Nederlandse topspelers technologie en gezondheidszorg bundelen innovatiekrachten

april 3, 2012

  • UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, TU/e en Philips tekenen intentie tot samenwerking gericht op sneller bij patiënt krijgen van zorginnovaties
  • Consortium zet ook in op opleiden breed gekwalificeerde technici en toponderzoekers en artsen


Amsterdam
– Het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, TU/e en Philips bundelen hun kennis, kunde en innovatiekracht om samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe diagnose- en behandelmethoden waarbij medische beeldvorming wordt ingezet. Dit hebben zij vandaag bekend gemaakt. Binnen het nieuw op te richten Institute for Diagnostic and Interventional Imaging gaan zij zich richten op het effectiever behandelen van kanker, hersenaandoeningen en hart- en vaatziekten. De publiek-private samenwerking is essentieel om sneller nieuwe medische oplossingen te ontwikkelen die gerichter en sneller kunnen worden ingezet om de patiëntenzorg te verbeteren en efficiënter te maken.

 

Het consortium richt zich op de ontwikkeling van nieuwe beeldgestuurde minimaal ingrijpende behandelingen op basis van hoge precisie MRI- en röntgenbeeldvorming. Daarnaast dragen de 2, 3 en 4D-beelden die met deze technologieën kunnen worden gemaakt steeds meer waardevolle informatie over de patiënt in zich. De partijen willen die medische informatie verder ontsluiten en inzetten bij nieuwe behandelmethoden. Ook de ontwikkeling van navigatietechnologieën om dit soort behandelingen nauwkeuriger en minder complex te maken is onderdeel van de samenwerking.


‘Opereren’ zonder te snijden

Door medische en technische ontwikkelingen zijn behandelingen met een katheter of naald, of zelfs door zonder het lichaam in te gaan door beeldgestuurde straling van buitenaf met röntgen of ultrageluid, steeds vaker een alternatief voor open chirurgie. Deze behandeling kan nauwkeuriger zijn en is minder belastend voor de patiënt. Dat kan ervoor zorgen dat de patient eerder het ziekenhuis kan verlaten. Daarom speelt medische beeldvorming een toenemende rol van belang bij het vinden van antwoorden op de stijgende zorgvraag, het steeds nijpender tekort aan personeel en de stijgende kosten van de gezondheidszorg.


Publiek-private samenwerking

Door de kennis en kostbare, complexe innovatiefaciliteiten van de consortiumpartners te delen, zoals klinische laboratoria in het UMC Utrecht en de onderzoeksfaciliteiten voor scannertechnologieën op de High Tech Campus Eindhoven, wordt samenwerken eenvoudiger en wordt innovatie versneld. De opgebouwde kennis, methodologie, software en technologie van academische wetenschap en industriële R&D zullen worden vertaald naar industriële productie van nieuwe systemen die kunnen worden ingezet in de klinische praktijk. De ontwikkel en productielocatie van Philips in Best zal een belangrijke rol spelen in het naar de markt brengen en bij de patiënt krijgen van de nieuwe oplossingen die het initiatief voortbrengt. De samenwerking zal in de toekomst worden uitgebreid met andere innovatieve private bedrijven.


Oproep World Health Organization (WHO)

Het IDII maakt deel uit van het Innovative Medical Devices Initiative NL (IMDI.nl). Dit is opgericht na een oproep van de WHO in 2007 om meer technologische innovatie in de gezondheidszorg. Dit heeft als doel de Nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van de medical devices te versterken. Hiermee beoogt het IDMI.nl om bii te dragen aan een veilige, betaalbare en bemensbare gezondheidszorg in Nederland. Ook hoopt het IMDI.nl hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan de economie en de wetenschap in Nederland.


Met het initiatief bevestigt Nederland zijn voortrekkersrol op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg. De vooraanstaande internationale economische en wetenschappelijke concurrentiepositie van Nederland op het gebied van medische beeldvorming wordt met het initiatief verder versterkt.


Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Utrecht: “ ‘Imaging’ is een veelbelovende en zeer veelzijdige techniek die op talloze wijze kan worden ingezet voor de patiëntenzorg. Met deze samenwerking kunnen we innovatie dichtbij de patiënt organiseren. Zodoende hebben we geen vier, maar eigenlijk vijf partners!”


Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics: “We creëren vandaag een krachtige driehoek van academia, bedrijfsleven en de klinische praktijk ter verbetering van onze gezondheidszorg. Dit initiatief betrekt alle partijen dieper en vroeger in het innovatieproces, en geeft Philips nieuwe waardevolle inzichten vanuit de meest actuele klinische praktijk. Alleen door samen te werken kunnen nieuwe veelbelovende medische oplossingen sneller worden ontwikkeld en worden ingezet in de wereldwijde gezondheidszorg.”

Dr.ir. Arno Peels, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e: “De meerwaarde van deze publiek-private samenwerking is: snellere innovatie, daarmee eerder oplossingen voor maatschappelijke problemen en dus snellere economische resultaten. Het past naadloos in onze inzet voor het topsectorenbeleid: vernieuwing in zowel maatschappij als economie. Vernieuwing om te komen tot oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.”

Mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht: “Het Utrecht Science Park heeft met het UMC Utrecht en de faculteiten bèta en diergeneeskunde een unieke concentratie van kennisinstituten op het gebied van de Lifesciences. Dankzij de strategische alliantie met de TU/e vormen we op het perspectiefvolle snijvlak van technologie en levenswetenschappen een sterke partner voor het bedrijfsleven, zowel nationaal als Europees. Dit nieuwe consortium getuigt hiervan.”

Download

 Behandelingen met een katheter of naald, of zelfs door zonder het lichaam in te gaan door beeldgestuurde straling van buitenaf met röntgen of ultrageluid, zijn steeds vaker een alternatief voor open chirurgie.

Download

 Onderzoekers analyseren de resultaten van zeer lokale medicijnafgifte bij en in tumoren. Door de inzet van nieuwe MRI en ultrasone technieken in combinatie met temperatuurgevoelige liposomen wordt onderzocht of nieuwe effectievere behandelingen voor onder meer kanker mogelijk zijn.

Meer informatie:

Harma Plaggemars
woordvoerder UMC Utrecht
Tel. +31 6 42 95 2502
E-mail: h.c.plaggemars@umcutrecht.nl

 

Joost Maltha
woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

 

Floris Ran
woordvoerder TU/e
Tel. +31 6 2115 1208
E-mail: f.r.ran@tue.nl

 

Wietske de Lange
woordvoerder Universiteit Utrecht
Tel. +31 6 45 75 82 44
E-mail: w.delange@uu.nl

.

Over Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met bijna 11.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen. Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum zijn waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. UMC Utrecht maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland. Kijk op de site voor meer informatie over de NFU. Meer nieuws over UMC Utrecht vindt u op http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.6 miljard in 2011 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.

Over TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit, met een sterke internationale oriëntatie. De universiteit is in 1956 opgericht, en telt zo'n 7200 studenten en 3000 medewerkers. De TU/e richt extra aandacht op maatschappelijke uitdagingen op gebied van Health, Smart Mobility en Energy. In Health werken ongeveer 250 onderzoekers aan gezondheidstechnologie, verspreid over negen faculteiten. De faculteit Biomedische Technologie is zelfs volledig gewijd aan dit onderwerp. Health aan de TU/e bestaat uit de gebieden Smart Environment, Smart Diagnosis en Smart Interventions. Voorbeelden van ontwikkelingen aan de TU/e zijn het gebruik van ultrageluid en MRI om kanker op te sporen en te bestrijden, een babyvriendelijk jasje met onzichtbare sensoren om te vroeg geboren baby's te bewaken, het kweken van hartkleppen en nierweefsel uit lichaamseigen cellen, en minimaal invasieve robotchirurgie. Meer nieuws over de TU/e vindt u op http://www.tue.nl

.

Over Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is met ruim 30.000 studenten en ruim 5.000 medewerkers een van de grootste universiteiten van Nederland. Haar overall kwaliteit wordt weerspiegeld in hoge posities op relevante ranglijsten. In de top honderd van Europese universiteiten volgens prestigieuze Academic Ranking of World Universities bekleedt de Universiteit Utrecht de eerste positie in Nederland, de twaalfde in Europa en de 48ste wereldwijd. Als internationaal vooraanstaande research universiteit profileert de Universiteit Utrecht zich onder meer op het strategische thema life sciences. De universiteit is sterk vertegenwoordigd in de life sciences door de intensieve samenwerking tussen de faculteit Diergeneeskunde – de enige in Nederland – het Universitair Medisch Centrum Utrecht met daarin de faculteit Geneeskunde, en de faculteit Bètawetenschappen. De focus in life sciences ligt op vragen als: Welk perspectief bieden stamcellen? Hoe voorkomen en genezen we kanker? Hoe verzekeren we public health?  De Universiteit Utrecht heeft zich met het UMC Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht verenigd in het Utrecht Science Park. Op het USP zijn tientallen bedrijven gevestigd, naast onderzoeksinstituten als TNO en het Hubrecht Instituut. 

.