Philips en innovaties in hartmodellering*

augustus 29, 2011

Dankzij recente innovaties op het gebied van medische beeldvormingstechnologie beschikken clinici over een grote hoeveelheid informatie over complexe anatomische structuren die zowel voor het stellen van een diagnose als de behandeling waardevol kunnen zijn. Hoewel deze beelden bijzonder veel informatie bevatten, kan het lastig en tijdrovend zijn om de gewenste gegevens eruit te filteren.

 

Om clinici een hulpmiddel te bieden om dit proces te versnellen en te vereenvoudigen heeft Philips innovatief onderzoek gedaan naar algoritmes die gebruik maken van bestaande anatomische kennis om geometrische modellen van het hart te maken. Deze modellen kunnen voor clinici van belang zijn bij complexe behandelingen of chirurgische ingrepen.

 

Door gebruik te maken van een generiek model dat de vorm, variabiliteit en het uiterlijk van het hart als uitgangspunt neemt, is het mogelijk dit model te vergelijken met 3D-beelden van het hart van de patiënt en op basis van de uitkomst een digitaal, patiëntspecifiek hartmodel te creëren dan kan worden gebruikt voor het stellen van een diagnose en het uitvoeren van chirurgische ingrepen.

 

Onderzoekers hebben mogelijkheden ontdekt om deze nieuwe technologie te gebruiken in combinatie met door röntgenbeelden begeleide cardiale ingrepen (elektrofysiologie and structurele hartziektes), computertomografie (CT), magnetic resonance imaging (MRI) en echografie.


Bestaande producten die gebruik maken van de hartmodelleringstechnologie

 

EP Navigator en HeartNavigator van Philips 

 

Een van de eerste producten die zijn voortgekomen uit het vooruitstrevende onderzoek van Philips op dit gebied was de EP Navigator die in 2007 werd geïntroduceerd. Het was ontwikkeld om clinici te ondersteunen bij de behandeling van patiënten met atriumfibrillatie, een van de meest voorkomende vormen van hartritmestoornissen. Veel patiënten met atriumfibrillatie kunnen worden behandeld door middel van katheterablatie waarbij dunne buisjes (katheters) in de bloedvaten worden ingebracht en naar de hartspier worden geleid. Deze katheters worden gebruikt om een stoot radiofrequente energie aan het hart toe te dienen die het weefsel vernietigt dat de ritmestoornis veroorzaakt. De EP Navigator van Philips genereert een patiëntspecifiek hartmodel op basis van een CT-afbeelding in 3D of een 3D-arteriogram dat tijdens de ingreep wordt gemaakt. In combinatie met live gegevens die via een fluoroscopiesysteem in het katheterisatielab worden gegenereerd, laat dit hartmodel op een enkele afbeelding de positie zien van de gebruikte katheters, evenals de gedetailleerde atriale anatomie van dat moment. Deze informatie is bedoeld om de elektrofysioloog te ondersteunen bij het uitvoeren van complexe EP procedures.

 

Ook de HeartNavigator van Philips stelt clinici in staat een 3D-afbeelding van de anatomie van het hart te matchen met live beelden die door een fluoroscopiesysteem worden gegenereerd, zodat de positie van de katheters en overige instrumenten/implantaten (bijvoorbeeld de hartklep) in realtime kunnen worden bekeken. Dit biedt ondersteuning tijdens kleine invasieve cardiovasculaire ingrepen. Tijdens het plannen van de ingreep geeft de software aan wat de beste projectie zou zijn en genereert virtuele modellen van het implantaat zodat de meest geschikte afmetingen kunnen worden gekozen. Deze mogelijkheid om de procedure zeer nauwkeurig te kunnen plannen en tijdens zeer complexe cardiale ingrepen begeleid te worden, kan een significante verbetering betekenen van de cardiale zorg en de uitkomsten voor patiënten. 

 

Compleet CT-pakket 
Computertomografie (CT) geniet steeds meer de voorkeur als niet-invasieve methode om het hart in beeld te brengen, maar de uitdaging wat betreft een efficiënte werkstroom en diagnostiek bestaat erin de enorme hoeveelheid informatie en afbeeldingen te beoordelen en de noodzakelijke gegevens eruit te filteren. Het CT-pakket is ontwikkeld om deze taak efficiënt te kunnen uitvoeren.

 

Door gebruik te maken van hartmodellering is het mogelijk om automatisch kwantitatieve analyses uit te voeren, zoals het meten van het volume van elke hartholte, en informatie te verkrijgen over de plaatselijke beweging van de hartwand. Deze automatische verwerking van informatie, wat anders manueel zou moeten gebeuren, kan de werkstroom versnellen en clinici ondersteunen bij het beoordelen van de hartfunctie.

 

Onderzoek naar hartmodellering*

 

Cardiale resynchronisatietherapie (CRT)
Bij ongeveer 30% van de patiënten met hartfalen is sprake van een asynchrone (ongecoördineerde) contractie van de linker ventriculaire hartspier. Bij deze patiënten is het noodzakelijk een speciale pacemaker te implanteren die de ventriculaire contractie synchroniseert en zodoende de efficiëntie van het hart verbetert. Hoewel deze techniek – cardiale resynchronisatietherapie (CRT) – voor veel patiënten goed werkt, ondervindt echter tot een derde van de patiënten geen klinische verbetering na CRT.

 

Om dit probleem aan te pakken werkt Philips in het kader van het Europese Heart Project samen met klinische en academische partners in heel Europa om een onderzoeksmethode te ontwikkelen die erop is gericht de uitkomsten voor patiënten met hartfalen te verbeteren. 


Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een proces dat patiënten identificeert die hoogstwaarschijnlijk goed op CRT zullen reageren, en betere begeleiding biedt wat betreft de beste methode om CRT toe te dienen (bijvoorbeeld de juiste positie van de elektroden, de ideale pacemakerinstellingen etc.). Het prototype van het systeem is ontworpen om door Philips ontwikkelde geometrische modellen van het hart te integreren met simulatiehulpmiddelen van de academische partners. Op die manier kunnen patiëntspecifieke fysiologische simulaties worden gecreëerd op basis van de klinische gegevens van de patiënt. Het patiëntspecifieke model is ontworpen om bijvoorbeeld de plaats en de ernst van littekenweefsel op het hart van de patiënt, waarvan bekend is dat het een negatief effect op het slagen van de ingreep zal hebben, aan te geven. Daarnaast is de nieuwe technologie erop gericht ondersteuning te bieden bij het virtueel plaatsen van elektroden en het bepalen van de instellingen en de positie van de pacemaker. Vervolgens wordt de respons op de ingreep voorspeld voordat de daadwerkelijke ingreep wordt uitgevoerd.


Deelnemers aan het Heart Project van de EU zijn van mening dat het voorspellen van de respons van de individuele patiënt op CRT, en het vaststellen van de beste methode om de behandeling toe te dienen, het aantal patiënten bij wie de behandeling niet aanslaat kan reduceren, en op die manier een significante impact kan hebben op de behandeling van hartfalen in de toekomst.


Meer informatie is beschikbaar op onze website www.philips.com/media.  

 

* Hartmodellering is een techniek waar Philips voortdurend onderzoek naar doet. De mogelijkheid bestaat dat hartmodellering als product op de markt zal worden gebracht voor gebruik bij het plannen en verfijnen van complexe ingrepen op basis van de specifieke anatomie van de patiënt.

Voor persvoorlichting kunt u contact opnemen met:

Joost Maltha
Woordvoerder Philips Healthcare
Tel. +31 40 27 80125
Mob. +31 6 10 55 8116
E-mail: joost.maltha@philips.com

.

Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 120.000 werknemers in dienst, verspreid over meer dan 100 landen. Met een omzet van EUR 22.3 miljard in 2010 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum.

.