Nederlanders in de ochtend

september 20, 2011

Nederlanders zijn netjes verdeeld in ochtendmensen (53%) en niet-ochtend mensen (47%).

 • Nederlandse mannen (54%) zijn iets meer ochtendmensen dan vrouwen (51%).

In de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar bevinden zich de minste ochtendmensen (42%).

 • Het grootste aantal ochtendmensen bevindt zich in de leeftijd van 55+ (58%).

 

De meeste Nederlanders vinden ochtendmensen in hun omgeving prettig

 • Ruim de helft van de Nederlanders (55%) voelt zich positief bij mensen die heel vrolijk, wakker en alert zijn in de ochtend.
 • Nederlandse jongeren raken meer geïrriteerd door ochtendmensen (16%) dan de rest van de bevolking (11%).
 • Vrouwen zijn sneller jaloers op ochtendmensen dan mannen (3% versus 7%).
 • Toch zijn we in Nederland zeer verdeeld in de manier waarop we kijken naar mensen die chagrijnig en niet alert zijn in de ochtend. Vier op de tien Nederlanders heeft sympathie voor de niet-ochtendmensen (40%), bijna een derde (30%) heeft een afkeer van mensen met een ochtendhumeur en vermijdt ze, en een kwart (26%) voelt juist met ze mee.


 

De meeste Nederlanders omschrijven zichzelf als ‘snoozers’ (44%) als het gaat om het categoriseren van hun slaapgewoonten.

 • Meer dan twee derde ‘snoozed’ (69%) op doordeweekse ochtenden en 38% doet dit langer dan 10 minuten.
 • Vrouwen ‘snoozen’ meer dan mannen (72% versus 66%).
 • Leeftijd heeft invloed op het ‘snoozegedrag’ in de ochtend: hoe jonger je bent, hoe meer je ‘snoozed’. Bijna negen op de tien (86%) van de Nederlanders tussen de            18 en 24 jaar snoozed’. In vergelijking: bij volwassenen van 55+ is dit 60%.

 

De overgrote meerderheid van de Nederlanders heeft niet het gevoel fris (92%), alert (95%) of klaar voor de dag (58%) te zijn als ze wakker worden.

 • De Nederlandse jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn vaker dan de algemene Nederlandse bevolking te moe (58% versus 36%), chagrijnig (17% versus 8%) of gestressed (10% versus 5%) bij het wakker worden.
 • Mannen zijn over het algemeen positiever (30% versus 25%) en frisser (10% versus 6%) bij het wakker worden dan vrouwen.

 

Bijna een derde (29%) van de Nederlanders heeft 30 minuten of meer nodig om zich echt helemaal alert en wakker te voelen. Leeftijd heeft veel invloed.

 • Vooral jongeren hebben moeite met de ochtend: bijna de helft (47%) van de jonge volwassenen tussen de 18 en 24 jaar heeft 30 minuten of langer nodig.
 • De helft van alle Nederlanders geniet van een goed gesprek in de ochtend, slechts 40% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar doet dat.
 • De helft van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar kan in de ochtend alleen maar korte woorden gebruiken en één op de tien zegt überhaupt niet met iemand te kunnen praten.
 • Omgekeerd, de meeste (60%) volwassenen in de leeftijd van 55 jaar en ouder zijn volledig wakker zodra ze ontwaken en meer dan de helft (57%) geniet van een goed gesprek in de ochtend.

 

Slechts een derde (33%) van de Nederlanders gelooft dat de manier waarop ze wakker worden, invloed heeft op hoe ze zich voelen in de ochtend.

 

Twee derde van de Nederlanders wordt in de ochtend beïnvloed door de donkere wintermaanden: meer dan de helft (54%) ervaart zelfs meer moeilijkheden om uit bed te komen.

 • Vrouwen zijn gevoeliger voor de wintermaanden in de ochtend (69%) dan mannen (62%). Ze hebben ook meer moeilijkheden om uit bed te komen (58%) dan mannen (49%).
 • Jongeren worden relatief meer ‘getroffen’ door de donkere wintermaanden: bijna alle 18 tot 24 jarigen (87%) en 25 tot 34 jarigen (84%). Maar slechts de helft (50%) van de volwassenen ouder dan 55 jaar.
 • Ook vinden jongeren het moeilijker om uit bed te komen (73%) tijdens de wintermaanden dan de algemene bevolking (54%).