Een pleidooi voor een sterk Nederland in een verenigd Europa


Er staat op dit moment veel op het spel.

december 2, 2011

Toen wij, ondergetekenden, elkaar vorige week troffen, merkte een van ons op: "Stel het gaat mis met Europa, en onze kinderen vragen later of wij op het beslissende moment genoeg hebben gedaan. Kunnen wij dan ja zeggen?" Het is vanuit deze bezorgdheid over en vooral betrokkenheid bij de toekomst van Europa en Nederland dat wij onze stem juist nu willen laten horen.

 

Want er staat veel op het spel. In Europa zet de (schulden-)crisis de euro en de Europese integratie op scherp.   En dat terwijl de Euro en de Interne Europese Markt - die goed is voor drie kwart van onze export – beide essentieel zijn om de concurrentiekracht van de Nederlandse economie en dus onze welvaart op termijn veilig te stellen.

 

Waar staan we als Nederland? Nederland is traditiegetrouw een open en internationaal georiënteerd land met een gezonde economie. In het grotere Europese verband maken we bovendien onderdeel uit van een van de belangrijkste mondiale economische machtsblokken, en kunnen we via die weg samen met onze Europese partners de daarbij behorende invloed uitoefenen.

 

De klok tikt. Het is één minuut voor twaalf. Daarom is het van het hoogste belang dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak van de huidige euro-crisis wordt gevonden. Dat is de beste manier om vertrouwen te herstellen in een sterk en verenigd Europa.  Daarnaast moeten we ons richten op maatregelen om Nederland en Europa concurrerender te maken op de wereldmarkt. Daarbij past geen terugtrekking achter de dijken, maar is het verder kijken over de grenzen de enige juiste oplossing.

 

Dit laatste is van cruciaal belang, gezien de enorme economische machtsverschuiving die op dit moment plaats vindt richting de opkomende economieën. Deze nieuwkomers op het internationale speelveld zijn vaak goedkoper, sneller en soms zelfs innovatiever dan wijzelf.  

 

Kortom: onze welvaart is geen automatisme, maar zal letterlijk en figuurlijk steeds opnieuw verdiend moeten worden. Reden dus voor alle hens aan dek. Daarbij is het koesteren van ondernemerschap onontbeerlijk.  We moeten onze investeringen in kennis, in mensen en in het ontwikkelen van nieuwe producten die bijdragen aan een duurzame toekomst versnellen. We begrijpen maar al te goed dat het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor onze jonge mensen cruciaal is - de jeugd heeft immers de toekomst.

 

Als vertegenwoordigers van vijf grote industriële bedrijven in Nederland dringen wij er bij de Europese politieke leiders op aan om juist nu moed te tonen en om beslissend te handelen.  Door maatregelen te nemen die op korte termijn herstel van de monetaire en financiële stabiliteit bewerkstelligen, en maatregelen die op middellange termijn het concurrentie- en groeivermogen van de economie bevorderen. Een ding staat daarbij vast: niet kiezen voor protectionisme en nationalisme, want dat zal ons land er niet beter of welvarender op maken; integendeel. 

 

Daarnaast steunen we en roepen we de Nederlandse regering op om samen met de Europese partners door te gaan met het doorvoeren van structurele hervormingen die noodzakelijk zijn om te komen tot herstel van het Europese concurrentievermogen op lange termijn -waaronder het waarborgen van de Europese samenwerking, de Euro, het versnellen van de voltooiing van de Interne Markt en het verminderen van overbodige regelgeving.

 

Daarom dit pleidooi voor een sterk Nederland in een verenigd Europa. Dan kunnen we, als onze kinderen ons later vragen “Wat deed jullie generatie tijdens de crisis” antwoorden: “ met stelligheid, perspectief en optimisme de problemen aanpakken, voor de generatie van toen en nu, voor het behoud van onze welvaart en cultuur!”.

 

Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics
Paul Polman, CEO Unilever
Feike Sijbesma, CEO Royal DSM
Peter Voser, CEO Royal Dutch Shell
Hans Wijers, CEO AkzoNobel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eric Drent
Senior Communicatiemanager/Woordvoerder Philips Nederland
Philips Electronics Nederland B.V
Tel: +31 (0)40 27 83964
Mob: +31 (0)6 5190 5718
E-mail: eric.drent@philips.com

 

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van 22.3 miljard € in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.