Philips nieuwe onderzoeksfaciliteit: de Hospital Area

oktober 18, 2011

De nieuwe Hospital Area, die een hele verdieping beslaat van het Philips Experience Lab op de High Tech Campus Eindhoven, is gewijd aan onderzoek naar zorgomgevingen die spanning bij patiënten verminderen, de patiëntbeleving verbeteren en het genezingsproces in ziekenhuizen bevorderen. Met deze nieuwe faciliteit kan Philips Research geavanceerde nieuwe concepten voor dit soort genezingsbevorderende omgevingen testen in scenario’s die de dagelijkse realiteit in ziekenhuizen zo dicht mogelijk benaderen. Verder kunnen artsen, verpleegkundigen en voormalige patiënten in het Experience Lab waardevolle inbreng geven over de effectiviteit van de onderzochte oplossingen.

 

Genezingsbevorderende omgevingen
Er komt steeds meer bewijs dat patiënten die minder gespannen zijn en tijdens hun ziekenhuisopname in contact blijven met de buitenwereld sneller herstellen. Een vergelijkbare uitwerking gaat uit van een verblijf in een kamer aan de zonkant van het gebouw of een kamer met een fraai uitzicht. Veel bestaande ziekenhuizen zijn echter vooral ontworpen om te voldoen aan klinische en procedurele eisen en niet zozeer om de beleving van patiënten te optimaliseren. In de afgelopen vijf jaar heeft Philips Research onderzoek verricht naar manieren om ziekenhuisomgevingen aan te passen en ‘genezingsbevorderende omgevingen’ te ontwikkelen, waar de spanning bij patiënten afneemt, hun beleving verbetert en uiteindelijk de behandelingsresultaten positief worden beïnvloed.

 

Evaluatie van de patiëntbeleving
Het idee dat ruimtes de genezing kunnen bevorderen, steunt op breed aanvaard en uitgebreid gedocumenteerd wetenschappelijk bewijs. Het vertalen van deze kennis naar de klinische praktijk vergt echter diepgaand inzicht in de behoeften van eindgebruikers. Al het onderzoek dat Philips uitvoert naar genezingsbevorderende omgevingen begint daarom met dezelfde eerste stap: multidisciplinaire teams van onderzoekers bezoeken ziekenhuizen om de omgevingscondities onder de loep te nemen, de klinische werkstromen te bekijken en patiënten en medewerkers te interviewen. Een aantal patiënten wordt ook gevraagd om hun gevoelens, stemmingen en ervaringen vast te leggen, bijvoorbeeld door een videodagboek bij te houden.

 

Samen met patiënten, ziekenhuispersoneel en psychologen worden de onderzoeksresultaten vervolgens geëvalueerd om te bepalen hoe de ziekenhuisomgeving zo kan worden veranderd dat de patiëntbeleving wordt verbeterd en het genezingsproces wordt bevorderd. Methodes waarvan bekend is dat ze een gunstig effect hebben, zijn onder meer het vergroten van het gevoel bij patiënten dat ze greep hebben op hun situatie, ervoor zorgen dat ze in contact blijven met de buitenwereld, het beperken van ongewenste verstoringen en het (zoveel mogelijk) handhaven van het dag-nachtritme. Door zijn expertise op het gebied van gezondheidszorg, verlichting en consumentenelektronica – drie essentiële aspecten van genezingsbevorderende omgevingen – is Philips als geen ander in staat om oplossingen te leveren die voordelen opleveren voor ziekenhuizen, zorgsystemen en patiënten.

 

Hospital Area
Hoewel Philips al meer dan 250 ruimtes die de genezing bevorderen in ziekenhuizen over de hele wereld heeft geïnstalleerd, biedt een ziekenhuis onvoldoende mogelijkheden voor de veel grotere mate van experimentatie die nodig is voor de nieuwe generatie oplossingen die nu in ontwikkeling is. De nieuwe ‘Hospital Area’ – de speciale, voor ziekenhuistoepassingen bestemde afdeling van het Philips Experience Lab in Eindhoven – is toegerust voor die experimentatie-eisen. Onderzoekers kunnen hier met de nieuwste technologieën en meettechnieken innovatieve concepten onderzoeken en werken aan geavanceerde systeemontwikkeling. De Hospital Area zorgt voor meer toegankelijkheid, waardoor Philips kan profiteren van een bredere variatie aan meningen en werkwijzen dan wanneer in één ziekenhuis wordt gewerkt.

 

Stress bij onderzoek naar kanker
De Hospital Area beslaat een hele verdieping van het Philips Experience Lab in de High Tech Campus Eindhoven en omvat buitengewoon realistische simulaties van een PET-CT-voorbereidingsruimte, een patiëntenkamer en een wachtruimte voor verpleegkundigen en patiënten. De PET-CT-voorbereidingsruimte is een simulatie van de ruimte waar patiënten verblijven terwijl een radioactieve contrastvloeistof in hun organen wordt opgenomen. Voor deze ruimte is gekozen omdat bekend is dat het verblijf hier veel spanning kan opwekken bij patiënten bij wie kanker wordt vermoed. Die spanning kan zelfs zo sterk oplopen dat door de fysieke effecten de kwaliteit van PET-beelden wordt beïnvloed. Projecten in de overige ruimtes betreffen onder meer onderzoek naar methodes om de incidentie van delirium op afdelingen intensieve zorg te verlagen (delirium komt veel voor wanneer patiënten zowel ernstig ziek als gedesoriënteerd zijn). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar aanpasbare voorzieningen in patiëntenkamers die het herstel bevorderen door de patiënt in contact te houden met de buitenwereld.

 

Klinische en financiële voordelen
Dankzij onze uitgebreide ervaring op het gebied van consumentenelektronica en verlichting weten we welke effecten sfeer en omgeving op mensen kunnen hebben en hoe mensen technologie beleven en ermee omgaan. Dankzij de Hospital Area zullen Philips-onderzoekers die deskundigheid kunnen benutten bij de ontwikkelingen van oplossingen voor vernieuwende nieuwe zorgomgevingen. Ziekenhuizen kunnen daarmee hun dienstverlening opwaarderen door verder te gaan dan alleen het verlenen van klinische zorg en zich nog meer te richten op de behoeften van de patiënt. In die behoeften voorzien heeft niet alleen voordelen op individueel niveau. Door de spanning bij patiënten te verminderen en het herstelproces te bevorderen kan het helpen om ziekenhuisopnames te verkorten, beter gebruik te maken van ziekenhuisvoorzieningen en zorgkosten te verlagen.

 

Meer informatie: