20.000 mensen, jong en oud. Dit zijn niet alleen mensen uit regio Eindhoven en omgeving. Sommige centra bieden ook bovenregionaal of zelfs landelijk hun diensten aan. Verreweg de meeste mensen behandelen we ambulant. Dat wil zeggen dat zij gewoon thuis blijven wonen en zo mogelijk ook hun werk blijven doen of naar school blijven gaan. De behandeling vindt op afspraak plaats. Maar als dat nodig is kunnen mensen ook voor kortere of langere tijd worden opgenomen in de kliniek of begeleid worden bij zelfstandig wonen. We behandelen bij GGzE niet alleen de aandoening. We kijken ook naar de mens daarachter. Dat betekent dat we nauw samenwerken met de cliënt en zijn directe omgeving.

.