Philips tekent overeenkomst met TPV om onderdeel Television onder te brengen in joint venture

november 1, 2011

Amsterdam – Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE:PHG, AEX:PHI) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een overeenkomst heeft ondertekend om zijn Television-onderdeel onder te brengen in een joint venture met TPV Technology Limited (0903.HK). De nieuwe onderneming wordt voor 70 procent eigendom van TPV en voor 30 procent van Philips. Het convenant (‘term sheet’) voor deze overeenkomst werd al eerder dit jaar bekendgemaakt, te weten op 18 april.

 

De transactie zal naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2012 worden afgerond nadat de vereiste overheidsgoedkeuring is verkregen, evenals officiële goedkeuring voor de fusie en goedkeuring van de aandeelhouders van TPV. Als gevolg van deze transactie zal Philips in het vierde kwartaal een negatief resultaat van circa 270 miljoen euro vóór belastingen boeken. Dit bedrag komt bovenop een bedrag van circa 110 miljoen euro dat al in voorgaande kwartalen ten laste van het resultaat was geboekt. De ontvlechtingsskosten van circa 100 miljoen euro zijn eveneens in dit resultaat verwerkt.

 

“Ik ben verheugd dat we met TPV de overeenkomst hebben gesloten om ons Television-onderdeel onder te brengen in een joint venture. Deze overeenkomst is van groot belang voor zowel Philips als TPV en biedt duidelijkheid voor onze afnemers, handelspartners en medewerkers”, aldus Philips-CEO Frans van Houten. “De nieuwe joint venture zal de sterke punten van beide ondernemingen benutten om de marktpositie van Philips Television te verbeteren. Hierdoor kan Philips zich richten op het verder versterken van onze leidende marktposities binnen de sectoren Healthcare, Consumer Lifestyle en Lighting.”

 

“Deze overeenkomst vormt een mijlpaal bij het realiseren van onze groeiambities op de tv-markt”, aldus Jason Hsuan, bestuursvoorzitter en CEO van TPV. “De joint venture die we nu aangaan, ligt in het verlengde van onze jarenlange samenwerking met Philips. We zijn ervan overtuigd dat we gezamenlijk een vooraanstaande aanbieder kunnen worden op de wereldwijde televisiemarkt.”

 

De joint venture wordt wereldwijd verantwoordelijk voor de ontwerp-, productie-, distributie-, marketing- en verkoopactiviteiten van Philips Television, met uitzondering van de Volksrepubliek China, India, de Verenigde Staten, Canada, Mexico en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Als onderdeel van deze transactie worden de innovatie- en productievestigingen, de commerciële organisatie, het hoofdkantoor en de ca. 3500 medewerkers van Philips Television overgedragen aan de joint venture.

 

Belangrijkste voorwaarden van de transactie

 

  • Philips geeft de joint venture het recht om het Philips-merk te gebruiken voor in eerste instantie vijf jaar. Deze periode wordt automatisch met vijf jaar verlengd, mits de joint venture aan bepaalde KPI’s voldoet.
  • Met ingang van het tweede jaar van de licentietermijn bedraagt de jaarlijks af te dragen royalty 2,2% van de omzet, met een minimum van EUR 50 miljoen per jaar.
  • Bij afronding van de transactie verkrijgt TPV 70% van de aandelen in de joint venture tegen een uitgestelde aankoopprijs. Deze prijs wordt berekend als 70% van een bedrag dat gelijk staat aan vier maal de gemiddelde EBIT van de joint venture. Dit recht kan vanaf drie jaar na afronding van de transactie te allen tijde worden uitgeoefend. Daarnaast heeft Philips, vanaf zes jaar na afronding, een optie om het resterende belang van 30% in de joint venture te verkopen tegen een vergoeding die wordt berekend als 30%, volgens dezelfde formule.
  • In de financiering van de joint venture wordt naar evenredigheid door beide aandeelhouders voorzien. De financiering omvat een bijdrage in het eigen vermogen van EUR 100 miljoen en EUR 170 miljoen aan achtergestelde aandeelhoudersleningen. Afhankelijk van de financieringsbehoefte van de joint venture kan aanvullend EUR 200 miljoen aan prioritaire aandeelhoudersleningen beschikbaar worden gemaakt.
  • Aangezien de vorderingen op klanten van vóór de afronding bij Philips blijven, verstrekt Philips de joint venture gedurende negen maanden een prioritaire overbruggingslening van EUR 100 miljoen. Een eventuele verlenging van de termijn van negen maanden voor deze lening geschiedt naar evenredigheid.
  • Philips verstrekt TPV een achtergestelde lening van EUR 100 miljoen.
  • Binnen de eerste twee jaar verstrekt Philips bij wijze van investering in het Philips-merk EUR 185 miljoen aan eenmalige reclame- en promotieondersteuning voor het onderdeel TV. Dit bedrag maakt deel uit van de uitkomst van de overeenkomst.

 

De ontvlechting van het onderdeel TV van de rest van Consumer Lifestyle verloopt voorspoedig en volgens plan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Philips Corporate Communications
Joost Akkermans
Tel: +31 631 758 996
E-mail: joost.akkermans@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.