Reactie overlijden de heer Wisse Dekker (1924 – 2012)

augustus 25, 2012

Met Wisse Dekker is een inspirerend leider heengegaan die Philips gedurende 46 jaar grote diensten heeft bewezen. Binnen Philips hebben wij hem leren kennen als een scherp denker en snelle analyticus die met grote visie en vaardigheid - van 1982 tot 1986 - leiding heeft gegeven aan ons bedrijf als President en voorzitter van de Raad van Bestuur. Wisse Dekker was de drijvende kracht achter de expansie van Philips naar het Verre Oosten en de Verenigde Staten. Van 1986 tot en met 1994 was de heer Dekker voorzitter van de Raad van Commissarissen.

 

Als mens had Wisse Dekker een warm hart voor een ieder binnen en buiten Philips en zijn vele nevenfuncties tijdens zijn loopbaan bij Philips getuigen daar van. Tevens was Wisse Dekker een ware Europeaan die de kracht van de Europese bedrijven onderkende en de grote mogelijkheden van één Europese markt vroegtijdig inzag. Hij stond voor het belang van een sterk Europa en de daarmee verbonden welvaartsontwikkeling dankzij een open interne markt.

 

Ook stond hij aan de basis van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERT) die werd geboren uit de groeiende zorg over de toestand van de Europese economie in de jaren na 1980. De symptomen waren een duidelijk gebrek aan dynamiek, innovatie en concurrentievermogen, in vergelijking met Japan en de Verenigde Staten. Om Europa en het Europese bedrijfsleven mondiale kansen te bieden, bundelden een groep van 17 grote ondernemers hun visie en kennis wat resulteerde in de lancering van de Europese Ronde Tafel van Industriëlen in 1983. Het doel van de ERT was om regeringen te wijzen op de hachelijke toestand van de Europese economie en te adviseren over oplossingen hiervoor.

 

Wij zijn Wisse Dekker blijvend dankbaar voor zijn grote toewijding, betrokkenheid en wijsheid en onze gedachten gaan uit naar zijn familie.

 

Frans van Houten

Chief Executive Officer (CEO) en voorzitter van de raad van bestuur en van het Executive Committee.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eric Drent
Senior Communicatiemanager/Woordvoerder Philips Nederland
Tel: +31 (0)6 5190 5718
Email: eric.drent@philips.com

.