Feiten en cijfers - Boezemfibrilleren en de behandeling met katheterablatie

februari 10, 2012


Wereldwijd

 

 • Boezemfibrilleren is een wereldwijd probleem: Europa telt meer dan 6 miljoen patiënten,1 2 de VS 2,6 miljoen3 en China tot wel 8 miljoen4.
 • Het aantal gediagnosticeerde gevallen van boezemfibrilleren is in 2050 naar verwachting met een factor 2,5 toegenomen5.
 • De verhoogde prevalentie van boezemfibrilleren is het gevolg van vergrijzing, een stijgende prevalentie van chronische hartziekten en verbeterde diagnostiek6.
 • Boezemfibrilleren is de meest voorkomende aanhoudende cardiale aritmie die in de klinische praktijk wordt gezien en is goed voor ongeveer een op de drie ziekenhuisopnames wegens cardiale aritmieën7.
 • De jaarlijkse kosten per patiënt voor behandeling van boezemfibrilleren liggen dicht bij € 3000 (ongeveer US $ 3600),8 met als gevolg een grote maatschappelijke belasting: € 13,5 miljard alleen al in de Europese Unie (EU)9.
 • Ziekenhuisopnames en medicatie zijn de grootste kostenposten, goed voor respectievelijk 52% en 23% van de totale kosten10.


Europa

 

 • In Europa lijden naar schatting 6 miljoen mensen aan boezemfibrilleren11 12.
 • Naar verwachting zal dit aantal zich in de komende 50 jaar op zijn minst verdubbelen13.
 • Gegevens uit Denemarken duiden erop dat het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen 10 tot 20 jaar met 60% is gestegen14.
 • De jaarlijkse totale kosten voor boezemfibrilleren liggen voor de Europese Unie in de buurt van € 13,5 miljard15.


Nederland

 

 • In Nederland lijden 300.000 mensen aan boezemfibrilleren16.
 • Dit aantal zal naar verwachting in 2050 zijn gestegen tot 1 miljoen17.
  1. 1 op de 10 mensen ouder dan 80 jaar lijdt aan boezemfibrilleren18.
  2. 1 op de 20 mensen tussen 60 en 70 jaar lijdt aan boezemfibrilleren19.
  3. 1 op de 40 mensen tussen 40 en 50 jaar lijdt aan boezemfibrilleren20.
 • De jaarlijkse kosten per boezemfibrilleren-patiënt liggen in Nederland naar schatting in de buurt van € 2300 tot € 410021 22.
 • Boezemfibrilleren resulteert in Nederland in jaarlijkse totale kosten van meer dan € 580 miljoen; dit is 1,3% van de Nederlandse uitgaven voor gezondheidszorg in 200823.


Nederland: ziekenhuisopname en behandelingen

 

 • Elke dag worden 950 mensen opgenomen wegens cardiovasculaire ziekte24.
 • Nederland telt 13 ziekenhuizen waar elektrofysiologische interventies worden uitgevoerd.
 • Het aantal katheterablaties uitgevoerd in Nederland in 2000 was 1.64125 
 • Het aantal katheterablaties uitgevoerd in Nederland in 2009 was 5.05226 
 • Tussen 2000 and 2009 is het aantal katheterablaties uitgevoerd in Nederland toegenomen met 207%
 • Het aantal katheterablaties uitgevoerd in Nederland in 2011 is ongeveer 6.00027 
 • Vijf ziekenhuizen in Nederland gebruiken momenteel de nieuwste driedimensionale hartnavigatieoplossing: de Philips EP-navigator.


Cardiale ablaties in het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

 

 • In het Catharina Ziekenhuis worden elke dag 3 à 4 minimaal invasieve elektrofysiologische hartinterventies uitgevoerd.
 • In 2005 zijn in het Catharina Ziekenhuis 418 minimaal invasieve elektrofysiologische hartinterventies uitgevoerd.
 • In 2010 zijn in het Catharina Ziekenhuis 763 minimaal invasieve elektrofysiologische hartinterventies uitgevoerd.
 • In 2011 zijn in het Catharina Ziekenhuis ongeveer 900 elektrofysiologische hartinterventies (cardiale ablaties) uitgevoerd.
 • Het aantal elektrofysiologische hartinterventies (cardiale ablaties) dat in het Catharina Ziekenhuis is uitgevoerd, is tussen 2005 en 2011 met 115% gestegen.

 

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Wat is het Catharina Ziekenhuis?

 

 • Het grootste centrum voor cardiale interventies in Nederland.
 • Het op een na grootste centrum voor hartchirurgie in Nederland.
 • Met 900 elektrofysiologische interventies per jaar is het Catharina Ziekenhuis in Nederland het grootste centrum waar boezemfibrilleren elektrofysiologisch wordt behandeld.
 • Een groot topklinisch ziekenhuis met een volledige A-opleiding in cardiologie en een gerenommeerde onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling.

 

1 Kannel WB and Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am. 2008;92(1):17–40.
2 Camm AJ, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31(19):2369-429.
3 Kannel WB and Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am. 2008;92(1):17–40.
4 Hu D and Sun Y. Epidemiology, risk factors for stroke, and management of atrial fibrillation in China. J Am Coll Cardiol. 2008;52(10):865-8.
5 Go AS, et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA. 2001;285(18):2370-5.
6 Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2006;114(7):e257-354.
7 Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2006;114(7):e257-354.
8 Le Heuzey JY, et al. Cost of care distribution in atrial fibrillation patients: the COCAF study. Am Heart J. 2004;147(1):121-6.
9 Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2006;114(7):e257-354.
10 Le Heuzey JY, et al. Cost of care distribution in atrial fibrillation patients: the COCAF study. Am Heart J. 2004;147(1):121-6.
11 Kannel WB and Benjamin EJ. Status of the epidemiology of atrial fibrillation. Med Clin North Am. 2008;92(1):17–40.
12 Camm AJ, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31(19):2369-429.
13 Camm AJ, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31(19):2369-429.
14 Friberg J, et al. Rising rates of hospital admissions for atrial fibrillation. Epidemiology. 2003;14(6):666-72.
15 Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation. 2006;114(7):e257-354.
16 Hart- en Vaatgroep
17 Hart- en Vaatgroep
18 Hart- en Vaatgroep
19 Hart- en Vaatgroep
20 Hart- en Vaatgroep
21 Ringborg A, et al. Costs of atrial fibrillation in five European countries: results from the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Europace. 2008;10(4):403-11.
22 Hagens VE, et al. Rate control is more cost-effective than rhythm control for patients with persistent atrial fibrillation--results from the RAte Control versus Electrical cardioversion (RACE) study. Eur Heart J. 2004;25(17):1542-9.
23 Heemstra HE, et al. The burden of atrial fibrillation in the Netherlands. Neth Heart J. 2011;19(9):373-8.
24 Dutch Heart Foundation
25 Dutch Heart Foundation
26 Dutch Heart Foundation
27 Catharina Hospital Eindhoven